Björn Vikström

Björn Vikström

är biskop i Borgå stift.

Senast publicerade artiklar

18.1.2019

I dag: Gruppkänsla på gott och ont

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

18.1.2019

I dag: Solidaritet

Hur kan solidariteten stärkas i ett pluralistiskt samhälle med ständiga globala influenser?

Premium

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

14.12.2018

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

9.11.2018

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

5.10.2018

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

31.8.2018

I dag: Vila och rättvisa

Är det inte en antropomorf, nästan skrattretande naiv föreställning att en allsmäktig Skapare skulle behöva vila sig?

27.7.2018

I dag: Den goda populismen?

En populistisk framställning tar fasta på problem som angår och engagerar människor och erbjuder konkreta visioner om i vilken riktning samhället borde utvecklas.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

18.5.2018

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.

13.4.2018

I dag: Delaktighet

Utan människor som är beredda att bära ansvar och ta del i beslutsfattandet fungerar inte demokratin.