Fjärde vattenläckan i Ölstens

Borgå vattens vattenrör i Ölstens är av det skörare slaget. Nu läcker det på Småindustrivägen.
10.4.2019 - 16.08

Vattenrören springer läck i Borgå

Tre spruckna rör på tre dagar, det blev Borgå vattens saldo förra veckoslutet. Vattenrören från 50-, 60- och 70-talen är av en speciellt dålig kvalitet.
9.4.2019 - 07.07 Premium

Uddas blir utan vatten

Borgå vattens problem fortsätter, nu läcker ett rör vid Ängsstigen.
18.3.2019 - 10.21

Alla fastigheter har nu vatten på Emsalö – vattnet bör ändå inte drickas

Vattendistributionen på Emsalö har återställts. Borgå vatten skriver att vattnet inte bör användas som dricksvatten eller till matlagning.
18.1.2019 - 14.45

Fastighetsägare kan få betala en dagvattenavgift i Borgå – för att ta ut avgiften behövs ingen konkret anslutning till stadens dagvattensystem

Målet är att fastighetsvisa dagvattenavgifter införs i Borgå i början av år 2020.
17.1.2019 - 08.42

Vattnet fortfarande avstängt på norra Emsalö medan vattenverket tar prover

Vattenledningen som sprang läck på lördagen är nu reparerad, meddelar Borgå vatten. Trots det är flera hushåll ännu utan vatten på norra Emsalö medan arbetet att desinficera huvudlinjen pågår.
16.1.2019 - 16.32

Borgå vatten föreslås ta time out med dyr transportledning – Elina Antila vill nu utveckla Saxbyverket

Vattenanskaffningen i Borgå ska tryggas fram till 2035 genom att utveckla vattenverket i Saxby så att råvatten tas från Borgbacken och kanske ett nytt vattentag i Finnby. Transportledningen från Helsingfors skjuts fram till 2030-talet. Det föreslår direktören för Borgå vatten.
16.1.2019 - 13.19 Premium

Borgå vatten har hittat Emsalöläckan

Nu har Borgå vatten lokaliserat en läcka vid Byvikens strand och alla Emsalöbor kan småningom använda vatten på normalt sätt.
15.1.2019 - 14.17 Premium

Drygt tio hushåll utan vatten på Emsalö – vattenverket lyckas inte hitta ledningen

En vattenledning sprang läck på norra Emsalö på lördagen. På Borgå vatten har man hittills förgäves letat efter den exakta platsen där röret läcker men man misstänker att rörbrottet ligger på Byvikens botten.
14.1.2019 - 07.25

Vattnet avstängt i Saxby på grund av att en ledning sprungit läck

En vattenledning har sprungit läck vid korsningen av Gamla Saxbyvägen, Nickarsvägen och Vatajavägen. Åtminstone delar av Saxby är nu utan vatten. Problemet åtgärdas och vattendistributionen borde fungera ännu i dag.
23.10.2018 - 13.07

Vattnet kloreras i Sannäs

I samband med övervakningen av råvattnet har man hittat förhöjda mikrobhalter vid vattentaget i Sannäs i Borgå.
14.9.2018 - 14.41

Avloppsvatten rann in i familjens tvättmaskin – rören på Kvarnbacken tvättas för högtryck

Måndagskvällens häftiga regn förde med sig en otrevlig överraskning i ett hushåll på Kvarnbacken i Borgå. Vattenrören i området förnyas just nu och störtregnet fick avloppsvatten att bubbla ur familjens tvättmaskin.
22.8.2018 - 15.29

Ny direktör fascineras av vatten

Medan vatten för de flesta konsumenter är någonting ytterst vardagligt, har ordet en mångdimensionerad innebörd för Elina Antila. Nyvalda direktören för Borgå vatten ser denna kemiska förening av väte och syre som en komplicerad och intressant värld. Den får hon inte nog av.
9.7.2018 - 14.09

Sjuhundra Borgåbor tyckte till om vatten

Borgå vatten skickade i år ut sin kundenkät till 2 300 kunder. Av dem svarade ungefär en tredjedel på frågorna och framför allt vattenkvaliteten fick goda poäng.
12.6.2018 - 12.16

40 000 kubikmeter orenat avloppsvatten

I dag vet man att det var så mycket som 40 000 kubikmeter avloppsvatten som släpptes ut i vattnet utanför Hammars i vintras. Eftersom det inte var badsäsong gav Borgå vatten ingen direkt information till Borgåborna.
22.5.2018 - 08.16

Ingen parkering vid pumpstationen

Borgå vatten förnyar Pellingevägens och Kokonvägens pumpstationer.
13.4.2018 - 10.32

Fem direktörsaspiranter intervjuas

Fem sökande till direktörstjänsten för Borgå vatten går vidare till intervju.
10.4.2018 - 08.58

Störningar i vattenkvaliteten i Tarkisområdet

Ännu under den här veckan kan vattnet vara brunt och grumligt i Tarkis i Borgå.
4.12.2017 - 10.58

Gamla rör ska förnyas i storprojekt

Vattentjänstnätet på Prästgårdsbacken och på Kvarnbacken i Borgå ska saneras under de närmaste åren.
18.9.2017 - 15.28