Albert Edelftin koulus tur för reparationsruljangs

Nu ska det bli ordning på inomhusluften i Albert Edelfeltin koulu. Reparationerna drar i gång i mitten av januari och tio skoklasser flyttar till tillfälliga lokaler vid skolan. Samtliga arbeten beräknas pågå över sommaren 2021.
12.12.2019 - 17.56

Dålig inomhusluft har gjort både barn och personal i Borgå till kroniker- nu krävs rena skollokaler

Många försöker klara sig med starka mediciner, andra får hemundervisning. Nu vill en motion ge både elever och personal rätt till drägliga utrymmen.
26.9.2018 - 21.23

Problem med inomhusluften i Gammelbacka skola

Förhöjda och för höga halter av minerallullsfiber som uppmätts i ett av klassrummen i Gammelbacka skolas huvudbyggnad skuggar skolårets sista dagar.
28.5.2018 - 12.34

Barackernas inomhusluft åtgärdas

Lokalitetsledningen i Borgå vidtar nu åtgärder för friskare luft i Tolkis skolas och Näse daghems baracker.
20.3.2018 - 11.57

Elever portas från sina klassrum – den äldsta delen av Hindhår bildningscentrum rivs

Skadorna på den äldsta delen av Hindhår skolcentrum är så omfattande att det är oekonomiskt att satsa på renovering. Hälsoskyddet rekommenderar att den tas ur bruk så snabbt som möjligt.
23.11.2017 - 16.01

Parkdaghemmet renoveras

Den dåliga inomhusluften ska bekämpas sommaren och hösten 2018.
23.10.2017 - 14.46

Tekniska problem försenar biblioteksöppning

Tisdag var dagen då biblioteken i bland annat Sibbo och Borgå skulle öppna igen efter att de bytt datasystem. Så blir det inte. I Sibbo och Lovisa tampas man dessutom med utmaningar relaterade till själva biblioteksfastigheterna.
22.5.2017 - 16.23

Inomhusluften i Nickby hjärta ska trots allt utredas

Misstankarna om dålig inomhusluft i Nickby hjärta steg upp till ytan då Sibbofullmäktige diskuterade en motion om att inleda regelbundna enkätundersökningar om skolornas inomhusluft.
25.4.2017 - 16.52

"Vid behov blåser vi av spelet"

Det cancerframkallande ämnet kreosot har hittats i samband med en renovering i Gammelbacka skola. Lokalitetsledningen lovar åtgärda saken men rektor Johan Öhberg säger att skolarbetet avbryts vid minsta misstanke om att elevernas hälsa är hotad.
24.11.2016 - 16.06