Kristian Willner

företagare och stadsfullmäktigeledamot (obunden/SFP) i Lovisa

Senast publicerade artiklar

26.6.2018

I dag: Förstärkt verklighet

Den här kolumnen, min sista, blev som många andra; den slutade i något helt annat än vad jag vid det första ordet hade tänkt mig.

22.5.2018

I dag: Lösa trådar

Jag längtar efter mina rutiner: närhet, kost, motion, sömn, arbete och trevliga hobbyer där emellan.

17.4.2018

I dag: Digitalanorexi

Kvinnor, varför gör ni så där åt varandra? Världen kämpar ju med möda emot objektifiering samt för att alla ska få vara fina som de är.

13.3.2018

I dag: Samvetets standard

Det att lilla Lovisa ställde sig på tvären på nationell nivå är kanske symtomatiskt; invånarna på gräsrotsnivå står fortfarande beslutsfattandet och varandra nära. Nu stod de upp tillsammans.

6.2.2018

I dag: Hit och dit

Hopkoket blir jag. En besynnerlig kombination av afrikan, asiat, inuit, skandinav och europé.

3.1.2018

I dag: Åren arton

De senaste generationerna har kunnat erbjuda mig och mina efterkommande ett liv utan krig. Ja, egentligen ett liv över huvud taget.

28.11.2017

I dag: Grattis Finland

Agrarsamhällets arv sitter fortfarande starkt i oss. Många strukturer står ännu kvar, kring en kärna som förvittrat.

24.10.2017

I dag: Den heta könspotatisen

Jag tror att en del män fortfarande faktiskt inte inser och godkänner att det de håller på med är grundläggande fel och gravt skadligt.

19.9.2017

I dag: Apornas planet

Stormar och översvämningar av bibliska proportioner raderar människans infrastrukturer från den amerikanska östkusten. Europas vågor består av människor som flyr krig och strävar efter ett drägligare liv.

6.6.2017

I dag: Jag först

En stor del av världen har aldrig upplevt annat än diktatur.

3.5.2017

I dag: De rotlösa flygandes fritt

Priset för en liberalare värld är väl en individualism som ställvis gått överstyr.

21.2.2017

I dag: Flimmer i ögonvrån

Stora delar av Finland kan redan kallas bortglömda och övergivna. Ofta är de desamma där det kastats molotovcocktailar på flyktingförläggningarnas dörrar.

17.1.2017

I dag: Du blir vad det blir

Nu för tiden äter läraren halvfabrikat tillsammans med sina elever, av prästsöner kan det bli också annat än präster, och halva mitt eget huvud ligger på huggkubben.

13.12.2016

I dag: Digital demokrati

I en god digital demokrati har alla samma förutsättningar att ta del av all information och samma möjlighet att påverka. Att så skulle vara redan 2018 är infantilt att ens hoppas.

8.11.2016

I dag: Geografisk jämlikhet

Ska vi godkänna förlusten, avskriva våra bostäder som sjunkit i värde och flytta rakt till metropolen efter tjänsterna