enkät
»

Skoleleverna i Borgå får rata rätter de inte gillar

Lunchen i Borgå stads skolor serveras enligt en cirkulerande matsedel. Nu vill staden utveckla matsedeln enligt kundernas – det vill säga elevernas önskemål – och det görs via en webbenkät.
24.10.2018 - 10.15

Symtomenkät i Nickby Hjärta gav rätt normala resultat

Eleverna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu upplever lika mycket symtom som elever i andra finländska högstadieskolor och gymnasier. Det visar en inneluftenkät som gjordes i mars i år.
23.10.2018 - 13.27

Östnylänningarna vill ha god sjukhusservice

Många ville svara på Östnylands webbenkät om Borgå sjukhus framtid.
8.10.2018 - 15.56

Öviks framtid ska avgöras

Behövs det en lägergård där man kan övernatta, bada bastu och få en god måltid i Borgå stad? Svara på stadens enkät senast den 3 oktober.
21.9.2018 - 14.36

Sjuhundra Borgåbor tyckte till om vatten

Borgå vatten skickade i år ut sin kundenkät till 2 300 kunder. Av dem svarade ungefär en tredjedel på frågorna och framför allt vattenkvaliteten fick goda poäng.
12.6.2018 - 12.16

Föreningarna efterlyser bättre träningsmöjligheter

Sammanlagt 87 föreningar svarade på enkäten om idrottsförhållandena i Borgå som stadens idrottstjänster låtit göra. Rapporten kommer med både ris och ros.
9.5.2018 - 09.51

Drömmarnas Borgå kan vara tolerant, miljövänlig och tvåspråkig

Det var extra trångt i pratkaféet Vänskä på Fänriksgatan då ett tiotal av Borgå stads anställda ställt till med pop up för att få reda på vad invånarna egentligen tycker om sin stad och hur Borgå borde utvecklas.
3.4.2018 - 14.30

Borgåborna får ha åsikter om idrottsförhållandena

Idrottsföreningarna är rätt så nöjda med förhållandena men vill ha mer tävlings- och träningslokaler.
27.3.2018 - 12.50

Önskemål om Konstfabriken

350 Borgåbor har svarat på en mobilenkät om vad Konstfabriken kunde vara i framtiden.
14.3.2018 - 09.41

Invånaråsikter behövs om Johannisbergbacken

Borgå stads planer på att skapa ett område för boende för alla åldrar på Johannisbergs åldringshems tomt har avancerat.
7.3.2018 - 15.29

Elever får svara på frågor om inomhusluften

Alla skolor i Borgå kommer att delta i Institutet för hälsa och välfärds enkät om inomhusluften i mars-april.
6.3.2018 - 17.38

Enkäter om äldrevården

Boendena vid Borgås servicehus och deras anhöriga ger goda betyg för vården, enligt tre olika skalor.
22.2.2018 - 11.35

Naturvärden viktiga i Lovisa

Invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga. Lovisa stad kartlade i augusti och september invånarnas, företagarnas och övriga aktörers åsikter om utvecklingen av området.
7.12.2017 - 10.19

"Allt är inte som det borde vara"

45 procent av vårdnadshavarna till elever Söderkulla skola uppger att de misstänker att deras barn har symptom som beror på inomhusluften. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten ändå inget behov av åtgärder. – Låter konstigt, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.
4.12.2017 - 16.47

Hjälp Sibbo utveckla sin service

Hurudan service vill du få på Sibbos kundserviceställen? En enkät om utvecklandet av kommunens kundtjänst är öppen fram till den 8 december.
14.11.2017 - 15.27

Vård med servicesedel uppskattas mer

Hemvårdens kunder i Borgå är relativt nöjda, även om de svenskspråkiga bara sällan får service på sitt modersmål.
20.10.2017 - 15.52

Rattfyllerister skrämmer, omkörningar irriterar

Rattfyllerister och farliga omkörningar orsakar den största rädslan i trafiken. En tredjedel av bilförarna tar större risker än normalt när de blir irriterade.
20.7.2017 - 10.40

Kungsvägens arbetshälsa får gott betyg

Kungsvägens arbetshälsa har fått helhetsbetyget 4,1 på skalan 1-5. Plats för utveckling finns ändå.
2.12.2016 - 11.13

Spara på väggarna, inte på personalen

Föräldrarna har sagt sitt om skolnätsplanerna. De gillar inte enhetsskolor och värdesätter bildningscentrum med undervisning på två språk.
8.11.2016 - 10.58