debatt
»

Insändare: Dra inte ut på skolprocessen för östra Borgå!

Förläng inte processen och gå inte emot beslutsfattarnas åsikt!
11.10.2019 - 05.58

Insändare: Försöket att minska biltrafiken förpestade fotgängarnas tillvaro

Det kan knappast vara lagligt, har jag tänkt, att på en redan tidigare smal och livligt trafikerad gata ockupera de utrymmen som har varit tänkta för fotgängare.
10.10.2019 - 14.34

Insändare: Förvånande att lobbningen för förbud mot kalavverkning få fortgå oemotsagd

Man kan utan överdrift alltså konstatera att skogsägarna vid kontinuerlig beståndsvård förlorar minst 50 procent av det netto de kunde uppnå med traditionella skogsbruksmetoder.
8.10.2019 - 05.56

Insändare: Skolnätet i byarnas stad skall bevaras

Vi förstår att stadens ekonomiska situation kräver åtgärder, men planen att söka besparningarna från byarnas skolor och daghem är fel.
4.10.2019 - 05.49

Insändare: Allt för många unga mår dåligt

Dagligen pensioneras sju personer under 25 år.
4.10.2019 - 05.45

Insändare: Söderkulla skola har flyttat tillräckligt

Vi önskar att föräldrarnas åsikt beaktas då de beslut fattas som starkt påverkar våra barn.
20.9.2019 - 05.58

Insändare: Hållbar utveckling eller tillfälliga lösningar?

Man kan inte planera att bygga ett bildningscenter i en glesbebyggd by där ingen planläggning kommer att ske.
20.9.2019 - 05.53

Insändare: Borgå måste avstå från skogsavverkningar

Man ska inte heller förringa den prestigevinst som Borgå skulle få genom att satsa på klimat- och skogsskydd.
17.9.2019 - 05.58

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.57

Insändare: Usel personalpolitik i Lovisa

I en bransch där skillnaderna i lön är minimala kan en god personalpolitik och fungerande förvaltning också på sommaren vara den avgörande faktorn när det gäller att rekrytera lärare.
6.9.2019 - 05.56

Insändare: Hjälp, taket faller in!

Gården var ett samhälle i samhället.
6.9.2019 - 05.53

Insändare: En skola behövs i varje väderstreck

Det är inte hållbart att hela östra delen av staden skulle bli utan en skola.
23.8.2019 - 05.52

Insändare: Bildningscentret bör placeras i Sannäs

SFP:s fullmäktigegrupp anser att det är av yttersta vikt att bildningscentret i östra Borgå byggs där det är lätt tillgängligt för hela östra områdets invånare.
23.8.2019 - 05.48

Insändare: Glöm inte barnen i öst

Det är våra barn, som tillsammans med många fler, påbörjar sin skolgång just då det tänkta bildningscentret ska tas i bruk.
8.8.2019 - 14.24

Insändare: Orättvist belasta naturskyddsförbundet för problemen med skogsnaturens mångfald

Det har alltid funnits misstro mellan medborgare och myndigheter, inte bara inom natur- och miljövården, utan också inom andra samhällssektorer.
6.8.2019 - 05.59

Insändare: Ny läkarstation välkommen nyhet

Vi hoppas att den nya läkarcentralen inför en skälig prispolitik vilket också medför kunder bland oss pensionärer och andra Borgåbor.
6.8.2019 - 05.56

I dag: Arktiska drömmar

Renen ville inte vara min bror, den vände röven mot mig och lunkade ner mot dalen. Jag fortsatte uppåt.
16.7.2019 - 06.15 Premium

Uppståndelse kring reklamtext på T-tröjor med Borgåmotiv

En del Borgåbor är riktigt upprörda över att en butik i Gamla stan säljer T-tröjor med strandbodarna och texten "City of Reindeer" (Renarnas stad). Andra rusar skrattande till butiken.
15.7.2019 - 19.00 Premium

Insändare: Barnen ska ha nära till skolan

Ge möjligheten att styra barn till de skolor eller bildningscenter som ligger nära oberoende nuvarande elevupptagningsområden och inte styra barnen blint till blivande bildningscenter på nuvarande elevupptagningsområde, ta Ebbo skola som ett exempel.
12.7.2019 - 10.09