Stina Jäderholm

Stina Jäderholm

Reporter

Senast publicerade artiklar

13.12.2019

Apotti får miljonerna att rulla

Ska Östnyland gå med i Apotti och vad händer om kommunerna väljer att inte ta del av det svindyra klient- och patientdatasystemet? Beslut måste tas i vår.

Premium

12.12.2019

Kyrkoby skola är dödsdömd

En majoritet av Lovisafullmäktige röstade mot att Pernå kyrkoby skola skulle få fortsätta sin verksamhet efter våren 2020. Föräldrarna har kämpat länge för att få behålla skolan.

Premium

11.12.2019

Haddom skola bevaras, Kyrkoby skola och två daghem dras in

Det blev jämna omröstningar om byskolorna vid Lovisafullmäktiges budgetmöte. En stor del av Haddom skolas föräldrar hade ställt upp på en demonstration före mötet, och det gav utdelning.

Premium

11.12.2019

Rädda byskolorna

Barn, föräldrar och far- och morföräldrar demonstrerade på onsdagskvällen i snålblåsten utanför Harjurinteen koulu i Lovisa. Stadsfullmäktige skulle snart samlas.

Premium

11.12.2019

Vårberga skola har för många elever

Trots alla domedagsprofetior om att elevantalet i Borgåskolorna går i en brant kurva nedåt måste man nu vidta åtgärder för att minska på antalet elever vid Vårberga skola.

Premium

11.12.2019

Östersundomplan påverkar Borgå vattens planer

Borgå vatten ger inte upp. Inom bolaget tror man att framtiden inbegriper ett vattenrör från Nordsjö till Borgå, trots att generalplanen för Östersundom nu har kraschat.

Premium

8.12.2019

Utomhusbassäng vid simhallen eller i Kokon

I samband med budgetbehandlingen i fjol reserverades ett planeringsanslag för ett utomhusbad i Borgå. Ett förslag är nu klart men kostnaderna är fortfarande i det blå.

6.12.2019

"Vi lyckades bevara Finlands självständighet"

Eero Anttila, 98 år, är en av femton krigsveteraner som får skaka hand med president Sauli Niinistö på självständighetsmottagningen. Anttilas goda syn och goda luktsinne räddade hans pluton under fortsättningskriget.

5.12.2019

Strejk vid Sköldvikindustrierna

Anläggningarna på Sköldvikområdet går på minimieffekt och produktionen har stoppats från måndagsmorgon till och med onsdag. Industrifacket strejkar i tre dagar, men bemanningen vid Nestes och Borealis anläggningar är nästan lika stor som under normal produktion.

Premium

4.12.2019

Sibbojubilar minns telefax och usla telefonlinjer

Birgit Gritt Lindroos är en riktig Sibbovarg och därför drog hon också sitt strå till stacken när debattens vågor gick höga i början av 1950-talet när kommunen skulle få ett eget vapen. Gritt fyllde 90 år på måndagen.

Premium

3.12.2019

Nu mäts kvaliteten på äldrevården

I servicehemmen i Borgå är man bra på att aktivera sina klienter socialt, men de borde få mer att säga till om i alla beslut som berör dem själva. Man borde också rensa bland de äldres psykmediciner. Geriatriker Harriet Finne-Soveri har granskat kvaliteten på vården på alla Borgås servicehem, också de privata.

Premium

27.11.2019

Stor principiell fråga

Det handlar bland annat om värden, säger Hem och Skolas ordförande i Sannäs som en kommentar till skolutredningen. Nu gäller det för politikerna att håll fast vid sina åsikter och att visa om de värdesätter också landsbygden i Borgå.

Premium

27.11.2019

Långa köer till vaccinering på Äppelbacken

Allmänna vaccinationstillfällen mot säsonginfluensa samlar de stora massorna i Borgå. Att hitta rätt lokal för vaccineringarna är däremot inte lätt. Helst borde man kunna erbjuda en plats som är lätt tillgänglig och med tillräckligt stora väntrum. I Sibbo satsar man på vaccinering med tidsbeställning.

Premium

27.11.2019

Skolorna i öst kan långsamt trappas ner

Skolnätet i östra Borgå har fått en egen utredning där slutsatsen är klar; billigast och bäst blir det om eleverna skjutsas in till skolorna i centrum, och att man alltså inte renoverar eller bygger några skolor alls. Nu börjar den politiska armbrytningen.

Premium

30.9.2019

Borgå växer inte, Sibbo växer mindre än väntat

Statistikcentralen har publicerat nya prognoser över befolkningstillväxten, som i landet som helhet blir en befolkningsminskning. De färska Borgåsiffrorna avviker negativt från den prognos som presenterades i våras. Det är ändå de stora sammanhangen som engagerar också i östra Nyland.

Premium