Efter lång debatt: Lyckan får tilläggsanslag

Stadsfullmäktige i Lovisa beviljade extra pengar för tillbyggnaden av servicehuset Lyckan.
18.9.2019 - 20.34 Premium

Sibbo satsar på livskvalitet för äldre – nu går musiken igen på byaexport

Sibbo gick i fjol in för att pigga upp vardagen för kommunens äldre genom att föra musiken ut till byarna. Den uppskattade given får nu en fortsättning i en serie konserter.
16.9.2019 - 16.30 Premium

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.57

Antti Väkeväs demenssjuka far tappade bort sig – ett tema som polisen också tagit upp

Under juni månad har ovanligt många äldre – särskilt demenssjuka – tappat bort sig, uppger polisen i Östra Nyland i ett ganska ovanligt pressmeddelande. För dem har allmänhetens observationer varit oumbärliga i letandet efter försvunna äldre.
8.7.2019 - 06.32 Premium

Fotboll fick barn och gamla att trivas tillsammans i Söderkulla

Pensionärer från serviceboenden i Nickby och Söderkulla fick chansen att njuta av både fotboll och knattarnas sällskap på idrottsplanen i Söderkulla på lördagen.
13.5.2019 - 07.43 Premium

Insändare: Avsikten är en bättre äldreomsorg

Situationen har lite underlättats i Borgå i och med att vi ökat mängden vårdare, men hemvården måste fortfarande utvecklas målmedvetet.
10.5.2019 - 05.54

Utvidgning av äldreboende får vänta – budgeten låg nästan 1 miljon i underkant

Lovisa stad beslutade redan tidigare att utvidga serviceboende Lyckan. Efter anbudsförfarandet visade det sig att pengarna inte räcker och att man nu får satsa på mera anspråkslösa planer.
9.4.2019 - 13.48

Sibbo gjorde överraskningsbesök i privata vårdhem

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på.
12.3.2019 - 17.01

Helén Kurri

Ledare: Gäller ännu välfärd åt alla?

Hur vi behandlar de svagare i samhället – barn, gamla och sjuka – beskriver hurdant välfärdssamhälle vi har.
15.2.2019 - 08.19 Premium

Insändare: Hemmet är inte alltid den bästa platsen

Kan vi lita på att hemvården hinner sköta sitt jobb väl? Och får våra närmaste en plats på ett hem när tiden för det kommer?
15.2.2019 - 05.57 Premium

Borgå fortsätter granska Esperis vårdhem Vuokko

Borgå stad har fortsatt en effektiverad tillsyn över vårdhemmet Vuokkos verksamhet på flera olika sätt. Saken framkommer i ett pressmeddelande på tisdagen.
13.2.2019 - 08.38

Äldreomsorg som ges med stort hjärta – allt är inte på tok inom landets äldrevård

Det finns också solskenshistorier inom äldrevården. Boel Andersson vill lyfta fram vårdhemmet Lagmannen på västra åstranden som ett gott exempel på en välfungerande vård.
12.2.2019 - 11.03 Premium

Thomas Rosenberg

I dag: Krisen ingen överraskning

I nästan alla kommuner har inrättningar lagts ner, likaså långvårdsplatserna på de lokala sjukhusen.
12.2.2019 - 06.15 Premium

Insändare: Behandla de gamla som människor

Som åldring känner man sig illa till mods, är vi en så krånglig grupp när ett helt samhälle sätts i uppror!
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Arbetsglädjen är bara hälften av lönen

Nästa regering måste börja med att korrigera de fel de tidigare två regeringarna har gjort inom andra stadiets yrkesutbildning.
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Vanvården inom äldreomsorgen kan förebåda något ännu värre

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle.
1.2.2019 - 05.57 Premium

Insändare: Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård

Man kan fråga sig ifall övervakningen av vården blir bättre av att flytta den till det befolkningsrika och geografiskt stora landskapet Nyland?
1.2.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Sluta göra pengar på gamla

Vårdbusinessens vinstjakt är morallös.
1.2.2019 - 05.52 Premium

Insändare: Det finns inga genvägar

Mycket arbete återstår på många håll för att äldreomsorgen som helhet ska uppfattas som trygg, human och vara av god kvalitet.
1.2.2019 - 05.46 Premium