Pekskärmen är Åke Hällstens nya vårdplattform

Sedan mars har seniorservicen på Lovisa stad testat en ny vårdform. Den går ut på att vårdpersonal ringer videosamtal till de vårdbehövande. Chefer, närvårdare och patienter har applåderat projektet, även om det finns en oro för att tekniken eventuellt kommer att ersätta möten ansikte mot ansikte.
20.6.2019 - 15.01 Premium

Rekryteringen till äldrevården har fått sig en törn

Borgå har färre sökande till äldrevården inför sommaren, men vikarierna kommer ändå att räcka till för serviceboendena. Om trenden fortsätter uppstår ändå problem.
29.3.2019 - 15.15 Premium

Hon vill att gubbarna och gummorna ska må bra

Harriet Finne-Soveri ska utreda och utveckla kvaliteten på äldrevården i Borgå. Staden tar nu i med hårdhandskarna och gör bland annat överraskningsbesök på de privata vårdhemmen.
5.3.2019 - 11.03 Premium

Borgå kontrollerar de privata vårdhemmen

Under våren kommer professor Harriet Finne-Soveri, specialläkare i geriatri, att utreda kvalitetskontrollen på vård och tjänster både inom den privata och inom den kommunala vården i Borgå.
1.3.2019 - 08.42

Människoorienterade Lappträsk vill låta Mehiläinen ta hand om kommunens äldre

Förhandlingar pågår om ett vårdbolag där Lappträsk blir minoritetsägare. Ännu i vår får fullmäktige ta ställning till avtalet som kan träda i kraft från början av september.
26.2.2019 - 06.32 Premium

Stort antal anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen – men inte i östra Nyland

Regionförvaltningsverket och Valvira uppger i ett pressmeddelande att tillsynsmyndigheterna mottagit mängder av anmälningar mot vårdhem för äldre.
12.2.2019 - 13.28

Statsministern: "Bristerna beror inte på nedskärningar"

Allvarliga missförhållanden på Esperi Cares privata vårdhem Ulrika i Kristinestad gav tillsynsmyndigheten Valvira orsak att i fredags avbryta verksamheten med omedelbar verkan.
28.1.2019 - 18.30 Premium

Johannisberg tömdes, Borgå stads sista åldringshem stänger dörrarna för gott

På måndagen var det flyttdag för klienterna vid tidigare avdelningarna Syren och vid Matildahemmet vid Johannisberg åldringshem. I den hårda kölden flyttades totalt sextio äldre till det nya servicehemmet Svalåkern invid Tolkisvägen.
22.1.2019 - 07.07 Premium

De äldre i Johannisberg flyttar till Svalåkerns servicehem

Svalåkerns servicehem står färdigt och invånarna och personalen flyttar till de nya lokalerna den 21 januari då Johannisbergs åldringshem stänger.
18.1.2019 - 13.09

Färre vårdplatser är detalj i ett uttänkt pussel

Ett intensivt arbete görs just nu för att få åldringsvården i Borgå på rätt köl. En utredning visar att behovet av vårdplatser minskar, men om planerna slår fel blir privata vårdplatser inte dyrare för staden än egna vårdhem.
29.5.2018 - 08.34

Också gamla och sjuka kan byta hemort

Vet du att din gamla mamma som bor i Österbotten kan ha rätt till en vårdplats i din egen hemkommun, till exempel i Borgå eller i Lovisa?
9.1.2018 - 08.16

Nytt servicehem ska byggas

Jordbyggnadsarbetena har inletts på allvar inför servicehembygget på Svalåkern vid Tolkisvägen i Borgå.
28.12.2017 - 14.24

Många tomma servicebostäder i Äppelbacken

Två megaprojekt för åldringsboende planeras i Borgå, i Johannisberg och inne i centrum. Borde vi inte först definiera behovet, frågar nämndeordföranden. Och varför står så många rum tomma i Äppelbacken?
5.12.2017 - 09.48

Lovisa satsar på rörlighet och utbildning

Efter fem år är erfarenheterna från hemvårdspersonalens fokus på rörlighet goda. Under den tiden har staden satsat på utbildning i all tysthet.
22.11.2017 - 15.28

Diskussionen om terminalvården går vidare

Fredagens artikel i ÖN om terminalvård vid Näse som mer påminner om tortyr har väckt många kommentarer och åsikter. Både för och emot.
7.11.2017 - 08.34

Det behövs bättre kommunikation

Det finns fler som delar oron för vården av de äldsta i Borgå. De ansvariga uppger att man följer alla nationella direktiv.
3.11.2017 - 08.15

Hans fru dog efter en vecka utan näring och vätska

Terminalvård kan skötas på många sätt. Erik Lönnqvist vek inte från sin frus sida under de veckor hon låg på vårdavdelningen i Näse och väntade på döden.
3.11.2017 - 08.13

Bättre tillgång på rehabilitering för Borgåäldre

De äldre blir allt fler men samtidigt ska man klara av att sköta dem som behöver vård för samma peng, eller helst mindre, än i dag.
20.9.2017 - 15.54

Fler familjevårdare utbildas i Sibbo

Familjevård har varit ett alternativ för äldre i Sibbo sedan i våras. Nu utbildas flera familjevårdare, att delta i utbildningen är gratis. Kursen börjar 4 oktober och man kan anmäla sig genast.
29.8.2017 - 13.15