Vill du bo i Borgå Energis gamla hus?

Stadsplaneringsavdelningen i Borgå ordnar ett öppet diskussions- och informationsmöte i morgon, tisdag. Temat för mötet är den detaljplaneändring som beretts för Borgå Energis tomt vid Mannerheimgatan.
11.2.2019 - 17.31

Intresset kollas för dyraste bostäderna i stan

Länge har utbyggnaden av Stadshusgatan 17 låtit vänta på sig, men finns tillräckligt stort intresse för de planerade nya bostäderna, kommer byggandet i gång. Det är fråga om tomten för Brunbergs gamla chokladfabrik och priset är i topp.
17.7.2018 - 14.14

Många motsätter sig nytt flervåningshus

Ett tilltänkt trevåningshus har lett till en protestlista med 220 namn i Lovisa.
22.1.2018 - 14.09

Byggrätter till salu mitt i centrum

De nuvarande byggnadernas skick må inte vara mycket att hurra för, men det är de stora byggrätterna som gör försäljningen av aktier i bostadsbolaget vid Drottninggatan 14 i Lovisa mycket intressant.
4.1.2018 - 09.38

Nya hus på västra åstranden

Byggandet tar inte slut. Byggnämnden i Borgå får ta ställning till bygglov för 132 nya bostäder och en parkeringsanläggning för 142 bilar.
7.12.2017 - 10.50

Motion: red ut ekonomin kring Valtimohuset

Ett dussin fullmäktigeledamöter har skrivit under Mika Varpios (Gröna) motion angående Valtimohuset. Förslaget är att reda ut de ekonomiska konsekvenserna av såväl hotell som bostäder.
12.10.2017 - 12.07

Borgå söker direktör för sina bostadsbolag

Senast den 22 augusti vill Borgå att de som vill bli verkställande direktör för stadens bostadsbolag lämnar in en fritt formulerad ansökan. En jättelik fusionsprocess är nu på målrakan och nya direktören börjar jobba tidigast den 1 oktober.
16.8.2017 - 15.39

Tio lägenheter ges plats i gammalt stationshus

Arbetena med att bygga om gamla stationsbyggnaden i Borgå till bostäder har börjat.
25.7.2017 - 12.50

Alexanderskronan är mer än en byggnad

Inte bara en lösning på den akuta bristen på bostäder för studerande utan även en signal om livskraften och framtidstron i Borgå. Så karakteriserade festtalare Mikaela Nylander nybygget vid västra åstranden som fått det värdiga namnet Alexanderskronan.
7.6.2017 - 16.45

Sisco hoppas på snabba tag

När bygglovet är klart påbörjas saneringsarbetet på förvaltningsbyggnaden i Nickby inom en månad. Det lovar byggbolaget Siscos vd Lauri Halminen.
13.4.2017 - 12.44

Förvaltningsbygganden har äntligen en köpare

Sedan slutet av 2013 har Sibbo kommun förgäves försökt sälja den så kallade förvaltningsbygganden i Östanåparken. Nu har man ändå hittat en köpare, byggbolaget Sisco, som ska sanera byggnaden för bostadsbruk.
13.4.2017 - 12.44

Kartongfabrikens lägenheter på gång

På torsdag förevisas planerna för Kartongfabriken i Lovisa. Om allt går bra kan byggarbetena inledas på hösten.
12.1.2017 - 07.28

Skuldsatt husbolag unikt fall

Bostadsbolaget i Fredsby i Lovisa hade skulder på över 800 000 euro. Situationen innebär en stor tragedi för en del av invånarna.
21.11.2016 - 07.45

Sibbo godkände flervåningshus intill Sibboviken

Detaljplaneändringen som möjliggör byggandet av ett småskaligt bostadsområde för femhundra invånare vid Sibbovikens strand godkändes av fullmäktige utan diskussion.
8.11.2016 - 10.49

Många vill bo på västra åstranden

18.8.2016 - 08.16

Det verkar ljusna på bostadsmarknaden

14.7.2016 - 13.41

Gamla järnhandlaren uppsagd

1.7.2016 - 13.08

Fåglar blev hemlösa när träden fälldes

2.6.2016 - 06.30

"Staden ska inte sko sig på de studerande"

31.3.2016 - 13.33