Helén Kurri

Demokrati och öppenhet hör ihop

Uppgiften som bildningsdirektör i Borgå är en viktig post. Därför har invånarna rätt att få veta vilka som söker jobbet.
4.10.2019 - 06.34 Premium

I dag: Intellektuella politiker

Jag saknar politiker som inte pratar till mig som till ett litet barn.
9.4.2019 - 06.15 Premium

Nylander: Låt ungdomarna delta i fullmäktigemötena

18.1.2019 - 16.48

Frågor får svar – nytt forum införs i Sibbo

5.10.2018 - 15.03

I dag: Ny tid, ny politik, ny demokrati?

Demokratin kunde behöva nya vindar.
24.4.2018 - 09.16

Max Nyberg

Ledare: Nya idéer kan pigga upp demokratin

Delaktighet kan vara en möjlig lösning på ett allt svagare intresse för politik.
24.4.2018 - 08.00

Konstfabriken scen för regeringens möte

28.4.2017 - 17.06

Maria Grönroos

I dag: 8 mars-vila

Vi måste kontinuerligt arbeta för jämställdhet och alla människors lika värde – det må så handla om fredsprocesser, vårdreformer eller migration.
28.3.2017 - 06.10

I dag: Den gode medieborgaren

För att återställa trovärdigheten och ”objektiviteten” hos Yle har man i öppenhetens tecken gått ut med att verksamheten skall granskas.
14.3.2017 - 06.10

"Reform ett hot mot demokratin"

20.2.2017 - 17.00

Helén Kurri

Ledare: Ta till vara de ungas kraft och energi


27.1.2017 - 10.02

I dag: Vid gryningen till en ny morgon

Min tolkning av situationen är att samhällsekonomin i västländerna är i kris.
30.12.2016 - 06.05

Ledare: Munkavle tycks vara dagens melodi

11.4.2016 - 15.10

Osäkerheten är stor vad reformen innebär

2.2.2016 - 14.15