debatt
»

Insändare: Nytt sportprogram ersätter Sportmagasinet

Det finns en trogen publik på tv-kanalen Yle Fem, och den publiken kommer också framöver att få ett välgjort innehåll.
19.10.2018 - 05.53

Insändare: Trottoarerna skall vara säkra att gå på alla årstider

Vägar och trottoarer skall vara skötta så att normala vinterskor räcker. Det kan inte vara så att staden sparar på underhållet under den värsta tiden.
19.10.2018 - 05.50

Insändare: Valet måste vara ett klimatval

IPCC:s rapport visar klart att frågor som berör klimatet måste tas på allvar nu. Det här är inte en fråga som vi längre kan skjuta upp.
19.10.2018 - 05.48

Insändare: Jord- och skogsbruket har klimatlösningar

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.
16.10.2018 - 05.55

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
16.10.2018 - 05.55

Insändare: De östnyländska kvinnornas rättigheter måste tryggas

Centraliseringen av de gynekologiska operationerna är en klar följd av att Borgå BB stängdes på grund av den ödesdigra jourförordningen.
16.10.2018 - 05.45

Insändare: Vilket struntprat!

Vi behöver ärlig och djupgående forskning även i Finland.
16.10.2018 - 05.40

Insändare: Varför måste Tolkis skola byta namn?

Om man på ett tillfredställande sätt kan motivera att skolan skall byta namn är min åsikt att skolan skall heta Eklöfska skolan i Tolkis eller Eklöfs skola i Tolkis.
12.10.2018 - 05.55

Insändare: Är kvinnor fortfarande blåögda och passiva?

Är det så att kvinnorna inte längre alls har någon makt i hälsovårdspolitiken?
12.10.2018 - 05.50

Insändare: Förlossningssjukhus behöver mer än bara kirurgisk beredskap för kejsarsnitt

Allmänt taget behöver ett förlossningssjukhus definitivt gynekologisk kirurgi för att säkra och upprätthålla kompetensen samt tillgången till utbildning.
10.10.2018 - 10.25

Insändare: Vilken hjälte!

Jag hoppas mina barn får åka med en sådan chaufför!
2.10.2018 - 05.55

Insändare: Det behövs krafttag för en bättre äldreomsorg

Den finländska äldreomsorgen har hamnat i ett tragiskt ekorrhjul.
18.9.2018 - 05.55

Insändare: Långsiktig grundfinansiering behövs

Det som nu krävs är dels långsiktighet inom själva utbildningspolitiken, dels framför allt långsiktiga satsningar på grundfinansiering.
18.9.2018 - 05.50

Insändare: Sluta eller inte sluta?

Det stämmer inte att jag skulle se Östnyland som ett hot. Tvärtom.
18.9.2018 - 05.45

Insändare: Gamla är värda ett gott liv

De är värda ett gott liv ända till det sista, de har byggt upp Finland och betalat skatt och de behövs i vår gemensamma levnadskultur.
11.9.2018 - 09.30

Insändare: Uppskattade arbetare ökar produktiviteten

Regeringens mål tycks vara att gå tillbaka hundra år i tiden, då man inte behövde förhandla med arbetarna om någonting.
31.8.2018 - 05.54

Insändare: Utarbeta verksamhetsmodell för trähusbyggandet i östra Nyland

I Lovisa verkar i dag tre företag som är specialiserade på trähusbyggandet så man kan med fog konstatera att ett träkluster har grundats i Lovisa.
28.8.2018 - 05.55

Insändare: Varje barn har rätt till en trygg och smidig skolväg

"I de fall där en tjänsteman bör göra en tolkning, skall tolkningen alltid vara till barnets fördel. Varje barn skall ha rätt till en trygg skolväg."
10.8.2018 - 08.24

Vi kan få bukt på algerna


24.7.2018 - 08.00