Behöver du bli av med ditt avfall i skärgården? Snart kan du dumpa det i sopbåten

Den första juli startar Rosk'n Rolls insamlingsbåt sin turné genom skärgården i östra Nyland. Färden startar i Sibbo och avslutas i Lovisa den 18 juli.
26.6.2019 - 10.59

Anders Rosengren leder Rosk'n Rolls styrelse

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Borgå enhälligt att utnämna Anders Rosengren till företrädare och Bodil Lund till hans personliga ersättare till avfallahanteringsbolaget Rosk'n Roll:s styrelse.
4.12.2018 - 07.48

Textmeddelande om när soptunnan töms

I år får fastighetsägarna information om eventuella avvikande tidtabeller för tömning av soptunnan under julhelgen per textmeddelande på telefonen, förutsatt att man uppgett sitt telefonnummer.
27.11.2018 - 11.04

Trädgårdsavfall tas emot gratis på avfallsstationen

På hösten uppstår mycket krattavfall och kvistar när man håller rent på gårdsplanen. Om man inte själv kan ta hand om trädgårdsavfallet, kan man föra avfallet till avfallsstationen. Där tas trädgårdsavfallet gratis emot bara det är rätt sorterat.
9.10.2018 - 12.42

Gott resultat för Rosk’n Roll

Både Rosk’n Roll Oy och Östra Nylands Avfallsservice nådde ett gott resultat i fjol. Det påverkar avfallsavgifterna så att de kan hållas låga.
6.6.2018 - 13.54

Tävling tänder gnistan för sortering

Till vardags hör sophantering knappast till de mest sprittande aktiviteter man kan sysselsätta sig med men då det ordnas en tävling kring temat är situationen en annan. Ivern var stor när fjärdeklassarna gjorde upp om titeln Återvinningsexperterna 2018 i Domargård i Borgå.
22.5.2018 - 16.10

Ett område för framtidens miljöteknologi

Då man talar Sköldvik och innovationer är petrokemiklustret antagligen det första man tänker på. Men om vd Vesa Heikkonen på Östra Nylands Avfallsservice får som han vill kommer området i framtiden även att vara känt för sin nyskapande avfallshantering. Det första företaget i branschen etablerar sig ännu i år.
13.3.2018 - 10.45

Lukten från Domargård ska utredas

En skrivelse om att Östra Nylands Avfallsservice ska göra upp en plan för att minska lukten som stundvis sprider sig från avfallscentralen i Domargård är en av förändringarna i miljölovet som beviljades i slutet av fjolåret.
17.1.2018 - 11.11

Soppoliserna på östnyländsk turné

27.6.2016 - 15.21