insändare: Digitaliseringsministrarna ignorerar varningarna om dödstekniken

Strålningsfrågan är naturligtvis både internationell och nationell. Varje land kan i alla händelser göra en hel del för att minska befolkningens strålningsbelastning.
22.2.2019 - 08.00

Insändare: Inte Bäckströms rubrik

ÖN:s litet ”rafflande” rubrik ger ett intryck av att det är en småsak att ”hänga med”.
22.1.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
16.10.2018 - 05.55

Stor oro för digitala studentmatematiken

"Studentexamensnämnden slänger en stor stenbumling på oss för att kolla vad som händer. Nu räcker det inte med att kunna själva matematiken utan det tekniska tar över. Vi är försökskaniner och det känns inte bra. Situationen känns skrämmande."
28.9.2018 - 08.33

Max Nyberg

Ledare: Mitt bättre är kanske inte ditt bättre

Digitaliseringen är bra för vissa, sämre för andra. Det innebär också ett allt bräckligare samhälle.
21.8.2018 - 10.37

I dag: Digitalanorexi

Kvinnor, varför gör ni så där åt varandra? Världen kämpar ju med möda emot objektifiering samt för att alla ska få vara fina som de är.
17.4.2018 - 06.10

Helén Kurri

Ledare: Gör en Dagny, bli digital

Hela folket förväntas ta till sig digitaliseringens fröjder, men för att fixa det behövs stöd och hjälp till de digitalt osäkra.
2.6.2017 - 06.04

Unga guidar äldre i digitala världen

App, sajt, inloggning och Facebook – i Östnylands digikafé fick man svar på frågorna vad orden betyder.
18.5.2017 - 17.16

Digitalt bildspel över Jäntti fördjupar

Yrjö A. Jänttis konstsamling har fått en digital bildpresentation som visas i Konstfabriken. Bildspelet för fram sällan sedda verk och fördjupar bilden av den forna WSOY-chefen och hans konstintresse.
3.5.2017 - 15.43

I floden av bilder skiljs agnarna från vetet

Det fotograferas mer än någonsin tidigare och samtidigt har bilderna ofta blivit en slags slit-och-slängprodukt. Proffsfotograferna har svarat genom att utveckla sina koncept och förädla sina styrkor, i Studio Lindells fall syns det här bland annat i att hela verksamheten i Borgå flyttade till studion vid Ågatan 33.
21.4.2017 - 08.02

Förändring i byggnadstillsynen i Sibbo

Byggnadstillsynen i Sibbo övergår från början av 2017 till elektronisk arkivering.
22.12.2016 - 07.54

Femtio meter bort, trettiofem år framåt i tiden

Den fysiska sträckan är inte lång när Andelsbanken i Nickby flyttar till splitternya lokaler på måndag. Men flytten handlar på sätt och vis också om en resa genom tiden: bankdirektör Mauri Molander säger att kraven som ställs på en banklokal i dag är helt annorlunda än för 35 år sedan när det gamla bankhuset stod klart.
14.12.2016 - 10.33

I dag: Digital demokrati

I en god digital demokrati har alla samma förutsättningar att ta del av all information och samma möjlighet att påverka. Att så skulle vara redan 2018 är infantilt att ens hoppas.
13.12.2016 - 06.05

Skolornas digitala språng vacklar

Varför frågade man inte lärarna vilket slag av datorutrustning som behövs i Borgåskolorna undrar fullmäktigeledamot Laura Karén som jobbar i skolan i Hindhår.
23.11.2016 - 10.11

I dag: Digitala irrläror

Det börjar bli tydligt att få egentligen vill ha denna nya pedagogik och de påtvingade datoriserade lösningarna.
25.10.2016 - 06.00

Digichefen ska lotsa Sibbo mot framtiden

10.9.2016 - 06.30

Biblioteken erbjuder musik på nätet

1.7.2016 - 14.58

Jonatan hjälpte Wessö FBK in i den digitala eran

3.6.2016 - 10.07

Digital studentexamen är inget spöke

8.4.2016 - 07.45