Insändare: Alla bär ansvar för åldringarna

Det är bra att precisera läget i Borgå och hur ansvarsfördelningen fungerar i staden.
15.5.2018 - 05.50

Äldre ska äta gott och näringsrikt

Låt bli att banta, ät en mångsidig kost med tillräckligt protein och rikligt med grönsaker och frukt. Råden är enkla, men trots det är nästan hälften av hemvårdens klienter i Borgå undernärda eller löper risk att bli undernärda.
2.5.2018 - 08.25

Anför besvär om beslutsgrunderna är fel

– Det är relativt vanligt att de anhöriga och stadens myndigheter har olika uppfattning om en äldre persons behov av en plats på servicehus, säger Leila Eklöv, servicechef inom äldreomsorg och handikappservice i Borgå.
5.4.2018 - 16.51

Inget serviceboende trots läkares förordande

– Hur är det möjligt att staden grundar sina beslut på direkta lögner, frågar den upprörda kvinnan när hon tar kontakt med tidningen Östnyland.
5.4.2018 - 16.50

Se bilder från serviceboendet Gråberg, som har fått sina första invånare

Göta Lund är Pernåbo och en av de äldre som häromdagen flyttat in i splitternytt. – Här är nästan för fint, vad ska de nu satsa så mycket på oss, funderar Lund då hon ser ut på aktivitetsgården genom sitt stora fönster.
19.12.2017 - 06.41

Hemvården under lupp på måndag

Hemvården behöver mer resurser, säger Mikaela Nylander (SFP), som på måndag följer med hemvårdens arbete i Borgå.
28.9.2017 - 10.34

Insändare: Varför stängs de äldre ute?

Tyvärr har beslutsfattarna minskat serviceboendeplatserna och tycker att äldre mår bäst av att vara hemma – det är konstigt tänkande.
1.9.2017 - 05.50

Helén Kurri

Ledare: Vad betyder god vård för äldre i Borgå?

Det nya fullmäktige kommer att ha stora och svåra frågor på sitt bord när de tar över i juni. Äldreomsorgen är en av de viktigaste, och man kan inte bara vänta och se. Nu måste man agera.
23.5.2017 - 06.03

Helén Kurri

Pensionärer på barrikaderna


13.4.2017 - 08.20

Insändare: Var placeras Apollo?

Tanken på att sammanslå Näses avdelning 1 med Apolloavdelningen som i dag finns i Ebbo är absurd.
13.4.2017 - 05.55

Insändare: Seniorernas service mer aktuell

Finland åldras och seniorernas service blir mer aktuell.
28.3.2017 - 05.55

Valdebatt med fokus på äldre personer

Äldrerådet i Sibbo och föreningen Sipoon Muisti arrangerade en valdebatt på torsdagskvällen. Det blev mycket prat om vårdreformen.
16.3.2017 - 20.41

Lovisa efterlyser vänner åt sina äldre

Personalen hinner inte med att umgås. Därför utvidgar Lovisa frivilligverksamheten bland äldre i byarna och på sjukhusen.
24.1.2017 - 06.00

Lovisas äldreomsorg är på god väg

Ett center för äldrevård har skapats i Lovisa sjukhus andra våning. Nya metoder och nytänkande har burit god frukt.
11.12.2016 - 10.58

Soili Partanen fick priset Årets direktör för åldringsarbete

Pristagaren jobbar nu som förändringsagent för att utveckla hemvården av äldre.
10.11.2016 - 15.02

Insändare: Hoppas förnuftet vinner inom regeringen

Om regeringens linje ännu förverkligas, det vill säga att de anställdas antal inom äldreomsorgen minskas till 0,4 når vi en nivå som bara kan konstateras vara omänsklig.
22.10.2016 - 06.00

Seniorer fick nytt hem och nya rutiner

21.10.2016 - 06.00

Cykling är också ett sätt att umgås

11.10.2016 - 15.04

Sibbobor vill ta hand om äldre

22.9.2016 - 13.38