hns
»

Uttjänt it-utrustning fick patientregister att krascha – "Datastörningen orsakade fara för patienterna"

För drygt ett år sedan orsakade ett datafel stor osäkerhet och långa köer vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Olycksutredningscentralen har utrett orsakerna bakom datastörningen och kommer med rekommendationer till hela sjukvårdsbranschen.
11.1.2019 - 16.03

Rusning till Nylands jourhjälp – HNS uppmanar folk att söka sig direkt till mottagningen i akuta fall

Det har kommit ovanligt många samtal till Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) gratis jourtelefon 116 117 i helgen.
23.12.2018 - 16.23

Allt mer öppen vård inom psykvården

De östnyländska psykiatriska vårdplatserna skärs ner i antal men den psykiatriska jourverksamheten fungerar också i fortsättningen dygnet runt, alla dagar i veckan, vid sjukhuset i Borgå.
16.1.2018 - 08.17

Östnylänningar i större sammanhang

Nylands förbund och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har valt nya styrelser efter vårens kommunalval.
30.8.2017 - 14.57

Borgå sjukhus hör till de bättre fastigheterna

Dräneringsproblem och en del gammal luftväxlingsapparatur orsakar brister i inomhusluften i Borgå sjukhus.
12.5.2017 - 09.36

Spännande val i sjukhusnämnden

30.5.2016 - 15.15

Sjukhuset utvecklas utan BB

26.5.2016 - 18.23

Patientprover överförs till biobanken

28.4.2016 - 10.30

Psykiatrin kan växa och få mera resurser

13.4.2016 - 15.01

Kommun- och stadsdirektörer diskuterar vårdreform

26.2.2016 - 11.03