Rättelser

Tidningarnas viktigaste kapital är allmänhetens förtroende. Tidningarna har stor makt. Därför är det viktigt att läsarna kan lita på att det som står i tidningen är rätt och riktigt samt att alla fel som uppstår erkänns och rättas. Att göra fel är inte oetiskt i sig, alla försöker undvika misstag och ändå sker de. Hur vi reagerar när fel uppstår är däremot en etisk fråga.

Östra Nyland har i årtionden följt journalistreglerna som upprättats av Opinionsnämnden för massmedier. Nu har vi också beslutat gå vidare och slå fast en rättelsepolicy som understryker att vi måste förtjäna läsarnas förtroende på nytt varje dag. Detta gör vi genom att öppna upp den redaktionella processen ytterligare, vilket gör det möjligt att diskutera de publicistiska beslut som fattas. I denna strävan mot ökad öppenhet och ansvarighet är rättelserna en viktig del.

Denna policy är också ett instrument för redaktionen och ger enskilda journalister en klar linje. Den bidrar till bättre kvalitet på tidningen genom att skapa en god spiral av ständig förbättring som förhoppningsvis innebär att samma fel inte upprepas.

Punkt nummer 20 i Journalistreglerna, som är rättesnöret för alla journalister, säger: ”Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i”.

Östra Nyland gör sitt bästa för att följa denna regel och avsikten med rättelsepolicyn är att reda ut vad vi rättar, när och hur vi rättar och var vi rättar.

Vad rättar vi? Alla sakfel från felstavade namn, fel titel eller bild, datum, ort, räknefel, missvisande grafik till rena missförstånd. Åsikter om vinkling eller nyhetskriterier hör däremot hemma på debattsidan eller i kommentarfältet på webben. De kan även skickas direkt till journalisten per e-post.

När rättar vi? Utan dröjsmål och utan att vänta på krav från läsarna.

Hur rättar vi? Klart och tydligt utan undanflykter. Vi berättar var och när felet funnits.

Var rättar vi? Fel som funnits i papperstidningen rättas både där och på webben. Fel som funnits på webben rättas enbart där. Rättelserna samlas på ett ställe i tidningen och finns på webben dels i anslutning till den ursprungliga texten, dels i samlad form under länken ”Om Östra Nyland”. Där kan såväl läsare som journalister också diskutera de fel som uppstått.

Senaste rättelser

Fel i trafiktext

I artikeln om fotgängare i Helsingfors stod det att HRT år 2015 testade ett knappsystem på hållplatser som fortfarande inte är klart. Knappsystemet kunde sedan inte tas i allmänt bruk, preciseras det nu i artikeln. Tekniska problem har förekommit i samband med ljudinstallationer i bussar, inte på hållplatser, som det ursprungligen stod i texten. Tieto utvecklar ljudinstallationer i bussar och spårvagnar, inte på hållplatser.
11.12.2017 - 13.33

Hilda Hongell

I artikeln om Hilda Hongell den 21 november stod det att hon varit med och jobbat på Tallgrenska huset. Huset heter Tallbergska huset. Rättat: tisdag november klockan 09:13.
21.11.2017 - 09.13

Rättelse: Nato


5.11.2017 - 10.56

Rättelse: elbilen Angelica 29.9.2017

Elbilen Angelica som HBL skrev om i går har effekten 600 hästkrafter, inte watt som felaktigt uppgavs.
30.9.2017 - 11.14

Rättelse: Ledaren 30.8

Ledaren "Löneförhandlarna sneglar mot regeringen" har korrigerats.
31.8.2017 - 10.04

Rättelse: Artikeln om Kapellet i Lovisa

Jean Sibelius vistades hos sin farmor i Lovisa, inte hos sin mormor såsom det ursprungligen stod i artikeln.
16.7.2017 - 22.40

Rättelse: Grafik om den ryska ubåten 27.5:


29.5.2017 - 10.53

Rättelse: Recensionen av Uppståndelsesymfonin


19.5.2017 - 13.12

Rättelse: 27.4 Mannerheims motiv sätts under lupp


27.4.2017 - 17.20

Rättelse till notisen om SFV 23.3


24.3.2017 - 11.19