"Fakta talar för ett tillbygge"

Ser man enbart till ekonomi och tidigare beslut, är det logiskt att kyrkliga samfälligheten avstår från svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan 24 och bygger ut Lundagatan 5. Men Stig Bäcklund påpekar att svenska domkyrkoförsamlingen är värd så mycket respekt att verksamheten i det nuvarande hemmet bör få fortsätta under övergångstiden.
28.11.2019 - 18.30 Premium

Insändare: Fastighetsstrategi i öppen och transparent process önskas

Vi förtroendevalda i Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd önskar omedelbart en förklaring till vad som pågår.
26.11.2019 - 05.58

Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

Gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet vill avstå från Svenska Församlingshemmet och i stället bygga ut den finska församlingens fastighet på Lundagatan. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.
22.11.2019 - 17.30 Premium

Helén Kurri

Ledare: Innehållet viktigare än väggarna

Förvåningen var stor när det gemensamma kyrkofullmäktige förra veckan röstade för att skjuta upp beslutet om att renovera svenska församlingshemmets vattenledningar. Var finns logiken?
22.10.2019 - 13.20 Premium

Kyrkoskatten i Borgå 1,45 procent

Det blir ingen justering av kyrkoskattesatsen inom den kyrkliga samfälligheten i Borgå.
27.9.2019 - 10.12 Premium

Förslag: Riv Karijärvi gård

Huvudbyggnaden är förstörd av fukt och nu finns ett förslag om att riva lägergården tillsammans med bastuflygeln.
27.8.2019 - 10.33

Företagarskifte på Pellinge lägegård i februari

Den första februari tar Maj-Gret Saarinen över som företagare på Pellinge Lägergård. Den största kunden är den kyrkliga samfälligheten som också äger lägergården, och det blir full fart genast – dagen efter att hon tagit över ordnar församlingen ett veckoslutsläger på Pellinge.
12.10.2018 - 16.01

Osäkert om Pellinge lägergårds framtid

Havsö Ab kan inte fortsätta sköta lägergården till ett billigare pris än dagens avtal stipulerar.
10.9.2018 - 13.32

Maten på kursgården är för god

Pellinge kursgård konkurrensutsätts på nytt och nu måste kostnaderna ner. Åsikterna är delade om god mat också alltid innebär alltför dyr mat.
25.5.2018 - 09.38

Helén Kurri

Ledare: Hur påverkas verksamheten om församlingshemmet säljs?

Det lönar sig att skynda långsamt och undvika lösningar som skapar sår och konflikter.
1.9.2017 - 06.01

Svenska församlingshemmets öde ännu öppet

Gemensamma kyrkorådet fortsätter diskussionerna om samfällighetens fastigheter i augusti.
17.6.2017 - 10.36

Tänd ett ljus på kyrkogården

4.11.2016 - 13.33

Museiverket övervakar oljesanering på Kyrkbrinken

27.10.2016 - 14.58

Ny ansökningsrunda om begravningschef

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå hoppas på fler sökande till tjänsten som chef för begravningsväsendet.
17.10.2016 - 11.25

Kyrkan drar åt svångremmen

10.6.2016 - 14.25