Ingen vill renovera Kvaba

Nu finns det risk för att tidtabellen för renoveringen av Borgåskolan skjuts fram.
2.5.2018 - 15.10

Nu ska Pääskytien koulu saneras

Skolan på 10 000 kvadratmeter har ett stort reparationsbehov. Utrymmena ska inte genast sättas i användningsförbud men reparationsplaneringen och åtgärderna måste inledas så snabbt som möjligt, säger hälsoinspektören.
25.4.2018 - 10.33

Nya utrymmen söks med ljus och lykta

Den nya delen av Harjurinteen koulu ska tömmas, helst redan i maj.
4.4.2018 - 14.00

Lovisabor samlades kring lekfullt bokbål

Flera Lovisabor har anmält intresse för det mögelskadade bibliotekets böcker. Åtminstone det blev klart när invånarna på lördagen mötte stadens tjänstemän och förtroendevalda under den provokativa rubriken Bokbål på torget.
25.3.2018 - 15.54

Pengar borde hittas för Hindhårskolorna

Lokalitetsdirektör uppskattar att nybyggena i samband med bildningscentret i Hindhår kommer att kosta mellan fyra och fem miljoner euro.
16.2.2018 - 08.12

Helén Kurri

Ledare: Det bidde ingen skola?

När är skolan färdig? Den är inte färdig. Varför inte det? Det bidde ingen skola.
23.1.2018 - 06.01

Staden ville hysa in eftis i skadat hus

Lokalitetscentralen har anvisat det gamla daghemmet i Tolkis för eftermiddagsverksamheten vid Tolkkisten koulu från och med sportlovet. Föräldraföreningens inomhusluftsgrupp motsätter sig kraftfullt planerna och lyfter fram faktumet att dagishuset inte är friskt.
22.1.2018 - 12.53

Äldsta delen i Hindhår bildningscentrum rivs

Skadorna är så omfattande att det inte är ekonomiskt lönsamt att renovera. Hälsoskyddet rekommenderar att den tas ur bruk så snabbt som möjligt.
22.11.2017 - 15.12

Användare har fått symtom i idrottshallen

Efter att idrottshallen i Lovisa varit öppen i ungefär två månader har några elever och lärare drabbats av symtom då de vistats i hallen.
15.11.2017 - 13.37

Tillfälligt Lovisabibliotek i gamla färghandeln

Kulturnämnden i Lovisa vill snabbt få ersättande utrymmen för stadsbiblioteket.
1.11.2017 - 11.44

Lärarnas hälsa rasar – "Vi behöver friska skolor"

Lärarfacket och Åbo universitet har gjort en omfattande undersökning om inomhusluften i skolorna. Resultatet presenterades på tisdagen. Svenska lärarfacket FSL efterlyser en kartläggning över hur de finlandssvenska skolfastigheterna mår.
31.10.2017 - 11.33

Helén Kurri

Ledare: Målet är sunda lokaler inom tio år

Regeringen ser äntligen ut att inomhusluftproblemen på allvar. Men det är ännu öppet vad det betyder i praktiken för kommunerna.
3.10.2017 - 06.01

Problem med inomhusluften i Almska gården

En ordentlig utredning av hur det står till med inomhusluften i kulturhuset Almska gården i Lovisa finns på stadens att göra-lista.
7.7.2017 - 08.27

Färre öppetdagar för Lovisa stadsbibliotek

På grund av inomhusluften kan personalen inte jobba heltid i biblioteket.
15.6.2017 - 10.15

Baracker för Talman koulu först till våren 2018

Sibbo kommun beställer tillfälliga lokaler för Talman koulu som drabbats av problem med inomhusluften.
16.5.2017 - 09.47

Finnby daghem får vänta på sanering

12.5.2017 - 13.15

Linnajoen koulus nya del ger symtom

I den nyaste delen av skolan har man nu konstaterat problem med inomhusluften.
19.4.2017 - 13.08

Fler har symtom i Talman koulu

En sammanställning av resultaten av symptomenkäten som gjorts i Talman koulu blev färdig under förra veckan. Resultaten visar att symptomen har ökat jämfört med i höstas.
18.4.2017 - 09.56

Skolor och inomhusluft lyfte in nya ledamöter

Åtminstone fem av Borgåfullmäktiges nyinvalda har jobbat hårt för småskolor och mot dålig inomhusluft.
12.4.2017 - 13.07