illby
»

Illby branddepå till salu – nästan femtio gamla brandstationer har tagits ur bruk i Östnyland

13.2.2020 - 19.30 Premium

"Jag hittade Henrikas namn i gamla köpebrev" – Inge Blom skrev historisk roman förlagd till Illby

21.9.2019 - 14.15 Premium

Helén Kurri

Ledare: Skolbeslut med fördröjning

Det blev antagligen något av en kalldusch för föräldrarna i Borgås östra delar när de i kunde läsa att planerna på ett bildningscentrum kanske blir flyttbara paviljonger i stället.
20.8.2019 - 11.38 Premium

Insändare: Barnen ska ha nära till skolan

Ge möjligheten att styra barn till de skolor eller bildningscenter som ligger nära oberoende nuvarande elevupptagningsområden och inte styra barnen blint till blivande bildningscenter på nuvarande elevupptagningsområde, ta Ebbo skola som ett exempel.
12.7.2019 - 09.08

Skoldilemma i Borgå: Fortfarande inget förslag till placering av östra bildningscentrum

7.6.2019 - 09.15

Skola behövs i Borgås östra delar

27.3.2019 - 11.28 Premium

Insändare: Illby serviceby uppfyller alla målsättningar

I kompakta bycentrum med stort befolkningsunderlag är det lättare och ekonomiskt hållbart att upprätthålla en fungerande god service.
26.3.2019 - 05.58

Insändare: Tillfälligt bildningscentrum öster om Borgå?

Sannäs skola är i dåligt skick, i Illby skola lider eleverna av utrymmesbrist och det har slarvats med underhåll för skolbyggnaderna.
8.3.2019 - 05.48

Ny Illbyförening jobbar för bildningscentrum

1.3.2019 - 07.28 Premium

IS: Grannen ringde nödcentralen – man och hund räddades ur brinnande hus i Illby

3.5.2018 - 06.26

En ungdomsförening kan gå i graven

16.3.2018 - 08.01

Picknick med Bellman på Postbacken

2.8.2016 - 06.30

Insändare: Illbyån måste rensas

13.7.2016 - 05.50