Björn Vikström

Björn Vikström

är biskop i Borgå stift.

Senast publicerade artiklar

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

27.7.2018

I dag: Den goda populismen?

En populistisk framställning tar fasta på problem som angår och engagerar människor och erbjuder konkreta visioner om i vilken riktning samhället borde utvecklas.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

9.3.2018

I dag: Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

2.2.2018

I dag: Gästfrihet

Att få dela mat och dryck och föra goda samtal bygger upp samhörighet och vänskap.

29.12.2017

I dag: Minnen på gott och ont

Att känna sin historia innebär att också våga pröva tanken att allt kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt.