Också skolcentrets nybyggnad ger symtom

Östnyland skrev tidigare i veckan om problem med inomhusluften i det nya finska skolcentret i Lovisa. Då sades det att man inte stött på symtom i nybyggnaden. Nu kommer annan information.
12.10.2017 - 13.37

Nya skolcentret dras med inomhusluftproblem

Harjurinteen koulus gamla del lider fortfarande av dålig inomhusluft. Också den nya delen granskas nu.
10.10.2017 - 10.41

Bibliotekets framtid väckte diskussion

Frågan kring ombyggnad eller nybygge intresserade mest när beslutsfattarna diskuterade Lovisa stadsbibliotek.
26.9.2017 - 09.27

Golven i Hornhattula daghem har renoverats

Under sommaren har man gjort renoveringsarbeten i Hornhattula daghem enligt den byggtekniska undersökning av inomhusluften som blev färdig i början av året, samt den reparationsplan som gjordes utifrån undersökningen.
12.9.2017 - 10.48

Inomhusluften i Näse daghem undersöks

Daghemmet finns i baracker sedan 2014, och i en del av barackerna har personalen fått symtom av inomhusluften. Bland annat har man konstaterat att det finns en konstig lukt i lokalerna.
11.9.2017 - 15.37

Information om inomhusluft finns samlad

Nu har Borgå stad öppnat en webbtjänst där all information om inomhusluften i lokaler där staden har verksamhet finns samlad.
11.9.2017 - 14.54

Nu ska inomhusluften i Gammelbacka skola undersökas

Reparationsarbeten har utförts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad utifrån den konditionsbedömning som blev färdig på sommaren. Tanken är att åtgärderna ska förbättra inomhusluften i byggnaden, skriver Borgå stad i ett pressmeddelande.
31.8.2017 - 16.02

Omfattande sanering i Linnajoen koulu

Sommarens reparationsarbeten i Linnajoen koulu har framskridit enligt planerna.
29.8.2017 - 13.05

Konstig lukt undersöktes i Nickby hjärta

Innertaket öppnades och undersöktes efter att man upptäckt en konstig lukt i en av korridorerna i Nickby hjärta.
5.8.2017 - 10.55

Normal luftkvalitet i Gammelbacka skola

28.7.2017 - 13.59

600 rapporter om inomhusluft

En ny arbetsgrupp ska aktivt jobba för bättre inomhusluft i Borgå. På senaste mötet konstaterades det bland annat att inomhusluften i 600 fastigheter undersökts de senaste tio åren. Rapporterna borde nu granskas.
11.7.2017 - 07.51

Inomhusluften i Gammelbacka skola väcker oro

Inomhusluftens kvalitet i det så kallade Gula huset i Gammelbacka skola väcker oro bland föräldrar inför det kommande skolåret. Nu vill de ha klara besked från Borgå stad om luftens kvalitet ska utredas eller inte.
13.6.2017 - 06.03

Reparationerna i Söderkulla skolcentrum blir klara i sommar

Reparationerna har framskridit enligt tidtabellen och blir klara under sommaren.
4.6.2017 - 21.20

Nu har Parkdaghemmet problem med luften

En del av personalen har uppvisat symtom på inomhusluften på Parkdaghemmet i Borgå.
19.5.2017 - 08.54

Borgå sjukhus hör till de bättre fastigheterna

Dräneringsproblem och en del gammal luftväxlingsapparatur orsakar brister i inomhusluften i Borgå sjukhus.
12.5.2017 - 09.36

Diskussion om inomhusluft i Lovisa

Lovisa stad ordnar ett informations- och diskussionsmöte angående huvudbibliotekets inomhusluft.
9.5.2017 - 15.11

Insändare: Bättre med övertryck?

Mitt förslag har varit att vända på steken: kör med övertryck i lokalerna.
3.5.2017 - 05.55

Nya renoveringar krävs i Kvaba

Inomhusluften i Kvarnbackens skola är så dålig att byggnaden igen måste renoveras. Frågan är om allt hinner bli färdigt under sommaren.
2.5.2017 - 15.37

Nickby hjärta inte symtomfritt

De misstankar om dålig inomhusluft i Nickby hjärta som Östnyland skrev om för en tid sedan har utmynnat i några anmälningar om symtom.
21.4.2017 - 14.53