Borgå hälsotjänster inför elektronisk tidsbeställning

Ett försök med elektronisk tidsbeställning startade vid stadens barnrådgivning, preventivrådgivning och tandvård den 7 januari.
9.1.2019 - 07.31

Inomhusluftproblem stänger hälsogården i Lappträsk

Typiska symtom betyder att hälsogården byter adress medan renoveringen pågår. Flytten äger rum i början av januari.
19.12.2018 - 14.01

Henriksson: De mindre sjukhusen måste få operera igen

Patienter har allt längre avstånd till ett sjukhus som utför operationer. Anna-Maja Henriksson (SFP) är besviken på att social- och hälsovårdsutskottet röstade ner ett förslag om att ändra hälsovårdslagen.
20.10.2018 - 10.33

Hälsostationens responstider kortades av

Med pågående förbättringar borde telefonköerna ha blivit bättre vid hälsostationen i Borgå. Nu jobbar man också på ett avancerat digitalt system.
15.10.2018 - 06.34

Lyckad vårdreform i Lovisa

Den så kallade Vipa-mottagningen i Lovisa har lett till kortare köer.
13.3.2018 - 08.00

Kalliosaari kan ersätta Schröder

Efter att Kungsvägens arbetshälsas verkställande direktör Carita Schröder valdes till tjänsten som grundtrygghetsdirektör i Lovisa stad måste man hitta en ny vd.
15.1.2018 - 09.58

Luckan vid Biskopsgatans vårdcentral håller stängt

Personalbrist gör att man måste stänga informationsluckan vid Biskopsgatans hälsocentral i tre dagar. Verksamheten fortsätter ändå som normalt.
27.9.2017 - 15.24

Silvennoinen vikarie för social- och hälsovårdsdirektören

Magister i hälsovetenskap, MBA Ann-Sofie Silvennoinen har valts till vikarie för social- och hälsovårdsdirektören i Borgå stad till årets slut.
4.7.2017 - 08.20

Näse hälsocentral renoveras under sommaren

En granskning av inomhusluften visar att lokalerna kan användas utan risk. Ändå rekommenderas åtgärder som förbättrar kvaliteten på inomhusluften.
20.3.2017 - 15.41

Läkarbrist orsakar långa köer

Borgåbon Merja Nurmela kunde knappt tro sina öron när hon förra veckan fick höra att det fram till slutet av april inte finns en enda läkartid för icke-brådskande fall. – Det här är ju inte riktigt klokt, säger hon.
16.3.2017 - 16.03

Hälsovårdsräkning irriterar i Lappträsk

Lovisas räkning för social- och hälsovårdstjänsterna gick 418 000 euro över budget. I Lappträsk kom det som en överraskning.
16.3.2017 - 06.00

Distansläkare prövas i Lappträsk

I Lappträsk kan skötare inom hemvården rådfråga läkare via telefon och utföra olika snabbprov baserade på läkarens ordinationer. Syftet med distansläkarförsöket är att minska åldringarnas återkommande jourbesök och göra det möjligt för dem att vårdas hemma.
15.3.2017 - 15.42

Reformförslaget får kritik i Sibbo

Sibbo kommun kritiserar utkastet till valfrihetslagstiftningen inom social- och hälsovården.
8.3.2017 - 15.45

Långvarig brist på stelkrampsvaccin

Sjukhus och kommunala hälsovårdscentraler får sitt vaccin, men de privata läkarstationerna får vänta.
28.1.2017 - 15.37

Direktörerna vill ha människonära reform

Kommun- och stadsdirektörerna i östra Nyland har kommit med ett gemensamt ställningstagande till landskapsreformen. De efterlyser ett människo- och invånarvänligt tankesätt.
26.1.2017 - 07.12

All brådskande vård till Näse

De två hälsostationerna i Borgå tar i fortsättningen emot klienter enligt hur akut behovet är, inte enligt bostadsadress.
29.11.2016 - 14.56

Korpi föreslår ny serviceform

Fullmäktigeledamot Marianne Korpi (SDP) föreslår i en motion att adhd-coacher borde ingå som en del av primärvården.
28.10.2016 - 13.20

Snabb hjälp ger nöjda HVC-kunder

Blir jobbet gjort i dag finns det mindre jobb som väntar i morgon. Med den devisen skapar Tero Taipale ett helt nytt mottagningssystem för vården i Lovisa.
5.10.2016 - 08.28

Borgå Vård Ab kan bli verklighet

30.9.2016 - 09.55