Äldre ska äta gott och näringsrikt

Låt bli att banta, ät en mångsidig kost med tillräckligt protein och rikligt med grönsaker och frukt. Råden är enkla, men trots det är nästan hälften av hemvårdens klienter i Borgå undernärda eller löper risk att bli undernärda.
2.5.2018 - 08.25

Kriterierna för intervallvård har skärpts i Borgå

Karl-Johan Hjelms pappa hör till dem som plötsligt inte längre uppfyller kriterierna för intervallvård.
4.1.2018 - 15.06

Sakta med säkert utvecklas äldrevården i Borgå

Äppelbackens många lediga bostäder ska fyllas och alla äldre, både de som bor hemma och de som har ett serviceboende ska aktiveras mer än förr.
29.12.2017 - 08.55

Ny hemvårdsmodell testas i Borgå

Borgå har inte glömt bort det så kallade Nordsjökonceptet, som fått mycket positiv publicitet. Hemvården kommer att pröva modellen i vår, nu pågår planeringen.
27.11.2017 - 11.05

Vård med servicesedel uppskattas mer

Hemvårdens kunder i Borgå är relativt nöjda, även om de svenskspråkiga bara sällan får service på sitt modersmål.
20.10.2017 - 15.52

Bred kompetens nyckeln till bättre hemvård

Hemvårdens uppgift är att fråga vad klienten skulle behöva, inte att direkt erbjuda färdiga lösningar. Ungefär så resonerar man i Sibbo där man genom ny teknik, nyskapande lösningar och genom att satsa på personalens utbildning vill göra det möjligt för äldre att bo hemma så länge som möjligt med bevarad livskvalitet.
20.10.2017 - 07.12

Insändare: SFP kunde lätt öka hemvårdarnas antal

Politiker, skrid i stället till konkret handling, få något åstad!
13.10.2017 - 05.50

Insändare: Hur är det möjligt?

Christer Björkstrand, f.d. socialnämndens ordförande, är bekymrad för att äldre personers integritet skall skadas om någon är intresserad av hemåldringsvården och vill bekanta sig med den.
6.10.2017 - 05.55

Insändare: Svar till Björkstrand

"I de enstaka fall jag skulle ha gått med hem hade klienterna noga valts ut i god tid på förhand och man har givetvis bett om tillstånd och kommit överens att en utomstående deltar."
3.10.2017 - 05.55

Insändare: Hur är det möjligt?

"En utomstående person är en utomstående person oberoende av ordförandeskap i stadens fullmäktigeförsamling."
3.10.2017 - 05.55

Hemvården under lupp på måndag

Hemvården behöver mer resurser, säger Mikaela Nylander (SFP), som på måndag följer med hemvårdens arbete i Borgå.
28.9.2017 - 10.34

Insändare: Äta bör man, annars dör man

Det är skrämmande att läsa om äldre personer som dör av undernäring i vårt land. Hur går det ihop med att mat slängs bort för många miljoner årligen?
26.9.2017 - 05.50

Insändare: Hemvården har inget tak

Hemvården måste utvecklas så att vi beslutsfattare kan svara på människornas behov.
25.8.2017 - 05.50

Hemvården i Borgå får utökade resurser

Sex nya närvårdare anställs inom hemvården för en viss tid och i utkastet till budget för nästa år ingår sex nya ordinarie befattningar. Borgå vill lösa de problem som uppstått.
10.8.2017 - 12.47

Mindre stress och mera tid för klienterna

Efter semestrarna får hemvårdarna i Borgå ta ställning till om de på frivillig bas vill pröva det så kallade Nordsjökonceptet, som applåderats av både klienter och vårdare. Avsikten är att modellen testas av ett eller två vårdteam.
24.7.2017 - 15.56

Lovisas äldreomsorg är på god väg

Ett center för äldrevård har skapats i Lovisa sjukhus andra våning. Nya metoder och nytänkande har burit god frukt.
11.12.2016 - 10.58

Hemvård dygnet runt för sjuka barn i Borgå

28.10.2016 - 15.17

Borgå koordinerar nyländskt hemvårdsprojekt

12.9.2016 - 15.04

Förändrad måltidsservice går vidare

22.4.2016 - 13.47