Också gamla och sjuka kan byta hemort

Vet du att din gamla mamma som bor i Österbotten kan ha rätt till en vårdplats i din egen hemkommun, till exempel i Borgå eller i Lovisa?
9.1.2018 - 08.16

Nytt servicehem ska byggas

Jordbyggnadsarbetena har inletts på allvar inför servicehembygget på Svalåkern vid Tolkisvägen i Borgå.
28.12.2017 - 14.24

Många tomma servicebostäder i Äppelbacken

Två megaprojekt för åldringsboende planeras i Borgå, i Johannisberg och inne i centrum. Borde vi inte först definiera behovet, frågar nämndeordföranden. Och varför står så många rum tomma i Äppelbacken?
5.12.2017 - 09.48

Lovisa satsar på rörlighet och utbildning

Efter fem år är erfarenheterna från hemvårdspersonalens fokus på rörlighet goda. Under den tiden har staden satsat på utbildning i all tysthet.
22.11.2017 - 15.28

Diskussionen om terminalvården går vidare

Fredagens artikel i ÖN om terminalvård vid Näse som mer påminner om tortyr har väckt många kommentarer och åsikter. Både för och emot.
7.11.2017 - 08.34

Det behövs bättre kommunikation

Det finns fler som delar oron för vården av de äldsta i Borgå. De ansvariga uppger att man följer alla nationella direktiv.
3.11.2017 - 08.15

Hans fru dog efter en vecka utan näring och vätska

Terminalvård kan skötas på många sätt. Erik Lönnqvist vek inte från sin frus sida under de veckor hon låg på vårdavdelningen i Näse och väntade på döden.
3.11.2017 - 08.13

Bättre tillgång på rehabilitering för Borgåäldre

De äldre blir allt fler men samtidigt ska man klara av att sköta dem som behöver vård för samma peng, eller helst mindre, än i dag.
20.9.2017 - 15.54

Fler familjevårdare utbildas i Sibbo

Familjevård har varit ett alternativ för äldre i Sibbo sedan i våras. Nu utbildas flera familjevårdare, att delta i utbildningen är gratis. Kursen börjar 4 oktober och man kan anmäla sig genast.
29.8.2017 - 13.15

Omgärdat av höga tallar

Ett servicehem som inte liknar något annat. Lovisaäldre kan flytta in i huset i Gråberg i vinter.
17.8.2017 - 17.02

Ingen lyssnade på befolkningens åsikt

Carita och Harry Wilkman hörde till de 1 352 Borgåbor som undertecknade adressen om att bevara Ebbo åldringshem och att bevara Apollo, avdelningen för intervallvård, i Ebbo.
7.6.2017 - 08.34

Ebbo stängs i oktober

28.4.2017 - 07.54

Färre än tio Sibboäldre väntar på vårdplats

Alla vårdplatser för äldre Sibbobor, på boenden, på rehabiliteringsavdelningen och på långvården är fyllda, men läget är helt under kontroll.
20.4.2017 - 15.29

1 352 namn för Ebbo åldringshem


12.4.2017 - 17.40

Också seniorbostäder i nytt vårdhem i Lovisa

9.4.2017 - 10.32

Namninsamling för Ebbo ålderdomshem

En grupp anhöriga låter inte staden stänga åldringshemmet i Ebbo utan strid.
1.4.2017 - 15.00

Apollo och Näse 1 går ännu inte ihop

Social- och hälsovårdsnämnden vill ha ny beredning av ärendet.
3.3.2017 - 07.45

Doctagon vann över Attendo

Doctagon får fortsätta att sköta läkartjänsterna för åldringsvården i Borgå.
20.12.2016 - 13.23

Sossarna samlar namn för god vård

4.10.2016 - 11.45