Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

är stadsdirektör i Lovisa