ekonomi
»

Aktiespararna bjuder på kurs i Borgå

Aktiespararnas Centralförbund gör en utbildningsturné i Finland, och en av hållplatserna är Borgå. Kursen kräver vissa grundläggande kunskaper, men kursledaren kommer här ändå med ett par tips för den som vill komma i gång.
29.3.2019 - 08.15

Lovisas bokslut visade minus: staden hade ett underskott på 6,7 miljoner

Efter två år med överskott uppvisar Lovisa stads ekonomi ett underskott, dels på grund av minskade inkomster från samfundsskatten. Enligt bokslutet för 2018 uppvisar stadens ekonomi ett överraskande underskott på sammanlagt 6,7 miljoner euro.
27.3.2019 - 07.05 Premium

Mer intäkter än väntat i Borgås sociala arbete

Barn- och familjetjänsterna inom socialt arbete i Borgå hade nästan 700 000 euro större verksamhetsintäkter än budgeterat i fjol.
15.3.2019 - 13.04

Bra år för Borgå Energi trots vissa motgångar

Varmare väder har påverkat Borgå Energi-koncernens verksamhet under 2018.
15.3.2019 - 09.43

Sari Paljakka är Lovisa stads nya näringslivschef

I samband med stadens organisationsreform skapades en ny ordinarie näringslivschefstjänst.
12.3.2019 - 10.21

Misstankar om kartellbildning i taxibranschen – nya företagare har svårt att få uppdrag

Enligt verkets utredning finns det anledning att misstänka att flera förmedlingscentraler har bildat karteller och därmed förhindrat nya företagare i taxibranschen att få tillträde till marknaden.
6.3.2019 - 11.02

Affärsverket Lovisa vatten gjorde överskott

Direktionen för Affärsverket Lovisa vatten samt byggnads- och miljönämnden har möten denna vecka. Bokslutet för vattenaffärsverket 2018 visar att räkenskapsperioden har ett överskott.
6.3.2019 - 07.26

LS: Lovisa stad fick straffavgift för felaktig upphandling

20 000 euro blev påföljdsavgiften för att Lovisa stad köpte tjänster av utvecklingsbolaget Posintra utan upphandling.
19.2.2019 - 16.08

Borgå har ett överskott i bokslutet, men skulden ökar snabbt

Borgå stads bokslut för år 2018 har ett överskott, uppger man från staden. Ett tungt investeringsprogram ökar ändå stadens skulder snabbt, och staden måste finansiera en märkbar del av investeringarna med lån,
13.2.2019 - 11.54

Här växer rörelsen – Östnylands Andelsbank gjorde näst största vinsten på tio år

De goda ekonomiska tillväxtsiffrorna i Östnyland 2018 syntes också i resultatet för Östnylands Andelsbank, vars rörelsevinst var näst störst under decenniet.
6.2.2019 - 10.50

Esperi Cares vd Marja Aarnio-Isohanni avgår

Esperi Care meddelar att vd Marja Aarnio-Isohanni lämnar sin tjänst.
29.1.2019 - 08.26

Hårdare konkurrens hotar busstrafiken i glesbygden

Koiviston Auto flyttar fram ställningarna efter att bolaget köpte Onnibus i oktober i fjol. Samtidigt är det allt fler mindre bussbolag med rutter i glesbygden som tampas med en försämrad lönsamhet.
3.1.2019 - 10.59

Alkoholen blir dyrare och nya namn tillåts – det här förändras efter årsskiftet

Det nya året för med sig en hel del nya lagar och bestämmelser. Vi presenterar 25 nyheter som träder i kraft vid årsskiftet.
1.1.2019 - 15.25

Överraskningar ledde till sämre ekonomi i Lovisa

Lovisas budget för 2018 är föremål för förändringar till det sämre. Orsaken är en rad punkter som inte gick som tänkt. Nu ökar sannolikt lånebördan.
5.12.2018 - 14.19 Premium

Det rör på sig i Trålhamnen

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Lovisa att förorda att staden säljer sammanlagt 7 700 kvadratmeter outbruten mark i Trålhamnen till företaget Pokela Oy Iso Omena. Under samma möte beslöt man också att utarrendera ett 1 309 kvadratmeter stort tilläggsområde till WD Steelworks som redan har verksamhet i Trålhamnen.
30.11.2018 - 09.40

Gunilla Söderholm leder Borgå företagare

På Borgå företagares höstmöte i Bistro Gustaf på måndagen valdes Gunilla Söderholm till ordförande för år 2019. Till hennes viktigaste målsättningar hör att utveckla föreningens kvinnonätverk samt att förbättra kontakten med staden och olika intressegrupper. Hon vill också lyssna på medlemmarnas önskemål om hur de vill utveckla verksamheten.
21.11.2018 - 07.22

SFV har sålt Kvarnuddens lägergård i Lovisa

Svenska folkskolans vänner, SFV, har sålt Kvarnuddens lägergård vid Pernåviken i Lovisa.
8.11.2018 - 11.49

Jakten på pengar och prylar leder oss vilse

Hur mäter man livskvalitet? Det är ingen lätt fråga och har sysselsatt Tomas Hanell de senaste åren. Han kom svaret på spåren en mörk vinterdag i Karis. På fredag försvarar han sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetet i Helsingfors.
21.10.2018 - 07.48

Lovisa spikade direktörsvalen efter omröstning

Fullmäktige tog sig an en diger lista på onsdagskvällen. Däribland fanns anslagen för skolrenoveringar och personvalen för de nya direktörsposterna.
18.10.2018 - 14.47