centrum
»

Dramatiska förslag för stadskärnan

Gatuparkeringen i stadskärnan reduceras kraftigt. Trafiken på Ågatan bryts av vid Runebergsesplanaden och nya gågator öppnas. Mannerheimgatan får en bred övergång vid Krämartorget för att binda ihop Gamla stan med den övriga stadskärnan. Busstationen flyttas.
1.6.2018 - 08.15

Skyddat hörnhus kan jämnas med marken

Bonava Suomi kan beviljas undantagslov för att riva det skyddade hörnhuset på så kallade Hopeas tomt i centrum av Borgå om motiveringarna duger. Saken utreds just nu och staden hoppas på snabba ryck så att byggandet i kvarteret äntligen kan starta.
20.4.2018 - 08.00

Nya lokaler gav rejält med plats

Ebba Lifestyle firar sjuårsjubileet i nya och fräscha lokaler i Nimbuskvarteret.
14.9.2017 - 17.58

Nytt torg och mera bostäder

Stadsplaneringschef Eero Löytönen gör nu ett ambitiöst försök att utveckla centrum. Till planerna hör bland annat att bygga om torget samt få till stånd nya bostäder i empirestan och kärncentrum.
22.8.2017 - 06.00

Lundi tömdes efter elavbrott

Mitt på måndagen inträffade ett elavbrott i centrala Borgå, som mest var 6000 hushåll utan elektricitet.
17.7.2017 - 13.54

Nya visioner för Borgå centrum

Tre stadscentra är ett hot och en möjlighet. Det anser kollektivet Uusi kaupunki, som nu utarbetat fem framtidsvisioner för att utveckla stadskärnan. Ett förslag är att ett eldrivet "bodtåg" ska förena Gamla stan, centrum och västra åstranden.
16.5.2017 - 14.41

VBO sätter hårt fokus på stadskärnan

Ge Hannu Krook ett rutpapper och be honom rita upp idéer för hur centrumhandeln kan utvecklas. Vips fylls papperet med visioner som enligt honom går att förverkliga. Varuboden-Osla satsar hårt på att fixa gamla stadskärnan.
7.3.2017 - 07.00

Fastighetsägarna i centrum har rutit till

10.2.2017 - 13.46

Reamodell för centrum får tummen ned

Ett förslag som inte får önskad effekt. Så kommenterar fastighetsägare den avtalsmodell för stadskärnan, som stadsstyrelsen nu klubbat av. Borgå vill få fart på det kompletterande byggandet men är konceptet det rätta?
19.1.2017 - 06.30

Borgå sträcker byggare handen

Borgå är redo att sänka ersättningarna i markanvändningsavtalen i stadskärnan samt utreda parkeringen i varje enskilt fall för att få fart på byggandet. Stadsstyrelsen tar upp frågan vid sitt möte på måndag.
12.1.2017 - 10.29

Buss blockerar centrumkorsning

10.1.2017 - 08.05

Planer på köpcentrum kan dammas av

28.12.2016 - 10.36

Inget centrum-Alko i sikte

23.11.2016 - 10.58

Affärer kan stå tomma minst ett år

29.10.2016 - 09.00

Handikappråd talar för ett enda centrum

Handikapprådet i Borgå anser att Borgå är en så liten stad, att det räcker med en stadskärna.
17.10.2016 - 13.38

Det behövs visioner och investeringar

6.9.2016 - 09.35

Företagarna nöjda med parkeringsrean

8.7.2016 - 14.36

Bostäder och affärer i Skansen

20.6.2016 - 15.40

Bilruta krossad av fallande träd

9.6.2016 - 12.21