Tora Mattheiszen

Tora Mattheiszen

Nyhetschef

Senast publicerade artiklar

19.7.2019

Sibbo vill betjäna företagare allt bättre – Marko Ollila hör till de missnöjda

Företagaren Marko Ollila fick efter en utdragen process back på ett jordupplag i Spjutsund. Han har också dåliga erfarenheter av frågor kring företagstomter och uppmanar Sibbo att ta efter exempelvis Mäntsälä. Enligt kommundirektör Mikael Grannas har servicen redan utvecklats och nya metoder är att vänta i höst. Hur myndigheter agerar kan kommunen ändå inte styra.

Premium

15.7.2019

Uppståndelse kring reklamtext på T-tröjor med Borgåmotiv

En del Borgåbor är riktigt upprörda över att en butik i Gamla stan säljer T-tröjor med strandbodarna och texten "City of Reindeer" (Renarnas stad). Andra rusar skrattande till butiken.

Premium

15.7.2019

LEDARE: Räkna till tio är aldrig fel

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har fått en anmärkning av riksdagens biträdande justitieombudsman för ett lite bitskt e-postsvar till en invånare som bett om handlingar kring ett invånarinitiativ från 2009. Att tjänstemän ska vara sakliga är helt klart även om det många gånger är förståeligt att också de tappar nerverna.

Premium

12.7.2019

Jakten på framtidens affärskoncept blir allt hårdare – tidigare Borgåköpman har redan hittat det

Näthandeln slukar allt större andelar och handeln jagar nya modeller för att överleva.– Sikta skyhögt och våga testa även galna idéer, råder tidigare Borgåköpmannen Markku Hautala, vars Citymarketaffär i Träskända är en av finalisterna i en tävling om världens bästa mataffär.

Premium

25.6.2019

Inga stormarknader i Kungsporten – ÖN tog reda på vad området kommer att användas till

I och med beslutet om att inga stormarknader byggs i Kungsporten, lämnade staden för många år sedan ett planmässigt hål på den plats dit affärerna först skulle komma. Nu viks området för andra ändamål.

Premium

25.6.2019

Myggplågan kan bli hemsk i år – läs ÖN:s tre knep som håller ohyran borta

Myggorna är redan här men plågan kan bli värre. Utvecklingen har nämligen i år gått helt enligt mygghandboken. Forskaren Mikael Henriksson har enkla tips för dem som brukar vara extra utsatta för bett och vi har också tagit en titt på vad apotekshyllorna erbjuder.

Premium

21.6.2019

Små steg mot en folkrörelsekyrka

Utvecklingen inom kyrkan går att styra medvetet – eller så låter man den ha sin gång för att i något skede tvingas tänka om. Avgående biskopen Björn Vikström föredrar det första alternativet. Han välkomnar varje steg mot en folkrörelsekyrka där byråkratin har en allt mindre roll.

Premium

19.6.2019

Sköter staten sin tomt klarar sig Borgå hyfsat fram till 2040

På grund av en åldrande befolkning höjs utgifterna för social- och hälsovården kraftigt i Borgå under de två kommande decennierna. Någon akut ekonomisk risk hägrar ändå inte vid horisonten. Men då ska statens spelregler bestå.

Premium

18.6.2019

Hur hårt får båtarna köra? Om svallvågor, hastigheter, kunskap och respekt

Måste båtarna fortsätta köra högst 10 kilometer i timmen på farleden mellan Hället och Kokon eller borde enbart förbudet mot svallvågor kvarstå? Åsikterna varierar beroende på vem man frågar. Kommodor Johan Graeffe efterlyser bättre sjömanskap.

Premium

18.6.2019

Ledare: Förtroende på skör lina

Hur långt sträcker sig stadens tålamod med A-bolagen? Vilket är ansvaret? Detta frågas varje gång det blåser upp kring bostadskoncernen. Nu har kontrollen skärpts men är det nog?

Premium

18.6.2019

Hopeakvarteret säljs eller bebyggs – staden förhandlar också om andra centrumtomter

Det ryktas om att Bonava vill sälja Hopeakvarteret. Enligt bolagets enhetschef Liisa Bäckström utreds nu alla alternativ. Förhandlingar med staden pågår. För Borgå är det viktigt att byggandet på Etolatomten och gamla godisfabrikens tomt också startar.

Premium

14.6.2019

"Grunduppgiften är att lära elever läsa och förstå"

Undervisningen i skolan utvecklas hela tiden och tekniken har i dag sin givna roll. Avgående bildningsdirektören Hilding Mattsson påpekar ändå att skolans basuppgift fortfarande är att lära barnen läsa på sitt modersmål och därmed förstå. På denna grund byggs allt annat.

Premium

10.6.2019

Koivulas skyddshärbärge levde ut sin tid – läggs ned i sommar

Koivula är numera en enhet för stödboende. Här finns 49 bostäder och rehabilitering för stadsbor. Det inofficiella skyddshärbärge som verkar intill besöks av allt färre och fyller dessutom inte dagens krav. Snart stängs dörrarna.

Premium

7.6.2019

Kesko kanske köper Citymarkettomten – Hartela vill dra sig tillbaka

Den som undrat varför ingenting hörs om Citymarket/hotellprojektet på västra stranden får nu en förklaring. Enligt ÖN:s uppgifter vill Hartela dra sig tillbaka, och förhandlingar förs med Kesko – vars regiondirektör Timo Heikkilä bekräftar att bolaget har intresse för platsen.

Premium

3.6.2019

Dags att kämpa för bana, vård och vägpengar – nu behövs enad front i Östnyland

Östbanan, social- och hälsovården, vägnätet – bland annat de här stora frågorna i nya regeringsprogrammet ställer stora krav på Östnyland. Kommunerna måste definiera vad de vill ha och sedan hårt bevaka sina intressen.

Premium