enkät
»

Naturvärden viktiga i Lovisa

Invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga. Lovisa stad kartlade i augusti och september invånarnas, företagarnas och övriga aktörers åsikter om utvecklingen av området.
7.12.2017 - 10.19

"Allt är inte som det borde vara"

45 procent av vårdnadshavarna till elever Söderkulla skola uppger att de misstänker att deras barn har symptom som beror på inomhusluften. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten ändå inget behov av åtgärder. – Låter konstigt, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.
4.12.2017 - 16.47

Hjälp Sibbo utveckla sin service

Hurudan service vill du få på Sibbos kundserviceställen? En enkät om utvecklandet av kommunens kundtjänst är öppen fram till den 8 december.
14.11.2017 - 15.27

Vård med servicesedel uppskattas mer

Hemvårdens kunder i Borgå är relativt nöjda, även om de svenskspråkiga bara sällan får service på sitt modersmål.
20.10.2017 - 15.52

Rattfyllerister skrämmer, omkörningar irriterar

Rattfyllerister och farliga omkörningar orsakar den största rädslan i trafiken. En tredjedel av bilförarna tar större risker än normalt när de blir irriterade.
20.7.2017 - 10.40

Kungsvägens arbetshälsa får gott betyg

Kungsvägens arbetshälsa har fått helhetsbetyget 4,1 på skalan 1-5. Plats för utveckling finns ändå.
2.12.2016 - 11.13

Spara på väggarna, inte på personalen

Föräldrarna har sagt sitt om skolnätsplanerna. De gillar inte enhetsskolor och värdesätter bildningscentrum med undervisning på två språk.
8.11.2016 - 10.58

Lappträskbor är nöjda med sin hemkommun

15.9.2016 - 15.15

Hundra tyckt till om friluftsområden

5.8.2016 - 11.46

Tyck till om småbåtshamnar

20.6.2016 - 14.28

Träd engagerar Borgåbor

6.6.2016 - 13.58

Skolenkäten har öppnat

23.5.2016 - 14.58

Borgå vill veta vad du tycker

7.3.2016 - 10.17