Helén Kurri

Ledare: Någonstans måste vi börja

Det är ingen självklarhet att fler händer i vården ger bättre kvalitet på omsorgen. För en hög kvalitet i vården krävs också kunskap och empati.
8.10.2019 - 10.32 Premium

Efter lång debatt: Lyckan får tilläggsanslag

18.9.2019 - 20.20 Premium

Sibbo satsar på livskvalitet för äldre – nu går musiken igen på byaexport

16.9.2019 - 16.30 Premium

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.57

Antti Väkeväs demenssjuka far tappade bort sig – ett tema som polisen också tagit upp

8.7.2019 - 06.32 Premium

Fotboll fick barn och gamla att trivas tillsammans i Söderkulla

13.5.2019 - 07.43 Premium

Insändare: Avsikten är en bättre äldreomsorg

Situationen har lite underlättats i Borgå i och med att vi ökat mängden vårdare, men hemvården måste fortfarande utvecklas målmedvetet.
10.5.2019 - 05.54

Utvidgning av äldreboende får vänta – budgeten låg nästan 1 miljon i underkant

9.4.2019 - 13.08

Sibbo gjorde överraskningsbesök i privata vårdhem

12.3.2019 - 17.01

Helén Kurri

Ledare: Gäller ännu välfärd åt alla?

Hur vi behandlar de svagare i samhället – barn, gamla och sjuka – beskriver hurdant välfärdssamhälle vi har.
15.2.2019 - 08.19 Premium

Insändare: Hemmet är inte alltid den bästa platsen

Kan vi lita på att hemvården hinner sköta sitt jobb väl? Och får våra närmaste en plats på ett hem när tiden för det kommer?
15.2.2019 - 05.57 Premium

Borgå fortsätter granska Esperis vårdhem Vuokko

13.2.2019 - 08.38

Äldreomsorg som ges med stort hjärta – allt är inte på tok inom landets äldrevård

12.2.2019 - 11.03 Premium

Thomas Rosenberg

I dag: Krisen ingen överraskning

I nästan alla kommuner har inrättningar lagts ner, likaså långvårdsplatserna på de lokala sjukhusen.
12.2.2019 - 06.15 Premium

Insändare: Behandla de gamla som människor

Som åldring känner man sig illa till mods, är vi en så krånglig grupp när ett helt samhälle sätts i uppror!
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Arbetsglädjen är bara hälften av lönen

Nästa regering måste börja med att korrigera de fel de tidigare två regeringarna har gjort inom andra stadiets yrkesutbildning.
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Vanvården inom äldreomsorgen kan förebåda något ännu värre

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle.
1.2.2019 - 05.57 Premium

Insändare: Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård

Man kan fråga sig ifall övervakningen av vården blir bättre av att flytta den till det befolkningsrika och geografiskt stora landskapet Nyland?
1.2.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Sluta göra pengar på gamla

Vårdbusinessens vinstjakt är morallös.
1.2.2019 - 05.52 Premium