Vårdarbesök kostar från februari i Lovisa

De tre första besöken per kalenderår kostar 11,40 euro per besök.
25.1.2019 - 08.44

Fastighetsägare kan få betala en dagvattenavgift i Borgå – för att ta ut avgiften behövs ingen konkret anslutning till stadens dagvattensystem

Målet är att fastighetsvisa dagvattenavgifter införs i Borgå i början av år 2020.
17.1.2019 - 08.42

Olika regler om avgiftsfria dagismånader

Snart är det tid att slå fast semestrarna. Småbarnsföräldrar ska vara medvetna om att kriterierna för avgiftsfria perioder i daghemmen växlar från kommun till kommun.
9.3.2018 - 08.55

Gravplatserna i Borgå blir dyrare – igen

Det blir dyrare att begravas i Borgå. Gemensamma kyrkorådet justerade i torsdags avgifterna uppåt som ett led i att öka intäkterna inom begravningsväsendet.
27.10.2017 - 15.08

Lovisas dagvattenavgifter bordlades

Planen på att införa avgifter för dagvatten i Lovisa har inte slopats. Man bordlade ändå ärendet för att kolla juridiken.
27.10.2017 - 14.22

Borgå höjer klientavgifterna

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade på torsdagskvällen att avgifterna från och med början av nästa år höjs i enlighet med förordningen och budgetförslaget.
16.12.2016 - 07.37

Borgå vill ha sina parkeringspengar

Det blev långt minus i kassan då Borgå på försök halverade parkeringsavgiften i centrum. Härefter får bilisterna punga ut med 2 euro per timme året om. Privata aktörer erbjuder lägre priser.
21.11.2016 - 12.40

Verklig chockhöjning

23.2.2016 - 20.35

Höjda avgifter planeras

9.2.2016 - 19.00