budget
»

FBK-verksamheten tynar, räddningsverket behöver större personal

Räddningsverket i östra Nyland räknar med fem procent högre kostnader för verksamheten nästa år. Nya tjänster behövs.
16.8.2019 - 13.07

Ekonomin ser ganska bra ut i Borgå – men det kan vända fort

Borgå stads skatteinkomster är rekordhöga, men stigande utgifter gör att ekonomin ändå försvagas. Nu börjar arbetet med stadens budgetramar.
22.5.2019 - 14.05 Premium

Överraskningar ledde till sämre ekonomi i Lovisa

Lovisas budget för 2018 är föremål för förändringar till det sämre. Orsaken är en rad punkter som inte gick som tänkt. Nu ökar sannolikt lånebördan.
5.12.2018 - 14.19 Premium

Halvfärdiga gatuprojekt irriterar i Borgå

Majberget, Äppelgården, Hornhattula, Hermansö, västra åstranden... Kommunteknikens lista över halvfärdiga gatuprojekt blir allt längre. Det beror bland annat på att det ofta tar så lång tid att bebygga nya bostadsområden men också på att pengarna tryter.
23.11.2018 - 14.01

Rekordstora investeringar i Lovisa de kommande åren

Det är anmärkningsvärda summor som går till bildning och boende i Lovisa den närmaste framtiden. Staden presenterade budget- och ekonomiplanen på onsdagseftermiddagen.
31.10.2018 - 17.41

Bokbussen behövs

Det finns inga alternativ, Borgå behöver ny bokbuss, anser kulturdirektören.
19.3.2018 - 15.53

Vårdreformen skapar osäkerhet i Lappträsk

Lappträsk investerar försiktigt, men har svårt att förutspå vilka ekonomiska konsekvenser vårdreformen får utifrån den information statsledningen så här långt har presenterat.
14.12.2017 - 13.35

Smärtfri budgetbehandling i Lovisa

Det blev ett förhållandevis kort fullmäktigemöte om budgeten i Lovisa. Det började ändå med dåliga nyheter om samfundsskatten.
8.11.2017 - 20.16

Inga stora investeringar innan reformerna är klara

I väntan på att social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft i början av 2020 avvaktar räddningsverket i östra Nyland. Några större investeringar görs inte utan man går in för att ersätta föråldrat material.
26.10.2017 - 11.15

Nästan nollbudget i Lovisa

Siffrorna pekar på ett litet underskott, men i övrigt verkar det se bra ut i Lovisa.
20.10.2017 - 08.00

Helén Kurri

Ledare: Skatta och skratta, dina pengar behövs

Friska daghem och skolor, tillräckligt med händer i vården. Kommunerna ska erbjuda en bra service, och det kostar.
20.10.2017 - 08.11

Investeringstakten utmaning för Sibbo

Sibbo kommuns resultat för i år ser ut att bli cirka 1,6 miljoner euro på plus vilket är bättre än budgeterat. Under sitt möte på måndagen behandlade kommunstyrelsenbudgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2018–2020.
18.10.2017 - 15.53

Stadsdirektör Ujula vill höja skatten

Om förslaget godkänns kommer Borgåborna betala tjugo procent i kommunalskatt nästa år.
17.10.2017 - 10.28

Bokbussen är viktig för glesbygden

Skräckscenariot är att det ska gå som i Sibbo, att också Borgå kan stå helt utan en egen bokbuss i framtiden. Bokbussen har lika stor eller litet större utlåning än biblioteken i Gammelbacka och i Vårberga.
11.9.2017 - 17.10

Lovisa sparar med ny organisation

30.11.2016 - 06.25

Många diskussioner om det mesta

Budgetbehandlingen drog ut på tiden så till den grad att ordförande beslöt avbryta och att fortsätta nästa dag. Till sist bet man ändå ihop och slutförde mötet.
9.11.2016 - 22.57

Sibbo höjer knappast skattesatsen

13.10.2016 - 10.00

Bildningens utgiftsram håller

8.9.2016 - 11.38