Sibbo börjar med hälsovård på distans

10.2.2021 - 06.30

"Artificiell intelligens" ska hjälpa i framtida skolbeslut

21.12.2020 - 07.30 Premium

Artificiell intelligens i hälsovården

3.10.2019 - 15.30

Aktia planerar stänga kontor med ny, kundnära strategi

11.9.2019 - 06.56 Premium

Digital delaktighet på bibliotek

21.3.2019 - 14.02

insändare: Digitaliseringsministrarna ignorerar varningarna om dödstekniken

Strålningsfrågan är naturligtvis både internationell och nationell. Varje land kan i alla händelser göra en hel del för att minska befolkningens strålningsbelastning.
22.2.2019 - 08.00

Insändare: Inte Bäckströms rubrik

ÖN:s litet ”rafflande” rubrik ger ett intryck av att det är en småsak att ”hänga med”.
22.1.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
16.10.2018 - 05.55

Stor oro för digitala studentmatematiken

28.9.2018 - 08.33

Max Nyberg

Ledare: Mitt bättre är kanske inte ditt bättre

Digitaliseringen är bra för vissa, sämre för andra. Det innebär också ett allt bräckligare samhälle.
21.8.2018 - 08.00

I dag: Digitalanorexi

Kvinnor, varför gör ni så där åt varandra? Världen kämpar ju med möda emot objektifiering samt för att alla ska få vara fina som de är.
17.4.2018 - 06.10

Helén Kurri

Ledare: Gör en Dagny, bli digital

Hela folket förväntas ta till sig digitaliseringens fröjder, men för att fixa det behövs stöd och hjälp till de digitalt osäkra.
2.6.2017 - 06.04

Unga guidar äldre i digitala världen

18.5.2017 - 17.14

Digitalt bildspel över Jäntti fördjupar

3.5.2017 - 15.43

I floden av bilder skiljs agnarna från vetet

21.4.2017 - 08.02

Förändring i byggnadstillsynen i Sibbo

22.12.2016 - 07.49

Femtio meter bort, trettiofem år framåt i tiden

14.12.2016 - 10.32

I dag: Digital demokrati

I en god digital demokrati har alla samma förutsättningar att ta del av all information och samma möjlighet att påverka. Att så skulle vara redan 2018 är infantilt att ens hoppas.
13.12.2016 - 06.05

Skolornas digitala språng vacklar

23.11.2016 - 10.10