Andra gången gillt? Kvabarenoveringen kostar 5 miljoner euro

Kvarnbackens skola i Borgå renoveras för andra gången på åtta år. Den här gången strävar man efter att ta bort allt som kan tänkas ge inomhusluftproblem. Inget lämnas åt slumpen och därför stiger kostnaderna för Kvabarenoveringen till det dubbla jämfört med förra renoveringen.
27.6.2019 - 10.58

Söderkulla hälsostation är hälsofarlig

Stationen i Söderkulla kan stängas vilken dag som helst av orsaker relaterade till arbetarskyddet. Nu måste beslutsfattarna diskutera framtiden.
10.5.2019 - 15.09 Premium

Socis renoveras för 700 000 euro

Efter livlig diskussion och två omröstningar kunde Lovisafullmäktige på onsdagskvällen godkänna att Societetshusets första våning renoveras under 2019. Stadsdirektörens beredning av ärendet kritiserades av enskilda fullmäktigeledamöter.
21.3.2019 - 07.15

AE-skolan måste repareras

Mikrober, ytterväggar som inte håller tätt, skadad väggfyllning. Albert Edelfeltskolan i Borgå, som togs i användning för tio år sedan, står inför många, långa och säkert också dyra reparationer.
21.3.2019 - 05.42

Baracker till Pääskytien koulu

Renoveringen kan påbörjas i sommar, och baracker införskaffas redan i vår.
5.12.2018 - 15.29

Helén Kurri

Ledare: Nu får det vara nog

Tak som rasar ner, fel i konstruktioner, dålig inomhusluft. Man börjar tröttna på nyheterna om problemen i skolhusen. Något måste göras. Men vad?
23.11.2018 - 07.37

Fler baracker till Linnajoen koulu

Mikrober i ytterväggarna ska kapslas in och orsaken till varför det finns fiber av mineralull i luften i ett reparerat klassrum ska hittas. Reparationerna fortsätter i Linnajoen koulu i Borgå.
17.5.2018 - 10.40

Ingen vill renovera Kvaba

Nu finns det risk för att tidtabellen för renoveringen av Borgåskolan skjuts fram.
2.5.2018 - 15.10

Nu ska Pääskytien koulu saneras

Skolan på 10 000 kvadratmeter har ett stort reparationsbehov. Utrymmena ska inte genast sättas i användningsförbud men reparationsplaneringen och åtgärderna måste inledas så snabbt som möjligt, säger hälsoinspektören.
25.4.2018 - 10.33

Nya utrymmen söks med ljus och lykta

Den nya delen av Harjurinteen koulu ska tömmas, helst redan i maj.
4.4.2018 - 14.00

Lovisabor samlades kring lekfullt bokbål

Flera Lovisabor har anmält intresse för det mögelskadade bibliotekets böcker. Åtminstone det blev klart när invånarna på lördagen mötte stadens tjänstemän och förtroendevalda under den provokativa rubriken Bokbål på torget.
25.3.2018 - 15.54

Pengar borde hittas för Hindhårskolorna

Lokalitetsdirektör uppskattar att nybyggena i samband med bildningscentret i Hindhår kommer att kosta mellan fyra och fem miljoner euro.
16.2.2018 - 08.12

Helén Kurri

Ledare: Det bidde ingen skola?

När är skolan färdig? Den är inte färdig. Varför inte det? Det bidde ingen skola.
23.1.2018 - 06.01

Staden ville hysa in eftis i skadat hus

Lokalitetscentralen har anvisat det gamla daghemmet i Tolkis för eftermiddagsverksamheten vid Tolkkisten koulu från och med sportlovet. Föräldraföreningens inomhusluftsgrupp motsätter sig kraftfullt planerna och lyfter fram faktumet att dagishuset inte är friskt.
22.1.2018 - 12.53

Äldsta delen i Hindhår bildningscentrum rivs

Skadorna är så omfattande att det inte är ekonomiskt lönsamt att renovera. Hälsoskyddet rekommenderar att den tas ur bruk så snabbt som möjligt.
22.11.2017 - 15.12

Användare har fått symtom i idrottshallen

Efter att idrottshallen i Lovisa varit öppen i ungefär två månader har några elever och lärare drabbats av symtom då de vistats i hallen.
15.11.2017 - 13.37

Tillfälligt Lovisabibliotek i gamla färghandeln

Kulturnämnden i Lovisa vill snabbt få ersättande utrymmen för stadsbiblioteket.
1.11.2017 - 11.44

Lärarnas hälsa rasar – "Vi behöver friska skolor"

Lärarfacket och Åbo universitet har gjort en omfattande undersökning om inomhusluften i skolorna. Resultatet presenterades på tisdagen. Svenska lärarfacket FSL efterlyser en kartläggning över hur de finlandssvenska skolfastigheterna mår.
31.10.2017 - 11.33

Helén Kurri

Ledare: Målet är sunda lokaler inom tio år

Regeringen ser äntligen ut att inomhusluftproblemen på allvar. Men det är ännu öppet vad det betyder i praktiken för kommunerna.
3.10.2017 - 06.01