"Domslutet är ändå en delseger för Sibbo"

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har på alla punkter - förutom en - förkastat Finlands Miljöförbund i Nylands besvärsskrift mot den nya byggnadsordningen i Sibbo. – Som helhet är domslutet en trevlig läsning, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml).
21.12.2018 - 08.14

"Vi försöker få besvärsrätt"

Samla styrkorna, ansök om besvärsrätt och sätt den nya byggnadslagen från i fjol på prov i Högsta förvaltningsdomstolen. Det säger Markku Välimäki (Saml) efter att Helsingfors förvaltningsdomstol gett avslag på alla besvär mot hybridbygget på västra åstranden.
3.4.2018 - 15.44

Beslut om Citymarketplan väntas i februari, mars

Helsingfors förvaltningsdomstol uppskattar att besvären kring den så kallade Citymarketplanen är behandlade i februari eller mars. Förkastas de är det dags för hotellaktören att stiga fram.
20.11.2017 - 15.00

Borgåbesvär över rektorsval

Stadsstyrelsen i Borgå får på måndag ta ställning till att genom besvär överklaga beslut som gjorts vid den finska yrkesutbildningssamkommunen.
22.6.2017 - 11.37

"Inget lagstridigt i Citymarketplanen"

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt stadens utlåtanden om de sju besvär som har lämnats mot den så kallade Citymarketplanen.
23.5.2017 - 10.58

Centralvalnämnden ger sitt utlåtande

Centralvalnämnden i Borgå anser att kandidatuppställningen inför kommunalvalet uppfyllde lagens bokstav.
17.5.2017 - 12.41

Sari Glad vill ha nyval

Sari Glad överklagar valresultatet till Helsingfors förvaltningsdomstol och kräver nyval.
2.5.2017 - 14.58

Vägbelysning fall för domstolen

19.8.2016 - 15.58