Vattenrör sprack – Hornhattulabor utan vatten

Borgå vatten uppger att problemen till största delen borde vara åtgärdade efter att en vattenledning sprack på fredagsmorgonen.
1.2.2019 - 07.41

Fjärrvärmeläcka påverkade hela Borgå

Ett läckande rör orsakade omfattande störningar i fjärrvärmedistributionen på måndagsförmiddagen.
24.9.2018 - 15.27

Spårtrafiken är igen på agendan

Direkt tågtrafik från Helsingfors finns på Borgås och Lovisas önskelista. Frågan är ändå om inte självkörande fordon redan är vardag när och om tågtrafiken blir verklighet.
3.5.2018 - 15.48

Ny grupp ska lobba för kustbanan

Hoppet är inte ute för spårtrafiken österut. En ny arbetsgrupp ska nu sköta intressebevakningen.
21.11.2017 - 15.13

Mårtensbyborna kan få snabb uppkoppling

På onsdag blir det infokväll angående fibernätet som ska byggas i Mårtensby.
2.10.2017 - 13.17

Jättelika grävarbeten på Kvarnbacken

Borgå vatten inleder saneringsarbeten på Kvarnbacken och Prästgårdsbacken i slutet av året. Det innebär två eller tre års arbete och sannolikt kostnader för fastighetsägarna.
11.7.2017 - 12.28

Inget vatten på Kvarnbacken på tisdag

En vattenledning har sprungit läck på Kvarnbergsgatan. Vissa områden blir utan vatten på tisdag.
22.5.2017 - 12.20

Vattentornstvätt kan märkas i vattnet

Borgå vatten utför servicearbeten på vattentornen på Kvarnbacken och i Hammars.
5.5.2017 - 14.33

Flexibilitet nyckelordet på nya kraftverket

Kungstanken med kraftverket som just nu byggs på industriområdet i Sköldvik är att det i så stor utsträckning som möjligt ska kunna drivas med bränslen som uppstår som biprodukter.
17.3.2017 - 07.42

Med underjorden som arbetsplats

Vessöbon Gustav Westerlund jobbar som geolog. Via yrket har han varit inblandad i några av Finlands största byggprojekt.
20.10.2016 - 06.10