Insändare: De förtroendevalda fattar i sista hand beslut om fastighetsstrategin

Beredning av uppdateringen sattes i gång på nytt i början av detta år.
2.12.2019 - 14.00

"Fakta talar för ett tillbygge"

28.11.2019 - 18.30 Premium

Insändare: Fastighetsstrategi i öppen och transparent process önskas

Vi förtroendevalda i Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd önskar omedelbart en förklaring till vad som pågår.
26.11.2019 - 05.58

Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

22.11.2019 - 17.30 Premium

Helén Kurri

Ledare: Innehållet viktigare än väggarna

Förvåningen var stor när det gemensamma kyrkofullmäktige förra veckan röstade för att skjuta upp beslutet om att renovera svenska församlingshemmets vattenledningar. Var finns logiken?
22.10.2019 - 13.20 Premium

Kyrkoskatten i Borgå 1,45 procent

27.9.2019 - 10.12 Premium

Förslag: Riv Karijärvi gård

27.8.2019 - 10.33

Företagarskifte på Pellinge lägegård i februari

12.10.2018 - 16.01

Osäkert om Pellinge lägergårds framtid

10.9.2018 - 13.32

Maten på kursgården är för god

25.5.2018 - 09.38

Helén Kurri

Ledare: Hur påverkas verksamheten om församlingshemmet säljs?

Det lönar sig att skynda långsamt och undvika lösningar som skapar sår och konflikter.
1.9.2017 - 06.01

Svenska församlingshemmets öde ännu öppet

17.6.2017 - 10.36

Tänd ett ljus på kyrkogården

4.11.2016 - 13.33

Museiverket övervakar oljesanering på Kyrkbrinken

27.10.2016 - 14.58

Ny ansökningsrunda om begravningschef

17.10.2016 - 11.25

Kyrkan drar åt svångremmen

10.6.2016 - 14.25