Norovirus på Äppelbacken

Nu rekommenderar man att utomstående inte besöker matsalen där man serverar lunchportioner.
7.5.2019 - 11.51

Två lägenheter hyrs ut i Äppelbacken

Två lägenheter kommer att hyras ut i experimentsyfte, till äldre som inte uppfyller kraven för en servicebostad men som i Äppelbackens lediga tvåor kan få ett bättre liv och klara sig självständiga längre.
10.12.2018 - 06.38

Äppelbacken är inget gemensamt vardagsrum

Många av de utrymmen i Äppelbacken som planerades ge möjlighet till rehabiliterande vård och stärka de boendes initiativförmåga används i dag som lager eller har inte färdigställts. Två fullmäktigemedlemmar ryter till.
31.5.2018 - 10.16

Bara en enda sjukskötare vid Äppelbackens servicehem

– Jag är orolig både för åldringarna och för vårdpersonalen, båda grupperna far illa av nuläget vid Äppelbacken, säger en anhörig.
20.4.2018 - 09.21

Helén Kurri

Ledare: Många fördelar när unga och äldre bor tillsammans

I Sverige kallas den för den finska lösningen, modellen där unga flyttar in i ett servicehus för äldre. De äldre får stimulans, de unga får ett billigt boende.
23.2.2018 - 08.19

Kallt och blåsigt i Äppelbacken

Både invånare och besökare fryser i nyrenoverade Äppelbacken. Anja Sjöholm är mest besviken på konditionssalen och simbassängen.
19.1.2018 - 10.05

Sakta med säkert utvecklas äldrevården i Borgå

Äppelbackens många lediga bostäder ska fyllas och alla äldre, både de som bor hemma och de som har ett serviceboende ska aktiveras mer än förr.
29.12.2017 - 08.55

Många tomma servicebostäder i Äppelbacken

Två megaprojekt för åldringsboende planeras i Borgå, i Johannisberg och inne i centrum. Borde vi inte först definiera behovet, frågar nämndeordföranden. Och varför står så många rum tomma i Äppelbacken?
5.12.2017 - 09.48

Äppelbacken på god väg

Reparationsarbetena på hela serviceboendeenheten har nått taklagshöjd.
19.4.2017 - 16.32

Nu börjar arbetena på Äppelbacken

28.9.2016 - 14.51

Ett kök för matlagning eller för uppvärmning

27.7.2016 - 11.38

Ingen matservering när Äppelbacken renoveras

23.5.2016 - 14.26