Sibbo gjorde överraskningsbesök i privata vårdhem

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på.
12.3.2019 - 17.01

Helén Kurri

Ledare: Gäller ännu välfärd åt alla?

Hur vi behandlar de svagare i samhället – barn, gamla och sjuka – beskriver hurdant välfärdssamhälle vi har.
15.2.2019 - 08.19 Premium

Insändare: Hemmet är inte alltid den bästa platsen

Kan vi lita på att hemvården hinner sköta sitt jobb väl? Och får våra närmaste en plats på ett hem när tiden för det kommer?
15.2.2019 - 05.57 Premium

Borgå fortsätter granska Esperis vårdhem Vuokko

Borgå stad har fortsatt en effektiverad tillsyn över vårdhemmet Vuokkos verksamhet på flera olika sätt. Saken framkommer i ett pressmeddelande på tisdagen.
13.2.2019 - 08.38

Äldreomsorg som ges med stort hjärta – allt är inte på tok inom landets äldrevård

Det finns också solskenshistorier inom äldrevården. Boel Andersson vill lyfta fram vårdhemmet Lagmannen på västra åstranden som ett gott exempel på en välfungerande vård.
12.2.2019 - 11.03 Premium

Thomas Rosenberg

I dag: Krisen ingen överraskning

I nästan alla kommuner har inrättningar lagts ner, likaså långvårdsplatserna på de lokala sjukhusen.
12.2.2019 - 06.15 Premium

Insändare: Behandla de gamla som människor

Som åldring känner man sig illa till mods, är vi en så krånglig grupp när ett helt samhälle sätts i uppror!
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Arbetsglädjen är bara hälften av lönen

Nästa regering måste börja med att korrigera de fel de tidigare två regeringarna har gjort inom andra stadiets yrkesutbildning.
8.2.2019 - 05.58 Premium

Insändare: Vanvården inom äldreomsorgen kan förebåda något ännu värre

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle.
1.2.2019 - 05.57 Premium

Insändare: Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård

Man kan fråga sig ifall övervakningen av vården blir bättre av att flytta den till det befolkningsrika och geografiskt stora landskapet Nyland?
1.2.2019 - 05.54 Premium

Insändare: Sluta göra pengar på gamla

Vårdbusinessens vinstjakt är morallös.
1.2.2019 - 05.52 Premium

Insändare: Det finns inga genvägar

Mycket arbete återstår på många håll för att äldreomsorgen som helhet ska uppfattas som trygg, human och vara av god kvalitet.
1.2.2019 - 05.46 Premium

Helén Kurri

Ledare: Äldre har blivit en handelsvara

Det är inte konstigt att många är rädda för att bli gamla.
29.1.2019 - 07.01

Statsministern: "Bristerna beror inte på nedskärningar"

Allvarliga missförhållanden på Esperi Cares privata vårdhem Ulrika i Kristinestad gav tillsynsmyndigheten Valvira orsak att i fredags avbryta verksamheten med omedelbar verkan.
28.1.2019 - 18.30 Premium

Seniorerna bor kvar på Esperis vårdhem i Haiko – Borgå har inte placerat fler äldre där sedan i höstas

Det privata vårdbolaget Esperi Care är i blåsväder. I Östnyland har Borgå sedan hösten låtit bli att placera äldre på företagets vårdhem i Haiko men de som vårdas där sedan tidigare bor kvar. Lovisa anlitar fortsättningsvis Esperis centrumvårdhem.
28.1.2019 - 18.30 Premium

Äldrevård via molnet: Lovisa testar distansbesök med pekplattor

En åldrande befolkning i kombination med stagnerande resurser kräver nya idéer. I Lovisa får 25 äldre personer snart var sin pekplatta för att kunna ringa videosamtal med hemvården.
25.1.2019 - 08.29

Hemvården granskar behoven i Gammelbacka

När den enda butiken på området stänger kan det få återverkningar också på de hemmaboende äldre. I Gammelbacka verkar det som om läget skulle vara under kontroll.
19.12.2018 - 08.17

Insändare: Äldre önskar mångsidigt boende

Den sociala samvaron är mycket viktig och i många av boendealternativen finns det reserverat gemensamma utrymmen för gemensamma aktiviteter.
30.11.2018 - 05.54

Spökvårdare fördöms i östra Nyland, men inget fusk har ännu kommit fram här

Särskilt inom den privata äldreomsorgen har det enligt fackförbundet Super blivit vanligare att man kompletterar arbetslistorna med vårdare som inte existerar, alltså med så kallade spökvårdare. I de östnyländska kommunerna uppmanas såväl anställda som patienter och anhöriga att ta kontakt om de misstänker liknande fusk.
19.11.2018 - 06.23