I dag: Intellektuella politiker

Jag saknar politiker som inte pratar till mig som till ett litet barn.
9.4.2019 - 06.15 Premium

Nylander: Låt ungdomarna delta i fullmäktigemötena

Ungdomsfullmäktige i Borgå sammanträdde på torsdagen för att konstituera sig. Diskussionen var livlig och visar att ungdomarna har kunskap och insikt i vad som sker i samhället.
18.1.2019 - 16.48

Frågor får svar – nytt forum införs i Sibbo

Sibbo kommun inför en så kallad frågetimme för fullmäktigeledamöterna. Den sänds direkt på nätet i stil med det egentliga fullmäktigemötet.
5.10.2018 - 15.05

I dag: Ny tid, ny politik, ny demokrati?

Demokratin kunde behöva nya vindar.
24.4.2018 - 09.18

Max Nyberg

Ledare: Nya idéer kan pigga upp demokratin

Delaktighet kan vara en möjlig lösning på ett allt svagare intresse för politik.
24.4.2018 - 08.17

Konstfabriken scen för regeringens möte

För första gången på hundra år sammanträder regeringen inför publik. Bakom evenemanget står två Borgåbor.
28.4.2017 - 17.23

Maria Grönroos

I dag: 8 mars-vila

Vi måste kontinuerligt arbeta för jämställdhet och alla människors lika värde – det må så handla om fredsprocesser, vårdreformer eller migration.
28.3.2017 - 06.10

I dag: Den gode medieborgaren

För att återställa trovärdigheten och ”objektiviteten” hos Yle har man i öppenhetens tecken gått ut med att verksamheten skall granskas.
14.3.2017 - 06.10

"Reform ett hot mot demokratin"

Tjugotvå kommundirektörer i Nyland är oroliga för demokratin om landskapslagen förverkligas i sin nuvarande form.
20.2.2017 - 17.03

Helén Kurri

Ledare: Ta till vara de ungas kraft och energi


27.1.2017 - 10.06

I dag: Vid gryningen till en ny morgon

Min tolkning av situationen är att samhällsekonomin i västländerna är i kris.
30.12.2016 - 06.05

Ledare: Munkavle tycks vara dagens melodi

11.4.2016 - 15.10

Osäkerheten är stor vad reformen innebär

2.2.2016 - 14.19