Maria Grönroos

Maria Grönroos

nordist och biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Senast publicerade artiklar

31.7.2018

I dag: Jämställdhet på fyra sekunder

Ett säkert vårtecken är telefonsamtalen som handlar om sommarens politiska arenor i Norden – som Almedalen, Arendal och Björneborg.

31.7.2018

I dag: Jämställdhet på fyra sekunder

En panel som består av liknande personer blir ofta både begränsad och tråkig. Variation i sammansättningen av panelmedlemmarnas kön, ålder, härkomst och sysselsättning är ett steg mot att gjuta liv och relevans i debatten.

22.5.2018

I dag: Män kan

Att omfördela makten kommer aldrig att uppfattas som en vinst av alla.

13.3.2018

I dag: Tid för trans?

Vi ska inte döma folk utifrån kroppar, härkomst eller religion. Men inte heller blunda för att det sker och medför funkofobi, rasism, sexism och åldersdiskriminering.

2.1.2018

I dag: 17 nyårslöften 2018

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt blir bara en vettig kombination om tillväxten minskar ojämlikhet.

24.10.2017

I dag: Efterlysning: FN utan påvemakt?

Ofta lyckas påvemakten störa, förskjuta eller stoppa dialogen.

15.8.2017

I dag: Slime utan recept

Att fatta bra beslut är svårt, men att inte ta del av fakta och konsekvensanalyser borde göra det ännu svårare att nå bästa beslut.

15.8.2017

I dag: Slime utan recept

Att fatta bra beslut är svårt, men att inte ta del av fakta och konsekvensanalyser borde göra det ännu svårare att nå bästa beslut.

16.6.2017

I dag: Musealt

Rädslan för att feminismen ska förändra förhistorien finns. Sverige debatterar kulturarv och museer. Vems kultur och vems arv? Var ska museerna vara och vem ska de representera?

16.6.2017

I dag: Musealt

Rädslan för att feminismen ska förändra förhistorien finns. Sverige debatterar kulturarv och museer. Vems kultur och vems arv? Var ska museerna vara och vem ska de representera?

28.3.2017

I dag: 8 mars-vila

Vi måste kontinuerligt arbeta för jämställdhet och alla människors lika värde – det må så handla om fredsprocesser, vårdreformer eller migration.

28.3.2017

I dag: 8 mars-vila

Vi måste kontinuerligt arbeta för jämställdhet och alla människors lika värde – det må så handla om fredsprocesser, vårdreformer eller migration.

17.1.2017

I dag: Kvinnohat är inget brott

Kön, och därmed kvinnohat, är ingen explicit grund för hatbrott i Norden i dag.

8.11.2016

I dag: Vi måste tala om våldet

Vi måste se våldet som det stora samhälleliga problem det är. Nu.