centrum
»

Nu måste Borgå planera för seniorbostäder

Tiden löper snart ut, säger nämndordförande Tapani Eskola. Nu måste man börja tänka kreativt. Seniorbostäder kan planeras på Borgå energis centrumtomt, eller i nuvarande Citymarket.
30.5.2019 - 08.17 Premium

Byggplaner för Nimbus på bordet – fastighetsägaren hoppas på gemensamt projekt för hela kvarteret

Konsve, som äger Nimbushuset, uppdaterar sina byggplaner och vill höra om staden och grannhusens ägare vill hoppa på tåget. Nu finns det vilja på flera håll att utveckla centrum. Många bitar måste ändå falla på plats.
14.4.2019 - 09.32 Premium

Delvis bilfritt i stadskärnan – försök aktuella i Borgå i sommar

Borgå planerar att på försök vika delar av Biskopsgatan, Kyrkogatan och Ågatan för fotgängare och cyklister. Det handlar om ett sommartest.
9.4.2019 - 08.15

Konsulter utreder Citymarketkvarter och saluhall – nya torget börjar också ta form

Nu vill staden veta hur Citymarket/Nimbuskvarteret ska utvecklas och var en saluhall bäst passar in. Även västra infarten granskas samtidigt som stadsplaneringschef Dan Mollgren utvecklar planerna för torget till en ny, konkret nivå.
12.3.2019 - 07.15 Premium

Ny parkeringsplats byggs i centrum

Fyra timmar gratis ska man kunna parkera på den nya parkeringsplatsen som staden bygger i hörnet av Nordenskiöldsgatan och Tullportsgatan. P-platsen är ett svar på behovet av fler parkeringsplatser i centrum.
30.1.2019 - 15.03

Busstation på torget eller bakom stadshuset – båda alternativen ska utredas

Det är bråttom med att utveckla stadskärnan i Borgå och pusselbitarna är många. Redan nästa år gör staden försök med nya trafiklösningar och det gäller också att utreda var bussarna ska få plats, på torget eller bakom stadshuset?
22.11.2018 - 11.29

Busstation bakom Stadshuset kan vara en lösning

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) är lite skeptisk till tanken om att busstationen i framtiden ska stå på torgets södra halva. Kunde man i stället bygga en terminal bakom Stadshuset? Saken utreds och diskuteras i stadsutvecklingsnämnden i kväll.
6.11.2018 - 06.30

Bilarna förlorar makten och busstationen flyttas till andra sidan torget

Trafiklösningarna är biffen i den nya centrumplanen för Borgå. Stadskärnan fredas för fotgängare och cyklister. De flesta gator förvandlas till långsamgator eller cykelgator. Bilarna får inte portförbud men hamnar i underläge.
1.11.2018 - 15.07

Intresset kollas för dyraste bostäderna i stan

Länge har utbyggnaden av Stadshusgatan 17 låtit vänta på sig, men finns tillräckligt stort intresse för de planerade nya bostäderna, kommer byggandet i gång. Det är fråga om tomten för Brunbergs gamla chokladfabrik och priset är i topp.
17.7.2018 - 14.14

Dramatiska förslag för stadskärnan

Gatuparkeringen i stadskärnan reduceras kraftigt. Trafiken på Ågatan bryts av vid Runebergsesplanaden och nya gågator öppnas. Mannerheimgatan får en bred övergång vid Krämartorget för att binda ihop Gamla stan med den övriga stadskärnan. Busstationen flyttas.
1.6.2018 - 08.15

Skyddat hörnhus kan jämnas med marken

Bonava Suomi kan beviljas undantagslov för att riva det skyddade hörnhuset på så kallade Hopeas tomt i centrum av Borgå om motiveringarna duger. Saken utreds just nu och staden hoppas på snabba ryck så att byggandet i kvarteret äntligen kan starta.
20.4.2018 - 08.00

Nya lokaler gav rejält med plats

Ebba Lifestyle firar sjuårsjubileet i nya och fräscha lokaler i Nimbuskvarteret.
14.9.2017 - 17.58

Nytt torg och mera bostäder

Stadsplaneringschef Eero Löytönen gör nu ett ambitiöst försök att utveckla centrum. Till planerna hör bland annat att bygga om torget samt få till stånd nya bostäder i empirestan och kärncentrum.
22.8.2017 - 06.00

Lundi tömdes efter elavbrott

Mitt på måndagen inträffade ett elavbrott i centrala Borgå, som mest var 6000 hushåll utan elektricitet.
17.7.2017 - 13.54

Nya visioner för Borgå centrum

Tre stadscentra är ett hot och en möjlighet. Det anser kollektivet Uusi kaupunki, som nu utarbetat fem framtidsvisioner för att utveckla stadskärnan. Ett förslag är att ett eldrivet "bodtåg" ska förena Gamla stan, centrum och västra åstranden.
16.5.2017 - 14.41

VBO sätter hårt fokus på stadskärnan

Ge Hannu Krook ett rutpapper och be honom rita upp idéer för hur centrumhandeln kan utvecklas. Vips fylls papperet med visioner som enligt honom går att förverkliga. Varuboden-Osla satsar hårt på att fixa gamla stadskärnan.
7.3.2017 - 07.00

Fastighetsägarna i centrum har rutit till

10.2.2017 - 13.46

Reamodell för centrum får tummen ned

Ett förslag som inte får önskad effekt. Så kommenterar fastighetsägare den avtalsmodell för stadskärnan, som stadsstyrelsen nu klubbat av. Borgå vill få fart på det kompletterande byggandet men är konceptet det rätta?
19.1.2017 - 06.30

Borgå sträcker byggare handen

Borgå är redo att sänka ersättningarna i markanvändningsavtalen i stadskärnan samt utreda parkeringen i varje enskilt fall för att få fart på byggandet. Stadsstyrelsen tar upp frågan vid sitt möte på måndag.
12.1.2017 - 10.29