Max Nyberg

Ledare: Det lönar sig att hänga med i utvecklingen

Den digitala världen förnyas konstant. Det lönar sig att hänga med i svängarna.
20.9.2017 - 08.10

"Sibbo borde se mig som en resurs"

Sibboledningen lyfter bonusar och dunkar varandra i ryggen för fjolårets miljonplus i kommunens kassa. "Är det på vår bekostnad?" frågar sig Susan som inte längre får närståendestöd för att hjälpa sin neuropsykiatriskt långtidssjuka trettonåring att klara vardagen.
19.9.2017 - 06.15

Nu ska inomhusluften i Gammelbacka skola undersökas

Reparationsarbeten har utförts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad utifrån den konditionsbedömning som blev färdig på sommaren. Tanken är att åtgärderna ska förbättra inomhusluften i byggnaden, skriver Borgå stad i ett pressmeddelande.
31.8.2017 - 16.02

Kolumn: Undervisa barn vikten av personlig integritet

Varför är det okej att säga till sitt barn att hen ska gå och krama farfar där borta eller att barnet kan få kakbiten hen ber mot en puss? Varför får inte barnet själv bestämma när och vem hen vill krama och pussa?
28.7.2017 - 08.23

Ivriga barn trotsade kyligt vatten

Efter två veckors simskola vid Plagen kunde Folkhälsan belöna de flitiga eleverna med simmärken.
17.7.2017 - 09.26

Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

En färsk utredning visar att biblioteken når 97 procent av barn och unga i åldern 10–14 år. Det motsvarar 66 procent av hela befolkningen.
13.6.2017 - 15.10

Erica och Amanda hjälper fattiga barn

Genom att sälja teckningar och tecknade häften har Erica Ståhls, 7 år, och Amanda Mervasto, 6 år, samlat ihop nästan hundra euro som de vill donera till Borgå stads socialtjänster.
3.6.2017 - 09.02

Tillbygge av Nickby hjärta godkändes

Efter omröstning, där SFP-truppen sprack ordentligt, kunde kommunstyrelsen i Sibbo godkänna beredarens förslag om att tillbyggnaden av Nickby hjärta även omfattar en finsk lågstadieskola.
31.5.2017 - 07.41

Skolan lär eleverna att lära sig

I Borgå går Sannäs skola i bräschen när det gäller att dra nytta av de möjligheter den nya läroplanen erbjuder. Från och med nästa höst har man inte längre undervisning i enskilda ämnen, utan det centrala innehållet i lärokurserna kombineras till tematiska helheter.
7.5.2017 - 09.36

"Lätt att vara efterklok"

Efter år av misstankar om inomhusluftsproblem och två större renoveringar som inte gav önskat resultat har man i Sibbo satt den politiska snöbollen i rörelse: Talman koulu ska flytta in i baracker nästa höst.
20.4.2017 - 09.41

"Det är en väldigt orättvis situation"

Många svenskspråkiga gymnasieböcker utarbetade enligt den nya läroplanen är antingen försenade eller så innehåller de faktafel. Det här innebär att lärarna i de svenskspråkiga gymnasierna får arbeta hårdare än sina finska kolleger för att kunna ge eleverna läroplansenlig undervisning.
14.3.2017 - 07.01

Livet är inte en tävling

Jubilerande Teater Taimines nyskrivna lågstadiepjäs Svea och Finn – det finaste med Finland är en tävlingsinriktad historia som växer i takt med huvudpersonerna, tvillingarna Svea och Finn.
8.3.2017 - 14.37

Kvällsevenemang med temat sommarjobb

I Navigatorn i Borgå ordnas ett kvällsevenemang med temat sommarjobb onsdagen den 15 februari kl. 16–18.
10.2.2017 - 11.54

Intresset för nyheter kommer med åren

– Så länge man är ett barn är det föräldrarna som har koll på saker och ting men när man är vuxen måste man göra det själv. Så motiverar Simon Nordgren på årskurs sju varför han som äldre kommer att intressera sig mer för nyheter än vad han gör i dag.
30.1.2017 - 17.10

På upptäcktsfärd i sagoskog

Det är snart dags att – för första gången – utlysa vinnaren av tidningen Östnylands och Borgå stads barnlitteraturpris Runeberg Junior. I flera veckor har daghemsgrupper och elever i klass 1 och 2 i Borgå sysselsatt sig med ett viktigt uppdrag: de har läst finalistböckerna och valt ut sina favoriter.
23.1.2017 - 15.00

Läslusten frodas i Huktisskola

Förstaklassarna i Huhtisten koulu får lyssna till god litteratur så gott som varje dag. Klassläraren Liisa Silvennoinen läser högt; kittlar barnens fantasi och stimulerar läslusten
23.1.2017 - 15.00

Namnbyte förestående för Kerko Sport

I februari försvinner Kerko Sport som företagsnamn men i produkterna kommer det ärorika namnet att leva vidare. Vd:n för verksamheten i Finland Pekka Elo säger att det hundraåriga företaget inte bara har en händelserik historia bakom sig utan också en framtid i Finland och i Borgå.
17.1.2017 - 08.34

”Läsning skall höra till livet”

Barnbibliotekarie Catharina Latvala har ägnat mycket av sin arbetstid och fritid åt att främja barns läsning. Bokprat i skolorna är fortfarande ett viktigt led i denna strävan.
16.1.2017 - 19.15

Ungdomslokal söker klubbledare

Rätt inställning och ett vänligt sätt att möta barn är två värdefulla egenskaper för den som vill bli klubbledare.
11.1.2017 - 16.12