Ebbo stängs i oktober

28.4.2017 - 07.54

Färre än tio Sibboäldre väntar på vårdplats

Alla vårdplatser för äldre Sibbobor, på boenden, på rehabiliteringsavdelningen och på långvården är fyllda, men läget är helt under kontroll.
20.4.2017 - 15.29

1 352 namn för Ebbo åldringshem


12.4.2017 - 17.40

Också seniorbostäder i nytt vårdhem i Lovisa

9.4.2017 - 10.32

Namninsamling för Ebbo ålderdomshem

En grupp anhöriga låter inte staden stänga åldringshemmet i Ebbo utan strid.
1.4.2017 - 15.00

Apollo och Näse 1 går ännu inte ihop

Social- och hälsovårdsnämnden vill ha ny beredning av ärendet.
3.3.2017 - 07.45

Doctagon vann över Attendo

Doctagon får fortsätta att sköta läkartjänsterna för åldringsvården i Borgå.
20.12.2016 - 13.23

Sossarna samlar namn för god vård

4.10.2016 - 11.45

Ett vårdhem som inte finns är bäst

8.9.2016 - 10.23

Upphandling måste göras om

7.9.2016 - 09.33

Sibbo söker familjevårdare

5.8.2016 - 14.23

Nytt avtal kan ge nya möjligheter

30.7.2016 - 14.27

Ett kök för matlagning eller för uppvärmning

27.7.2016 - 11.38

Läkarvård via fotografier

15.6.2016 - 06.35

Flera nya privata serviceboenden

31.5.2016 - 12.52

Alla vårdare behövs

6.4.2016 - 07.50

Vårdföretag tar över hemvården i Lappträsk

18.3.2016 - 08.52

Sibbo med som pilot då ny teknik tas fram

10.3.2016 - 10.34

Invånarnas önskemål ska styra förändringar

23.2.2016 - 06.30