daghem
»

Avgörandet om Övik tas senare

Bildningsnämnden i Borgå röstade om planeringspengar för att rusta upp Övik lägergård.
13.10.2017 - 08.43

Många Borgåskolor och -daghem ligger utanför investeringsplanen, i väntan på avgörande om bildningsnätet

Det går många miljoner euro till investeringar i skolor och daghem i Borgå under de närmaste åren.
9.10.2017 - 15.06

Tillfälliga dagislösningar i Sibbo

Det har blivit trångt på de svenska daghemmen i södra Sibbo efter att man måste stänga Ängskullens daghem.
13.9.2017 - 14.00

Pedagogik utifrån lek och rörelse

Nu finns det grunder för småbarnspedagogik som är gemensamma för hela landet. Det ska ge alla barn som går i dagvård en likvärdig start i livet.
5.9.2017 - 16.00

Nytt idrottsdaghem öppnas i Söderkulla

Touhula öppnar ett idrottsdaghem också i Sibbo. Privatdaghemmets fokus ligger på att barnen ska få röra på sig så mycket som möjligt.
1.8.2017 - 08.49

Skadegörelse i Tallmo

Klotter, nedskräpning och skadegörelse på vinden. Daghemmet i Tallmo i Sibbo har vandaliserats.
28.6.2017 - 13.46

Tre nybyggen i en smäll

Taklagsfest firades i går på Vårberga skolor och förskolor, Gammelbacka daghem och rådgivning och Majbergets daghem.
24.5.2017 - 15.32

Småtroll är visor skrivna enkom för de yngsta

Sångaren Pi Viana har gett ut sin första bok, visboken . I visboken finns nyskrivna visor med kopplig till finlandssvensk tradition komponerade för de allra yngsta. Hör Pi Viana sjunga visor från boken på videon.
27.4.2017 - 15.00

Enhetsskolan blir sådan som beslutsfattarna önskar

Västra Enhetsskolan är inte bara ett skolprojekt. I en ny plan ges fem alternativ för en ny skola, ett daghem och ett intensifierat samarbete med Albert Edelfeltin koulu.
21.4.2017 - 11.35

Naturdaghemmet kan bli servicesedeldagis

80 barn får inte plats men kanske drygt 40. Bildningsnämnden beslutar i maj om utrymmeskrav i privata daghem.
20.4.2017 - 16.03

Barnen har rätt till friska hus

Konventionen om barnens rättigheter tillåter inte att man sätter större vikt vid ekonomin än vid barnens hälsa, säger Barnavårdsföreningens Pia Sundell. Inomhusluftkvällen i Borgå visade ändå att det är pengarna som bestämmer.
22.3.2017 - 08.26

Tältbygge i Majberget

Det nya daghemmet i Majberget byggs enligt Borgå stads nya regler.
18.3.2017 - 09.00

En kväll för inomhusluften

Borgå föräldraföreningar står som arrangörer för en infokväll om vad det är som skadar inomhusluften och vad man kan göra åt saken.
16.3.2017 - 07.14

Tjänstemän stänger Illby daghem

Mikrober har hittats i bottenbjälklaget, i ytterväggarna och i övre bjälklaget. Föräldrarna är upprörda över att få information först i andra hand.
9.3.2017 - 14.45

Lokalitetsledningen och föräldrarna är inte fiender

Borgå stad måste kunna dra nytta av det stora jobb som föräldrarna har gjort med kartläggningen av staden skol- och daghemsfastigheter, tycker staden inomhusluftexpert.
28.2.2017 - 11.15

Nya problem med inomhusluften

Hornhattula daghem i Borgå, byggt 2008, ska saneras.
16.2.2017 - 11.36

Många frågor kring nytt daghem

Ett tvåspråkigt, privat naturdaghem för upp till 50 barn i åldern 1-6 år ska inom kort öppna i gamla postlokalerna vid Mannerheimgatan. Tillsvidare uppfylls kriterierna för servicesedlar ändå inte.
30.1.2017 - 16.23

Bildningsnätet lades på is

Inga extra utredningar behövs, tycker stadsstyrelsen.
20.12.2016 - 07.43

Insändare: Sluta skära i framtiden!

Jag hoppas att beslutsfattarna i Borgå tar helhetsbilden i beaktande och inte stirrar sig blinda på siffror på ett papper.
11.10.2016 - 05.45