Av gamla Lilu återstår bara de bärande konstruktionerna

Den stora renoveringen av Linnakosken lukios gamla del omfattar nästan 6 000 kvadratmeter.
5.1.2018 - 15.10

En del av eleverna i Söderkulla flyttar till tillfälliga utrymmen

Gårdshuset i Söderkulla skolcentrum används också i fortsättningen, men resten av elevgrupperna i skolcentrum flyttas eventuellt under vårterminen till andra lokaler. Till hösten hoppas man att de två skolorna i centret kan jobba i baracker.
19.12.2017 - 15.19

Vart Söderkullaeleverna ska flytta skapar huvudbry i Sibbo

Ska alla utrymmen i Söderkulla skolcentrum ersättas med baracker, eller kan man jobba kvar i någon del? Vart ska man flytta eleverna tills barackerna är på plats nästa höst? Det är frågor som nu reds ut.
15.12.2017 - 16.00

Insändare: Kommunen måste genast vidta åtgärder

Situationen är inte hållbar. Inlärningen, gemenskapen och skolandan lider. Söderkulla skolas kompetenta och duktiga personal ger snart upp.
11.12.2017 - 13.30

Huvudbiblioteket flyttar till Nedre stan

Drottninggatan 3 blir den nya och tillfälliga adressen för Lovisas huvudbibliotek. Flytten ska äga rum i mars.
5.12.2017 - 12.28

"Allt är inte som det borde vara"

45 procent av vårdnadshavarna till elever Söderkulla skola uppger att de misstänker att deras barn har symptom som beror på inomhusluften. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten ändå inget behov av åtgärder. – Låter konstigt, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.
4.12.2017 - 16.47

Söderkulla skola är en "akut" fråga

Renoveringen under sommaren gav inte resultat, frågan hur man ska kunna erbjuda trygga lokaler för eleverna och personalen i Söderkulla skola måste avgöras genast i början av nästa år.
29.11.2017 - 11.35

Insändare: Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.
24.11.2017 - 05.50

Regionens daghem är i hyfsat skick

Miljöhälsovården i Borgå inspekterade daghemslokaler i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk i mars-oktober 2017. Lokalerna och hygienen var mestadels i skick.
23.11.2017 - 16.27

Staden nonchalerar stora luftproblem

Problemen med inomhusluften i Keskuskoulu tas inte på allvar av stadens hälsomyndigheter eller av stadsledningen. Anna Granfelt har vänt sig till Regionförvaltningscentralen.
17.11.2017 - 08.12

Det krävs stort kunnande för att reparera rätt

Både nybyggen och reparationsobjekt drabbas ofta av problem med inomhusluften. I Konstfabriken har man under två dagar erbjudit lösningsmodeller för att råda bot på problemen.
17.11.2017 - 08.12

Förtvivlan kring Söderkulla skolas inomhusluft

Varför blev det sämre då det skulle bli bättre? Det frågade många föräldrar till barn i Söderkulla skolcentrum på onsdagskvällen då det igen var dags att diskutera inomhusluften.
16.11.2017 - 13.21

Beslut om bibliotek flyttades till december

Stadsstyrelsen i Lovisa tog på måndagen beslut om att återremittera frågan om ersättande lokaler för huvudbiblioteket till by behandling.
14.11.2017 - 13.38

Lovisa tittar närmare på nya skolcentret

Problemen med inomhusluften i det nya finska skolcentret i Lovisa granskas nu närmare. Tillsammans med Skanska tittar man också på hur skolan byggdes.
9.11.2017 - 10.00

Inomhusluften i Söderkulla skolcentrum undersöks

Under höstterminen har en del av personalen och elevernas vårdnadshavare rapporterat om symtom, som misstänkts orsakas av inomhusluften. En undersökning av inomhusluften inleds omedelbart.
16.10.2017 - 16.18

Också skolcentrets nybyggnad ger symtom

Östnyland skrev tidigare i veckan om problem med inomhusluften i det nya finska skolcentret i Lovisa. Då sades det att man inte stött på symtom i nybyggnaden. Nu kommer annan information.
12.10.2017 - 13.37

Nya skolcentret dras med inomhusluftproblem

Harjurinteen koulus gamla del lider fortfarande av dålig inomhusluft. Också den nya delen granskas nu.
10.10.2017 - 10.41

Bibliotekets framtid väckte diskussion

Frågan kring ombyggnad eller nybygge intresserade mest när beslutsfattarna diskuterade Lovisa stadsbibliotek.
26.9.2017 - 09.27

Golven i Hornhattula daghem har renoverats

Under sommaren har man gjort renoveringsarbeten i Hornhattula daghem enligt den byggtekniska undersökning av inomhusluften som blev färdig i början av året, samt den reparationsplan som gjordes utifrån undersökningen.
12.9.2017 - 10.48