Citymarkets fastighet börslistad i Stockholm

Fastighetsfonderna Sirius Fund I Grocery och Sirius Fund II har sålt alla sina fastigheter till nygrundade Cibus Nordic Estate, som börslistats i Stockholm. Till portföljen hör också Citymarkets fastighet i Borgå.
6.7.2018 - 07.00

I höst inför Citymarket gratis parkering

Susanna och Marko Kindstedt, som för en månad sedan tog över Citymarket i Borgå, utvecklar verksamheten i rask takt. De satsar på främst färskvaror och köttdisk och en nyhet är gratis parkering i källaren från och med slutet av september.
4.7.2018 - 10.46

Tredje besväret mot Citymarketplanen

34 Borgåbor protesterar mot hybridbygget.
22.3.2017 - 13.08

Nytt besvär mot Citymarketplanen

Materialet som utgjorde grund för fullmäktiges beslut var vilseledande, hävdar föreningen Borgå ådal.
21.3.2017 - 13.37

Planen för hybridbygget godkändes

Med rösterna 29-22 har Borgåfullmäktige godkänt detaljplaneändringen som gör det möjligt att bygga en Citymarket, med hotell och bostäder, på västra åstranden.
13.2.2017 - 22.08

Svidande kritik mot plan för strandkvarter

Byggrätten växer med 43 procent, det planeras en över 200 meter lång, nästan enhetlig byggmassa vid Kokonvägen och 3 våningar blir 5. Grannar känner sig lurade, föreningen Borgå Ådal protesterar vilt och det gör många andra också. Citymarketplanerna väcker starkt motstånd.
9.1.2017 - 15.54

Över 1 300 skrivit på centrumadress

Över 1 300 ortsbor har skrivit på protestadressen mot Citymarket- och hotellbygget på västra åstranden. Namninsamlingen fortsätter till den 9 januari på adressit.com.
29.12.2016 - 15.23

Kesko planerar för butiken i centrum

Nu är frågan om avgörandet om Citymarket på västra åstranden också kommer att skjutas fram till nya fullmäktige.
28.11.2016 - 15.25

Insändare: Stormarknad vid västra åstranden en dödsstöt för centrum

Påståendet att Citymarkets flytt från centrumkärnan förstärker centrum är slängt i luften. Det finns inget fog för detta påstående.
22.11.2016 - 06.02

Fullmäktige mycket delat om Citymarket

Centern gillar de nya planerna för Citymarketfastigheten, medan andra partier är splittrade eller kritiska. Samlingspartiets ledamöter har ännu inte gemensamt behandlat frågan.
25.10.2016 - 16.41

Nya Citymarketplaner visas fram

25.10.2016 - 11.24

"Citymarket vid ån usel affär för Borgå"

21.10.2016 - 14.46

Byggmassan för Citymarket lättas upp i södra delen

4.10.2016 - 15.12

Vägen till posten går genom butiken

30.5.2016 - 13.05

Lillfingret for redan

21.3.2016 - 19.30