fiske
»

”Sch, skräm inte bort fisken”

Hos familjen Widestam fiskar man så gott som hela sommaren. De gör det mest för nöjets skull och fisket ger värdefull tid tillsammans. ÖN fick följa med på en av familjens fisketurer.
15.6.2019 - 15.23 Premium

Nya fiskestadgar i Borgå å från början av april

Den 1 april förändras Borgå å i centrum till ett område där det krävs specialfisketillstånd. Området sträcker sig från Gamla bron i Borgå å till stenbron på Svinö (Lotsudden).
18.3.2019 - 18.23

Insändare: Sälen förstör det kustnära fisket

Redan under en lång tid har miljöentusiasterna och även miljömyndigheterna mer och mer börjat favorisera gråsälarna på yrkesfiskets bekostnad.
5.2.2019 - 05.58 Premium

Dagliga anmälningar om olagligt fiske i ån

Det största problemet med fisket i Borgå å just nu är att en del fiskare behåller främst gösar under minimimåttet 42 centimeter. Det säger fiskeövervakaren Thorbjörn Sirén vid Borgå – Sibbo fiskeområde. Anmälningar till polisen görs dagligen.
5.11.2018 - 17.51

Riksdagens fiskeklubb besökte Lovisa

Lovisafiskaren Mikael "Linka" Lindholm är van vid att diskutera kustfiskets utmaningar med olika myndigheter. På onsdagen fick han ändå ett lite ovanligare besök när riksdagens fiskeklubb hälsade på. Minimimått engagerade många.
4.10.2018 - 17.03

Insändare: Kustfisket måste räddas

En central orsak till fiskenäringens nuvarande läge är sälarnas och skarvarnas okontrollerade tillväxt.
13.4.2018 - 05.55

Sälmasken närmar sig våra vatten

Alltför stora sälstammar och skarvbestånd är den bakomliggande orsaken till att sälmasken breder ut sig.
10.4.2018 - 08.59

Med fiske i blodet

För Jouni Kiiski i Pirlax är vinterfisket framför allt ett avslappnande tidsfördriv som inte bara ger honom möjligheten att vara ute i naturen utan dessutom mat på bordet. Driften att ta sig ut på havet anser han har kommit i arv, bland förfäderna finns fiskare på Tytärskär.
13.3.2018 - 14.32

Fräck fiskstöld direkt från fiskenäten

Någon länsade några nät för lakfiske utanför badstranden i Pernå.
22.2.2018 - 14.00

Insändare: Byråkrater försvårar fisket

Vid vårt fiktiva fyra personers matbord sitter numera förutom vi själva, två sälar, en östersjövikare samt åtminstone fyra skarvar.
2.2.2018 - 05.55

Närproducerad läckerhet på julbordet

Fisk i olika form har en självklar plats på julbordet och konkurrerar redan i många hem med julskinkan.
25.11.2017 - 15.23

EU vill låta ålen simma i fred

Europeiska kommissionen vill förbjuda ålfisket i Östersjön och räknar med att Finland och områdets övriga kustnationer ska stötta förslaget. I Östnyland får idén ett ljummet mottagande.
11.9.2017 - 14.42

Sälarna gör comeback

2.8.2017 - 09.33

Fiskaren lider när fångsten håller sig borta

För fiskarkåren har våren och försommaren varit en stor besvikelse. Det finns ingen fisk att fånga.
7.7.2017 - 09.38

Fiskeområdet kämpar mot fritidsfiskarna

Borgå-Sibbo fiskeområde förbjuder allt fiske i Borgå å och i Svartsån från augusti till och med november.
26.4.2017 - 08.17

Rikliga gösfångster lockar pilkarna till ån

Mild vinter och svag is är inget hinder för pilkfiskarna.
15.2.2017 - 11.00

Böter för tjuvfiske i Borgå

Borgå-Sibbo fiskeområdes fiskeövervakare tog två fiskare med fingrarna i syltburken. Bägge dömdes till böter för olovligt fiske med saxkrokar.
13.2.2017 - 07.31

Östnyländska fiskare tog pris

3.10.2016 - 12.22

Fisket i åarna begränsas under hösten

12.9.2016 - 10.27