Färdtjänsten slutade i parkeringshallen

En minnessjuk dam lämnades av färdtjänsttaxin i en för henne helt främmande parkeringshall och nu står ord mot ord. Den som beställer färdtjänst i Borgå måste varje gång upprepa skjutsens specialkrav, Lähitaksi har inga register på kundernas behov.
24.4.2019 - 06.42 Premium

Gå med på workshop om färdtjänst

Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola planerar gemensamt för hur färdtjänsten för handikapptjänsternas kunder kunde ordnas i framtiden.
23.1.2019 - 13.38

Färdtjänstkunderna får respit

Taxi Borgå fortsätter att sköta färdtjänstskjutsarna fram till den sista mars nästa år. Också i resten av Östnyland förbereds tillfälliga lösningar, i väntan på Helsingfors Resetjänst.
13.5.2018 - 13.20

Färdtjänst med förhinder

Borgå stad måste göra en tillfällig upphandling för att trygga färdtjänsten för social- och hälsovårdssektorn under tiden fram till sista januari nästa år.
20.4.2018 - 15.31

Insändare: Lyssna på dem som behöver färdtjänst

För många personer med intellektuell funktionsnedsättning är färdtjänsten nödvändig för att de ska ha möjlighet att röra sig ute i samhället.
23.3.2018 - 05.50

Funktionshindrade får resa med billigaste skjutsen

Det finns andra möjligheter för de östnyländska kommunerna att sköta färdtjänsten för funktionshindrade i framtiden än att lämpa över ansvaret på Helsingfors Resetjänst. Det enda vi begär är ett likvärdigt bemötande, säger färdtjänstens brukare.
2.3.2018 - 08.09

Tyck till om färdtjänster

Borgå stad vill ta del av invånarnas synpunkter på färdtjänst.
25.1.2018 - 11.45

Helén Kurri

Ledare: Lyssna på de verkliga experterna innan beslut fattas

Färdtjänsten står inför förändringar, och oron är stor bland brukarna att det innebär försämringar.
24.11.2017 - 08.15

Protester mot ny färdtjänst

Social- och hälsovårdsnämnden ska besluta om nya regler för färdtjänsten. Ändå syntes inga nämndemedlemmar till när färdtjänstens kunder och taxichaufförerna uttalade sin oro för de nya systemen på måndagskvällen.
21.11.2017 - 08.45

Färdtjänsten ska göras om

Borgå och Sibbo planerar tillsammans hur regelverket kring resor för funktionshindrade och äldre ska läggas upp.
8.11.2017 - 12.53