Haddom skola fick nämnden för fostran och bildning att ryta till – Lovisa måste sköta om sina byggnader bättre

20.11.2020 - 13.40 Premium

Insändare: Konsulten förslag om domkapitlets hus i Borgå måste omprövas

En helhetsbedömning utgående från kyrkans fastighetsstrategi och med beaktande av miljöhänsyn måste ofelbart leda till ett beslut om att kyrkan inte avstår från domkapitlets hus.
17.11.2020 - 05.56

Teaterhuset i Finnby är till salu igen – nu med saftigare prislapp

10.11.2020 - 12.42 Premium

Sibbo går vidare med simhallsplanerna – investeringen på 12 miljoner skulle placeras i Nickby

5.11.2020 - 15.31 Premium

Lovisa gästateljé lever ut sina sista dagar i Hambergska hemmet

24.10.2020 - 12.30 Premium

Kanske tredje gången gillt för Jokilaakson koulu

13.10.2020 - 06.02 Premium

Sannäs skola och Ilolan koulu får sina tillfälliga lokaler vid årsskiftet

25.9.2020 - 08.10 Premium

Sannäs skola vidare – nu ska modulbyggnaderna i budgeten

23.9.2020 - 08.50 Premium

Lovisa Bostäders lånepengar blev del av hamnprocessen kring Estlandstriangeln

11.9.2020 - 11.15 Premium

Nu rivs R-kiosken – tillåter bättre planering av Krämaretorget

26.8.2020 - 17.30 Premium

Övergivet konstnärshus igen på agendan – det kan dröja innan något händer med den historiskt värdefulla byggnaden

26.8.2020 - 06.30 Premium

Pumphusrenoveringen börjar nu – efter en del pappersvändande

23.7.2020 - 13.30 Premium

Gula husets rivning blir polissak i Lovisa

27.5.2020 - 07.09

Rivning utan tillstånd leder sannolikt till polisanmälan

25.5.2020 - 11.30 Premium

Illby branddepå till salu – nästan femtio gamla brandstationer har tagits ur bruk i Östnyland

13.2.2020 - 19.30 Premium

Insändare: De förtroendevalda fattar i sista hand beslut om fastighetsstrategin

Beredning av uppdateringen sattes i gång på nytt i början av detta år.
2.12.2019 - 14.00

"Fakta talar för ett tillbygge"

28.11.2019 - 18.30 Premium

Insändare: Fastighetsstrategi i öppen och transparent process önskas

Vi förtroendevalda i Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd önskar omedelbart en förklaring till vad som pågår.
26.11.2019 - 05.58

Alla verkar vara nöjda med Nickbys nya daghem

10.11.2019 - 10.30 Premium