debatt
»

Insändare: Vi måste sluta avveckla vården


6.12.2018 - 06.33

Insändare: Psykvården behöver prioriteras

Varje euro som satsas på psykvården ger en garanterad avkastning.
4.12.2018 - 05.57

Insändare: Korrigera bristerna i yrkesutbildningen

Alla yrkesstuderande får inte de nödvändiga kunskaper som de behöver för att klara sig i det kommande arbetslivet.
30.11.2018 - 05.56

Insändare: Äldre önskar mångsidigt boende

Den sociala samvaron är mycket viktig och i många av boendealternativen finns det reserverat gemensamma utrymmen för gemensamma aktiviteter.
30.11.2018 - 05.54

Insändare: Kollektivtrafiken måste svara mot kraven på en ambitiös klimatpolitik

Just nu är det rimligast att sätta våra resurser i Östnyland till att möjliggöra östbanan som skulle knyta ihop S:t Petersburg, Kouvola, Borgå och Helsingfors-regionen.
27.11.2018 - 05.55

Insändare: Psykiatrisk sjukskötare nytt stöd i skolan

Man har mycket goda erfarenheter av att tillföra psykiatrisk sakkunskap till skolvardagen.
23.11.2018 - 05.57

Insändare: Återuppbyggnad behövs i Sibbo

Nu kan vi, om vi bara vill, reparera förstörelsen och skapa något som inte bara är bättre än det nuvarande, utan en samhällsbyggandets pärla.
23.11.2018 - 05.54

Insändare: En fungerande arbetsmarknad kräver flexibla utbildningsmöjligheter

Efter avlagd examen måste man flexibelt kunna återkomma för att skaffa sig den kunskap man behöver
16.11.2018 - 05.57

Insändare: Ingen ska tvingas välja mellan mat och medicin

Finland har på EU-nivå bundit sig till att minska fattigdomen, men tyvärr har riktningen varit en helt annan under denna regering.
16.11.2018 - 05.54

Insändare: Vägunderhållet måste fixas

Nu när vinterföret snart börjar på allvar måste vinterunderhållet av vägarna fungera i hela Nyland.
13.11.2018 - 08.15

Insändare: Varför får inte kommunerna producera tjänster?

Varför kan inte kommunen sköta till exempel hemvården genom ett avtal med landskapet?
9.11.2018 - 05.55

Insändare: Arbetsmarknaden förnyas bäst genom samarbete

Företagare och arbetsgivare efterlyser mera lokala avtal, men samtidigt kör regeringen en diktatpolitik där arbetarna inte har något att säga.
9.11.2018 - 05.50

Insändare: Diskrimineras Socialdemokraterna?

Många äldre har inte tillgång till nyheter på nätet och därför beställer man papperstidningen.
9.11.2018 - 05.45

Insändare: Förbjud mobiltelefoner i skolan

Att barnen tvingas leva i vårt strålningsmättade samhälle är förfärligt, men ingen av oss är opåverkad av strålningstjockan.
6.11.2018 - 09.05

Insändare: Skräddarsydda lösningar stöder de unga bäst

Det hjälper inte enbart att erbjuda till exempel stödundervisning om hemmet är en otrygg plats på grund av olika missbruk eller mentala problem i familjen.
2.11.2018 - 05.55

Insändare: Djurens välfärd måste säkerställas så länge djurproduktionen förstör planeten

Djurskyddsfrågorna borde handhas av ett ministerium som inte har kopplingar till aktörer som drar ekonomisk nytta av djuren.
2.11.2018 - 05.54

Insändare: Nu behövs underhandlingar

Mikaela Nylander påstår att facket kan se sig i spegeln när det genast tar till grövsta vapnet, strejkvapnet.
26.10.2018 - 05.55

Insändare: Arbetsmarknaden bör förnyas

Efter förtroendeomröstningen i riksdagen är det att hoppas att lagförslaget om uppsägningsskyddet kommer till riksdagen för behandling.
23.10.2018 - 05.55

Insändare: Den gamla bokbussen har rullat länge nog!

Varför vill man dra in en av den sista service som finns kvar på lands- och glesbygden?
23.10.2018 - 05.50