Stina Jäderholm

Stina Jäderholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

22.5.2019

Kvinnlig brandman är beredd att träna

Först handlade det om att räddningsverken ansågs köra över FBK:arna. Sedan blev infallsvinkeln plötsligt en annan, nu handlade det om sexism. Frivilliga brandmannen Linda Muukkonen tror inte det är omöjligt för kvinnor att klara de nya fysiska testen.

Premium

21.5.2019

EU-debattörerna är överens om att unionen behövs

Bland annat skatter, migration, brexit, Greklandskrisen, Åland, Polen och Ungern. Östnylands EU-debatt på fredagen böljade mellan ödesfrågor och detaljer.

20.5.2019

Inga nya norofall på Äppelbacken

På onsdag den här veckan görs en uppdatering av läget och efter det är det sannolikt att besökare och lunchgäster igen är välkomna till Äppelbackens servicehem.

19.5.2019

Kilians grafik ska konserveras

Yrkeshögskolan Metropolia kommer att åtgärda de återstående sju grafiska bladen som hör till Östersundom kyrka.

18.5.2019

Slamtransporterna till stadsstyrelsen

Det är kommunerna som borde ha ansvar för slamtransporterna, inte fastighetsägarna. Det är förslaget till stadsstyrelsen i Borgå på måndag.

18.5.2019

Borgå sjukhus ohotat, för tillfället

Raseborgs sjukhus framtid har utretts och nu ges många alternativ, också nedläggning. I Borgå försäkrar både sjukhusdirektören och sjukhusnämndens ordförande att Borgå sjukhus inte är hotat.

17.5.2019

Vi är alla beroende av EU och därför är det viktigt att rösta

Tidningen Östnyland samlade till EU-valdebatt på fredagen. Fem debattglada kandidater gav alla sin egen syn på unionen och framtiden.

17.5.2019

Lovisa efterlyser rättvisa i regeringsförhandlingarna

Östbanan, järnvägslinjen från Helsingfors via Borgå till Kouvola, finns med i regeringsförhandlingarna. I Lovisa hoppas man i stället att Strandbanan, till Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, kunde förverkligas.

16.5.2019

Två nya pusselbitar i det svenska skolnätet

Nya Strömborgska skolan i Näse och Eklöfska skolan i Tolkis har nu nått taklagshöjd.

16.5.2019

Laakkonen vill säga upp 90

Bilhuset Laakkonen, med verksamhet också i Borgå, meddelar att man inleder samarbetsförhandlingar på grund av en svag marknad och olika slag av strukturförändringar.

15.5.2019

Många fler småbarn än väntat behöver dagisplats i höst

I Borgå måste man med snabb tidtabell inrätta tre helt nya daghemsgrupper. Vårens besked till familjerna om förskoleplatser och dagvårdplatser försenas.

Premium

14.5.2019

Ingen vill bygga undervisningshall

Samarbetet mellan Framtidsskolan och den östnyländska regionen löper inte på bästa sätt. Prakticum tar över hela den svenska yrkesutbildningen i Östnyland vid årsskiftet, men nu är åsikterna delade om behovet av en egen hall.

Premium

13.5.2019

Överraskningsbesök också på stadens egna vårdhem

Alla anställda har inte sina hygienpass i skick, men det är den enda större avvikelsen från regler och förordningar som upptäcktes vid Borgå stads fyra serviceboenden med heldygnsomsorg.

12.5.2019

Mors dag har alltid varit en speciell dag

En outtröttlig fostrare som har gått sina egna vägar som mor. Det är Helena Nordberg från Lappträsk som i dag får ta emot en belöning för en mångårig fostrargärning.

Premium

10.5.2019

Söderkulla hälsostation är hälsofarlig

Stationen i Söderkulla kan stängas vilken dag som helst av orsaker relaterade till arbetarskyddet. Nu måste beslutsfattarna diskutera framtiden.

Premium