Nämndeordförande var jävig, anser stadsstyrelsen

Stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen såg ingen grund för jäv i behandlingen av energitomten men fogar sig i stadsstyrelsens ställningstagande. Energitomten kan tidigast behandlas på nytt i slutet av januari.
18.12.2019 - 13.31 Premium

Kesko vill förhandla om planen för Citymarkettomten – att öppna Pandoras box kan vara farligt, säger Fredrick von Schoultz

Regiondirektör Timo Heikkilä säger till ÖN att Kesko vill förhandla om frågor kring Citymarkettomtens plan innan man fattar beslut om att köpa tomten. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz väntar med spänning på vilka frågorna är.
3.9.2019 - 06.33 Premium

Inga stormarknader i Kungsporten – ÖN tog reda på vad området kommer att användas till

I och med beslutet om att inga stormarknader byggs i Kungsporten, lämnade staden för många år sedan ett planmässigt hål på den plats dit affärerna först skulle komma. Nu viks området för andra ändamål.
25.6.2019 - 19.28 Premium

Nu kan du tycka till om planen för bostadsområdet vid Söderkulla gård

Utkastet till detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde är nu framlagt. Från 25.2 till 27.3 kan man bekanta sig med planen vid kundbetjäningen i Nickby, i Söderkulla bibliotek och på Sibbo kommuns webbsidor.
22.2.2019 - 09.59

Borgå ska vara beredd när industrin knackar på

Borgå har just nu mest tomter för små- och medelstor industri. När Kullo Nyby står klart blir situationen bättre men de riktigt stora industritomterna saknas ännu, uppger tomtchef Pekka Söyrilä.
19.12.2018 - 06.32

Nu är det klart: Gästhamnen kan flyttas till andra sidan av ån

Inga besvär har lämnats in mot detaljplanen för rekreation och servicebyggande vid västra åstranden och vid Kokonbacken. Det innebär att Borgå stad nu kan börja konkurrensutsätta till exempel gästhamnsverksamheten.
3.10.2018 - 13.22

Ge möjlighet att riva gamla hus på Etolatomten och på Hopeatomten föreslår Grönman i fullmäktigemotion

Något måste göras för att få fart på bostadsbyggandet inne i Borgå centrum. I en färsk motion föreslås förnyade detaljplaner och rivningslov för gamla byggnader.
25.9.2018 - 14.02

Enigt fullmäktige för åstrandsplanen

Borgåfullmäktige godkände vid sitt möte på onsdagen detaljplanen för västra åstranden.
23.8.2018 - 08.09

"Vårt mål är att utveckla Wilenius varv"

Stänger Wilenius båtvarv dörrarna? Det undrar många som bekantat sig med den detaljplanstext för västra stranden som stadsstyrelsen godkände i går. I texten står det att varvet i vintras meddelat om att verksamheten upphör. Enligt Ivar och Max Nordlund finns ett sådant beslut inte.
14.8.2018 - 08.30

Koloniträdgården tar ett varv till

Stadsstyrelsen låter stadsplaneringen och stadsutvecklingsnämnden bereda detaljplanen för Jackarby koloniträdgård en gång till.
5.6.2018 - 15.03

Planen för Västra åstranden behandlas på nytt

Bra helhet men det finns ännu detaljer som måste justeras. Så ansåg stadsutvecklingsnämnden i Borgå om förslaget till stadsplan för Västra åstranden och beslutade med rösterna 9-2 att återremittera ärendet för ny behandling.
22.11.2017 - 12.21

Hög trivselfaktor öster om ån

Strandpromenaden i Borgå har förvandlats till ett stråk av positiv kommers. Det är både kiva och kliffaa att flanera längs ån och pausa vid restaurang, kafé, kepskiosk eller kabyss.
20.6.2017 - 09.40

Smart Nyby tog ett steg framåt

Redan under Borgå landskommuns tid diskuterades behovet av en plan för Nybyområdet. Nu är ett utkast till detaljplan klart. Projektet Smart Nyby är en del av Smart city Kullo, som också omfattar industriområdet i Sköldvik.
6.6.2017 - 13.20

Efterlyses: Lovisabornas åsikter

3.5.2017 - 16.29

Privat och allmänt skakar hand i Kerko

Kerkobon Heikki Lampinen är van vid att kommunen eller någon annan knackar på dörren i förhandlingssyfte. Han uppskattar att cirka 3 kilometer rör redan grävts ned i hans marker. Nu är det igen aktuellt med nya rör och gator. Tidigast i höst blir byn en stor byggplats.
21.4.2017 - 06.00

Dags för armbrytning i fullmäktige

10.2.2017 - 06.00

Fullsatt sal sade nej till Citymarket på västra åstranden

En av biograf Rex salar var fylld till sista plats när Borgå stad, Kesko och Hartela presenterade detaljplaneförslaget som ska göra det möjligt att bygga en stormarknad och ett hotell på området intill Konstfabriken.
26.1.2017 - 19.00