Svårt att tro att det kan bli sant

Det har blåst hårt kring den planerade svenska skolan i Tolkis. Efter år av roende och hopande finns nu ett beslut, igen, men i skolorna i Gammelbacka och i Tolkis vågar man inte riktigt ta ut glädjen.
1.6.2018 - 08.36

Problem med inomhusluften i Gammelbacka skola

Förhöjda och för höga halter av minerallullsfiber som uppmätts i ett av klassrummen i Gammelbacka skolas huvudbyggnad skuggar skolårets sista dagar.
28.5.2018 - 12.39

Gammelbacka skola städas under sportlovet

Under sportlovsveckan utförs en grundlig städning i huvudbyggnaden i Gammelbacka skola. Med det försöker man förbättra inomhusluften.
25.1.2018 - 14.07

"Känns bra att skolan undersöktes"

Konditionsgranskningen av huvudbyggnaden i Gammelbacka skola bjöd inte på några dramatiska nyheter. Rektor Johan Öhberg är glad över att byggnadens skick nu kartlagts ordentligt.
4.1.2018 - 11.22

Nu ska inomhusluften i Gammelbacka skola undersökas

Reparationsarbeten har utförts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad utifrån den konditionsbedömning som blev färdig på sommaren. Tanken är att åtgärderna ska förbättra inomhusluften i byggnaden, skriver Borgå stad i ett pressmeddelande.
31.8.2017 - 16.02

Normal luftkvalitet i Gammelbacka skola

28.7.2017 - 13.59

Inomhusluften i Gammelbacka skola väcker oro

Inomhusluftens kvalitet i det så kallade Gula huset i Gammelbacka skola väcker oro bland föräldrar inför det kommande skolåret. Nu vill de ha klara besked från Borgå stad om luftens kvalitet ska utredas eller inte.
13.6.2017 - 06.03

Stor oro för Gammelbacka skola

9.12.2016 - 08.21

"Vid behov blåser vi av spelet"

Det cancerframkallande ämnet kreosot har hittats i samband med en renovering i Gammelbacka skola. Lokalitetsledningen lovar åtgärda saken men rektor Johan Öhberg säger att skolarbetet avbryts vid minsta misstanke om att elevernas hälsa är hotad.
24.11.2016 - 16.08

Rektor saknar ämnesrum

13.9.2016 - 14.18