Med Pippi Långstrump som ledstjärna

Sannäs skola lockar lärare och lärarstuderande från när och fjärran på studiebesök. Skolans egen undervisningsmodell där man passionerat och kreativt följer den nya läroplanen väcker beundran och resulterar i flera avhandlingar vid olika högskolor.
22.3.2019 - 06.53 Premium

Insändare: Fortsatt framgång kräver utbildning och forskning

Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.
12.3.2019 - 05.57

Klimatförändringen påverkar flyttfåglarnas tidsschema

Ju varmare vår desto tidigare återvänder flyttfåglarna. Klimatförändringen syns även i fåglarnas liv.
23.2.2019 - 17.47

Hennes värld finns inom det teoretiska

Johanna Grönqvist disputerade nyligen med en rubrik som inte lönar sig att skriva ut här. Väldigt få skulle ändå begripa. Forskningen är kopplad till ett material som sannolikt kommer att förändra världen.
27.11.2018 - 15.31

I Sannäs fungerar framtidens skola redan i dag

Sannäs skola jobbar sedan ett drygt år med temahelheter över ämnesgränserna. Helt enligt den nya läroplanen sätts fokus på att eleverna förutom kunskap också ska lära sig färdigheter och kompetenser i skolan. Skolans undervisningsmodell lyfts nu fram på ett symposium i Tammerfors.
18.11.2018 - 08.43

Borgåläkare koordinator för vaccinprojekt i Benin

Flera hundra finländska turister har vid det här laget hunnit delta i medicinska forskningsresor till Benin i Västafrika. Målet är att ta fram ett vaccin mot ETEC, som är en vanlig orsak till diarré och barndödlighet i u-länder samt turistdiarré. Infektionsläkaren Peter Klemets och hälsovårdaren Carola Klemets har jobbat som koordinatorer på ort och ställe i tre månader.
18.9.2018 - 07.59

Rymdsyrsorna ett steg från verklighet

Entocube är en av finalisterna i en tävling där första priset är en testplats i rymden. ÖN skrev om i företagets insektfarm i april.
28.8.2018 - 08.30

Lång väg tills cancerhundar blir etablerade

Universitetssjukhuset i Milton Keynes i England är det enda i världen där hundar används rutinmässigt för att diagnostisera prostatacancer. Men forskning på ämnet görs på många andra håll, i Finland tog man avstamp i att identifiera juvercancer hos tikar.
28.6.2018 - 09.30

Max Nyberg

Ledare: Många åsikter, men med fel fakta?

Expertföraktet verkar ha kommit för att stanna. Följderna kan vara allvarliga.
6.10.2017 - 08.11

Nu undersöks Borgåbornas folktraditioner

Hur är det att bo i Borgå och hur mobila är Borgåborna? Det kartläggs nu för att kunna utnyttjas i framtida forskning.
21.9.2017 - 17.00

Biologisk slybekämpning har gett lovande resultat

Naturresursinstitutet Luke har som mål att ta fram ett preparat som bekämpar sly biologiskt och samtidigt leder till besparingar i miljonklassen i Finland.
9.6.2017 - 07.00

Lovisabor deltar i jätteundersökning

Lovisa är nästa i turen när THL ser på finländarnas hälsa. Deltagarna får en god uppfattning om sin egen hälsa i utbyte.
6.5.2017 - 12.32

Lyckat forskningsprojekt i Ritobäcken

31.8.2016 - 09.46

Borgåbo får miljonfinansiering för forskning

14.5.2016 - 06.30

Patientprover överförs till biobanken

28.4.2016 - 10.30

Alva Forsius var före sin tid

17.3.2016 - 11.08

Borgå har stark livskraft

4.2.2016 - 16.15