enkät
»

Hälso- och sjukvården vill ha respons

Är du nöjd med bemötandet och med vården vid Borgå stads hälsomottagningar eller finns det något som borde bli bättre? Nu har du möjlighet att redogöra för dina erfarenheter i två kundenkäter.
7.5.2019 - 15.22

Den brådskande vårdmottagningen får kritik

Bara en liten del av Borgå hvc:s klienter har deltagit i THL:s klientenkät men av dem är missnöjet störst bland den brådskande mottagningens kunder.
11.3.2019 - 13.26

Nu kan du påverka Borgå stads klimatprogram

Hurdana ändringar i vardagen är du beredd att göra för att dämpa klimatförändringen? Hur kan Borgå stad hjälpa dig att göra hållbara och klimatvänliga val i vardagen? Vad tycker du att Borgås klimatprogram borde innehålla?
4.2.2019 - 10.33

Invånare får tycka till om kulturutbudet

Undervisnings- och kulturministeriet vill veta till exempel hurudant kulturutbud invånarna är intresserade av.
3.12.2018 - 12.44

Skoleleverna i Borgå får rata rätter de inte gillar

Lunchen i Borgå stads skolor serveras enligt en cirkulerande matsedel. Nu vill staden utveckla matsedeln enligt kundernas – det vill säga elevernas önskemål – och det görs via en webbenkät.
24.10.2018 - 10.15

Symtomenkät i Nickby Hjärta gav rätt normala resultat

Eleverna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu upplever lika mycket symtom som elever i andra finländska högstadieskolor och gymnasier. Det visar en inneluftenkät som gjordes i mars i år.
23.10.2018 - 13.27

Östnylänningarna vill ha god sjukhusservice

Många ville svara på Östnylands webbenkät om Borgå sjukhus framtid.
8.10.2018 - 15.56

Öviks framtid ska avgöras

Behövs det en lägergård där man kan övernatta, bada bastu och få en god måltid i Borgå stad? Svara på stadens enkät senast den 3 oktober.
21.9.2018 - 14.36

Sjuhundra Borgåbor tyckte till om vatten

Borgå vatten skickade i år ut sin kundenkät till 2 300 kunder. Av dem svarade ungefär en tredjedel på frågorna och framför allt vattenkvaliteten fick goda poäng.
12.6.2018 - 12.16

Föreningarna efterlyser bättre träningsmöjligheter

Sammanlagt 87 föreningar svarade på enkäten om idrottsförhållandena i Borgå som stadens idrottstjänster låtit göra. Rapporten kommer med både ris och ros.
9.5.2018 - 09.51

Drömmarnas Borgå kan vara tolerant, miljövänlig och tvåspråkig

Det var extra trångt i pratkaféet Vänskä på Fänriksgatan då ett tiotal av Borgå stads anställda ställt till med pop up för att få reda på vad invånarna egentligen tycker om sin stad och hur Borgå borde utvecklas.
3.4.2018 - 14.30

Borgåborna får ha åsikter om idrottsförhållandena

Idrottsföreningarna är rätt så nöjda med förhållandena men vill ha mer tävlings- och träningslokaler.
27.3.2018 - 12.50

Önskemål om Konstfabriken

350 Borgåbor har svarat på en mobilenkät om vad Konstfabriken kunde vara i framtiden.
14.3.2018 - 09.41

Invånaråsikter behövs om Johannisbergbacken

Borgå stads planer på att skapa ett område för boende för alla åldrar på Johannisbergs åldringshems tomt har avancerat.
7.3.2018 - 15.29

Elever får svara på frågor om inomhusluften

Alla skolor i Borgå kommer att delta i Institutet för hälsa och välfärds enkät om inomhusluften i mars-april.
6.3.2018 - 17.38

Enkäter om äldrevården

Boendena vid Borgås servicehus och deras anhöriga ger goda betyg för vården, enligt tre olika skalor.
22.2.2018 - 11.35

Naturvärden viktiga i Lovisa

Invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga. Lovisa stad kartlade i augusti och september invånarnas, företagarnas och övriga aktörers åsikter om utvecklingen av området.
7.12.2017 - 10.19

"Allt är inte som det borde vara"

45 procent av vårdnadshavarna till elever Söderkulla skola uppger att de misstänker att deras barn har symptom som beror på inomhusluften. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten ändå inget behov av åtgärder. – Låter konstigt, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.
4.12.2017 - 16.47

Hjälp Sibbo utveckla sin service

Hurudan service vill du få på Sibbos kundserviceställen? En enkät om utvecklandet av kommunens kundtjänst är öppen fram till den 8 december.
14.11.2017 - 15.27