Stina Jäderholm

Stina Jäderholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

22.9.2020

Armbrytning att vänta om Borgåförsamlingarnas fastigheter

När gemensamma kyrkorådet samlas på torsdag ska evighetsfrågan om samfällighetens fastigheters framtid igen upp, men bara till diskussion. Däremot väntas ett avgörande om församlingshemmens öden, det gäller Runebergsgatan 24 och Lundagatan 5.

Premium

21.9.2020

S/S Armas auktionerades ut för drygt 25 000 euro

Det blev en spännande budgivning på den Borgåbaserade museiångbåten Armas på söndagseftermiddagen och -kvällen. Ångbåtsaktivisten Oscari Saariniemi hoppas att Armas får ett gott nytt hem.

Premium

21.9.2020

Biskopen välsignade nyinflyttade i Barnens By – två silvermyror fann sin plats i Mikaelskapellet

Barnens By i Borgå befann sig i händelsernas centrum i söndags när Biskop Bo-Göran Åstrand välsignade Mikaelskapellets nya dopfunt. Det är fråga om en läcker silverskapelse dekorerad med musicerande myror. Barnens By har i dag trettiosex invånare, och området sjuder av liv.

Premium

21.9.2020

En kommunal hyrbil som går med el är en bra serviceform

Det tar tid innan invånare och turister vänjer sig vid möjligheten att hyra städernas elbilar. I Borgå ska man nu satsa på marknadsföring, i Lovisa vet man att en smidig registrering höjer användningsgraden.

Premium

16.9.2020

Äldre som blir dåligt bemötta inom vården

Om man är gammal, dålig på benen och har lätt att falla borde man ha rätt till hemvård. Det är inte heller meningen att man ska behöva ligga i timmar utan omvårdnad, mat och mediciner på sjukhusets jourpoliklinik.

Premium

16.9.2020

Nytt försök att leasa fem ambulanser

Räddningsnämnden i östra Nyland väljer Profile Vehicles anbud, för andra gången. En besvärsprocess har förlängt ambulansköpet och nu finns det risk att räddningsverkets nuvarande ambulanser snart klassas som alltför gamla.

Premium

14.9.2020

Alltför många öppna frågor om ny hjälpmedelscentral

Ny gemensam hjälpmedelscentral för hela Östnyland, det är förslaget i ny utredning. I Borgå är man ändå inte nöjd med planerna. Social- och hälsovårdsnämndens ordförande säger att situationen är alldeles för oklar och att alltför många viktiga frågor ännu är öppna.

Premium

14.9.2020

Neste säger upp högst 470 och sparar 50 miljoner euro

Neste planerar stort för framtiden och inleder samarbetsförhandlingar. All raffineriverksamhet skulle koncentreras till Borgå samtidigt som Borgå också blir centrum för utvecklingsarbetet kring återvinningsråvaror.

9.9.2020

Borgå tror på framtiden och på 350 till 400 nya bostäder varje år

Det är konsultbyrån MDI:s prognos om befolkningsutvecklingen i Borgå som ligger som grund för det nya förslaget till stadens bostadspolitiska program. Staden vill också satsa på miljömedvetenhet, på träbyggande, och på ett mångsidigt bostadsutbud.

Premium

9.9.2020

Nu gäller det för partierna att hitta de rätta kandidaterna

Med sju månader till kommunalval i Borgå har partierna förberett sig redan en längre tid, men nomineringen av kandidater till nya fullmäktige är ännu bara i startgroparna. De partiaktiva tror inte att kandidaterna skräms bort varken av den eventuella landskapsreformen eller av den bräckliga kommunekonomin.

Premium

4.9.2020

Sjuka i själ eller kropp, alla får bot på samma sjukhus

Sexton vårdplatser för psykiatriska patienter har flyttat in i Borgå sjukhus första våning. Gamla Vårberga sjukhus fyllde 50 år på tisdagen och stänger nu dörrarna, troligen för gott.

Premium

1.9.2020

Stadsstyrelsens ordförande: Ekonomin i Borgå är just nu överraskande bra

Det var bra att Borgå i våras inte gick in för en permittering av personalen. Då hade vi efter de senaste ekonomiska rapporterna fått ta tillbaka det beslutet, säger stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen.

Premium

1.9.2020

Många är ute efter anrik ångare – 10 000 euro bjudet för S/S Armas

Ännu finns det gott om tid att överväga ett anbud på en ångbåt med anor. Tvångsauktionen på Borgåångaren Armas avslutas den 20 september.

Premium

31.8.2020

Barnen i öst ska få skolbaracker

Eleverna i skolorna i Sannäs och i Illby får gå i skola i tillfälliga utrymmen, alltså baracker, som placeras nära skolorna. Nu har man i Borgå slopat planerna på att tillfälligt skjutsa skolbarnen i öst till centrum.

Premium

31.8.2020

Allt färre permitterade i östra Nyland

Det ser nu betydligt bättre ut på sysselsättningsfronten än i början av sommaren i våra kommuner. Antalet permitterade har på en månad sjunkit med ungefär en tredjedel både i Borgå, i Sibbo och i Lappträsk.

Premium