Minister Kiuru vill att Borgå söker utvecklingspengar

Borgå kan vara en utmärkt placeringsort för en ny social- och hälsovårdscentral, anser minister Krista Kiuru som vill verka för att förkorta vårdköerna. Efter högst en vecka ska den första bedömningen av vårdbehovet vara klar.
15.8.2019 - 19.01 Premium

Brist på vårdare i sommar

De kompetenta sommarvikarierna står inte längre i kö till vården. I Borgå har hemvården kämpat med rekryteringsproblem hela våren, på sjukhuset gör de fastanställda dubbla skift för att lappa schemat.
12.6.2019 - 11.34 Premium

Borgå sjukhus ohotat, för tillfället

Raseborgs sjukhus framtid har utretts och nu ges många alternativ, också nedläggning. I Borgå försäkrar både sjukhusdirektören och sjukhusnämndens ordförande att Borgå sjukhus inte är hotat.
18.5.2019 - 08.42

Småskaligheten och tvåspråkigheten är sjukhusets trumfkort

Borgå sjukhus kommer att finnas ännu om trettio år, det är HUS verkställande direktör Juha Tuominens kvalificerade gissning. Sjukhusets första femtio år firades på fredagen.
8.3.2019 - 15.54 Premium

Återsända remisser upprör patienter som känner sig lämnade åt sitt öde – sjukhuset förbättrar informationen

Varför skickar Borgå sjukhus tillbaka remisser som skrivits av hvc-läkare? Flera patienter har kontaktat ÖN och frågan går nu vidare till sjukhusledningen, som säger att orsak finns att förbättra dialogen med patienterna så att de får vetskap om rådande system.
8.3.2019 - 11.34 Premium

Stina Jäderholm

Kolumn: Vårt sjukhus

Astma har skötts, liksom brutna ben. Ett litet barn svalde stora delar av ett limstift men klarade sig med bara koltabletter, ingen magpumpning.
6.3.2019 - 09.27

Helén Kurri

Ledare: Länge leve regionens eget sjukhus

På fredag firas vårt eget sjukhus 50-årsjubileum under festliga former. Blir det 50 år till?
5.3.2019 - 08.01 Premium

Insändare: Vi måste fortsätta jobba för sjukhuset

Östnylänningarna förtjänar ett sjukhus som erbjuder vård mångsidigt.
15.2.2019 - 05.58 Premium

Målet är kortare vårdtider vid sjukhuset

Speciellt den inremedicinska avdelningen vid Borgå sjukhus är ofta överbelastad. Något måste göras och lösningen verkar vara kortare vårdtider på sjukhus och mer vård i hemmet.
27.12.2018 - 16.54

Kampen var förgäves, inga gynekologiska operationer i Borgå efter årsskiftet

Med rösterna 977 mot 112 röstade HUS-fullmäktige ner SFP:s förslag om att först göra konsekvensbedömningar och därefter ta slutligt beslut om operationerna. – Förståelsen för regionerna är inte stor i de stora nyländska kommunerna, säger fullmäktigeledamoten Otto Andersson.
13.12.2018 - 13.40

Inga gynekologiska operationer vid Borgå sjukhus efter nyår

Björn Månsson, SFP, fick inget understöd för sitt förslag att först vänta på resultatet av en språklig konsekvensbedömning och först därefter ta beslut om gynoperationerna vid Borgå sjukhus. Borgåbon Jari Oksanen, Gröna, vice ordförande i HUS:s styrelse, deltog inte i måndagens möte.
3.12.2018 - 15.12

Politiker mötte sjukhusledning som tror på närsjukhuset

Det korta avståndet mellan Helsingfors och Borgå kan ha missgynnat Borgå sjukhus när BB lades ner. Men närheten till Hucs har också fördelar.
29.11.2018 - 17.00

Insändare: De östnyländska kvinnornas rättigheter måste tryggas

Centraliseringen av de gynekologiska operationerna är en klar följd av att Borgå BB stängdes på grund av den ödesdigra jourförordningen.
16.10.2018 - 05.45

Palliativa polikliniken ger hjälp och stöd

Palliativa polikliniken vid Borgå sjukhus har verkat i cirka 1,5 år. Sju av tio förstabesökare förstår ändå inte riktigt vad den här sortens vård är. De blir glada då de får veta att mycket finns att göra även om den sjukdom de bär på inte går att bota.
12.10.2018 - 15.02

Insändare: Är kvinnor fortfarande blåögda och passiva?

Är det så att kvinnorna inte längre alls har någon makt i hälsovårdspolitiken?
12.10.2018 - 05.50

Fler öron- och ögonoperationer vid Borgå sjukhus nästa år

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ledning vill lyfta fram den nya profilen man har utarbetat för Borgå sjukhus och betonar att det inte finns några planer på att köra ner sjukhusets verksamhet trots att de gynekologiska operationerna upphör. Världen förändras och därmed också sjukhusets serviceformer, säger Petri Bono.
10.10.2018 - 11.58

Insändare: Förlossningssjukhus behöver mer än bara kirurgisk beredskap för kejsarsnitt

Allmänt taget behöver ett förlossningssjukhus definitivt gynekologisk kirurgi för att säkra och upprätthålla kompetensen samt tillgången till utbildning.
10.10.2018 - 10.25

Östnylänningarna vill ha god sjukhusservice

Många ville svara på Östnylands webbenkät om Borgå sjukhus framtid.
8.10.2018 - 15.56

Sjukvårdsdistriktet kör över de små sjukhusen – svara på vår enkät

Borgå sjukhus förlorar sina gynekologiska operationer och dessutom också all makt över vuxenpsykiatrin. – Jag vet inte vad vi kan göra för att få sjukvårdsdistriktet på andra tankar, säger Borgå sjukhusnämnds ordförande Irmeli Hoffrén. De lyssnar inte på oss.Svara på vår webbfråga om Borgå sjukhus!
5.10.2018 - 14.57