Helén Kurri

Ledare: Känslan att lyckas viktig för motivationen

För ett år sedan demonstrerade studentorganisationer utanför Riksdagshuset för kravet om avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Nu ser det ut att bli verklighet.
28.2.2020 - 07.04 Premium

I dag: "Det behövs något som tvingar mig till ändring"

Jag hade glädjen att med John Nurminens stiftelse och Moomin characters delta som utställare på båtmässan i Helsingfors för några veckor sedan.
28.2.2020 - 07.02 Premium

Ledare: Om tio år ska det vara slutbolmat

I slutet av 1970-talet rökte var fjärde finländare. I dag är siffran nere i var trettonde, och 2030 ska Finland vara rökfritt. För att det ska lyckas krävs både politiska beslut och vårdsatsningar.
25.2.2020 - 07.03 Premium

I dag: "Centrum, ack centrum, här finns det ännu så mycket att önska"

Allt har och tar sin tid men min fromma förhoppning är att jag som pigg Borgåpensionär skall få vandra i ett vackert centrum där Citymarket och andra hemskheter till husfasader jämnats med marken.
25.2.2020 - 16.30 Premium

Insändare: Tveksamt om stängningen av Kuggom daghem ger inbesparingar

De små daghemsenheterna i utkanten av Lovisa stad är åter nerläggningshotade. Som föräldrar till barn i Kuggom daghem, vill vi i Pro Kuggom lyfta upp till diskussion hur ärendet har presenterats och behandlats.
24.2.2020 - 10.15

Insändare: Pernå Skärgårds Vattenandelslag: Gott resultat tryggar verksamheten

Christer Nikander har skrivit i ÖN om Pernå skärgårds Vattenandelslags ärenden. Skrivelsen innehåller en del påståenden som behöver bemötas.
24.2.2020 - 09.49

Insändare: Att Sibbo frångått stomlägenhetsprincipen kräver ett entydigt beslut

Markanvändningssektionen behandlade den 19.11.2019 delgeneralplanen för Gumbostrand-Vesterskogen. Man refererade ett möte den 9.9.2019 med NTM- centralen som krävt detaljplan för en del av området samt däromkring tillämpning av stomlägenhetsprincipen.
26.2.2020 - 08.22

Helén Kurri

Ledare: Ge fler chansen att skapa trygghet

Det finns många samhällsuppdrag som skulle kunna inkluderas i försvaret. Det skulle kallas medborgartjänstgöring.
21.2.2020 - 10.30 Premium

I dag: Hundra år av dubbelmoral

I måndags kunde man läsa i Helsingin Sanomat att pojkarnas hjärnor inte alls utvecklas långsammare än flickors, vilket man länge trott. Nyheten passerade i mångas nyhetsflöde, men skapade ingen större debatt.
22.2.2020 - 13.15 Premium

Helén Kurri

Ledare: Sommartider hej, hej – för sista gången?

Om en månad vrider vi fram klockorna till sommartid. Men snart är det slut på klockvridandet vår och höst.
18.2.2020 - 07.01 Premium

I dag: Tidshorisonter

Sådana är vi människor, till åtskillnad från alla andra djur. Vi gör saker som tar sikte på en tidshorisont av tiotals år. Vi gör saker som våra barn och barnbarn kommer att ha nytta av.
18.2.2020 - 07.02 Premium

Helén Kurri

Ledare: Ljusfestivalen värd varje euro och cent

Konst och ljus är en oslagbar kombination. Det bevisade ljusfestivalen som Borgå stad arrangerade i helgen.
17.2.2020 - 14.23 Premium

Insändare: Nationalstadsparken marknadsförs inte tillräckligt

Nu är klimatuppvärmningen och vården av den biologiska mångfalden på allas läppar, men ändå har inte Borgå stad utnyttjat den unika möjlighet staden har i sin Nationalstadspark, som inrättades redan i maj för 10 år sedan.
17.2.2020 - 10.31

Glöm inte de fattiga och glesbygden i klimattalkot

Trafikens utsläpp är cirka 1/5 del av de totala utsläppen i Finland. Om vi skall halvera mängden till 2030 så måste vi ta till sådana åtgärder som vi kan uppfylla.
19.2.2020 - 10.17

Frågor kring Näse vårdcentrals förnyelse

Förnyelse är bra, men kan orsaka bekymmer för äldre.
19.2.2020 - 10.29

Insändare: Nej tack till vattentvång i Pernå

Pernå Skärgårds Vattenandelslag poängterar frivilligheten i att ansluta sig. Men styrelsen säger ändå att man är orolig för att andelslaget under kommande år inte får tillräckligt mycket nya anslutningar så att de med anslutningsavgifterna skulle kunna betala de långfristiga lånen.
18.2.2020 - 09.57

Helén Kurri

Ledare: Stavas kyrkans framtid kris?

Kyrkan är en trög koloss, som ser ut att också i fortsättningen domineras av konservativa krafter. Vägen går ändå obönhörligt framåt, om än långsamt.
14.2.2020 - 07.02

I dag: Leve den manliga vänskapen!

Visst, män får sitta i omklädningsrum och tjabba med varandra. De får ta en öl och bete sig som arslen. Men de får inte ha riktiga vänner, inte visa innerlighet och ömhet mot varandra.
14.2.2020 - 06.00

Plast – hot eller möjlighet?


14.2.2020 - 06.03

Tora Mattheiszen

LEDARE: Eloge till lokalpolitiken

Politik är alltid teamarbete, ingen politiker är bra på allt. Därför är det utmärkt att Kommunförbundet ser till samarbetsförmåga och framtidbygge då Årets fullmäktigeledamot utses för första gången. En duktig lokalpolitiker struntar inte i andras åsikter utan lär sig av dem.
11.2.2020 - 08.20 Premium

Tora Mattheiszen

LEDARE: Jakriborg i Borgåtappning?

Lek med tanken på att ett enhetligt område i Borgå bebyggs i nygammal stil. Googla sedan till exempel Jakriborg, Poundbury eller varför inte Herrgårdsforsen (Kartanonkoski). Tyck därefter till.
7.2.2020 - 08.15 Premium

Mikael Grönroos

Egoism på fyra hjul – om fördomar mot bilister

När man sedan slår ihop välfärd, överlägsen attityd och dyr premiumbil blir resultatet ofta blinkande strålkastare, höttande pekfinger och galna omkörningar.
7.2.2020 - 06.05 Premium

Varför ordnade Borgå ingen Runebergsfest?


7.2.2020 - 18.15 Premium

Tora Mattheiszen

Ledare: Skolbeslut med fallgropar

Att bevara byskolorna i både Illby och Sannäs kan vara ett bra beslut. Det får ändå inte gå så, att staden för att hålla kostnaderna nere skapar lappverk som igen måste åtgärdas om några år. Processen får inte heller i något skede sluta med att barnen trots allt måste transporteras till skolor i centrum.
4.2.2020 - 06.06 Premium

Vi sjunger hymner till Gud och sedan mobbar vi

4.2.2020 - 07.30 Premium

Kolumn: Är prao viktigt?

Behövs verkligen prao, niondeklassarnas två veckor i arbetslivet, eller är det bara slöseri med tid? Det tänkte jag på några dagar innan praon började. Jag fick en trevlig överraskning när jag började min praotid på Östnyland.
1.2.2020 - 10.33 Premium

Helén Kurri

Ledare: Take the Ö-train

Ö-tåget till S:t Petersburg via Borgå, Lovisa och Kotka avgår klockan 7.23. Det kan bli verklighet, men vilket år?
31.1.2020 - 07.02 Premium

Kolumn: Mitt ovanliga namn

Att ha så ovanliga namn som jag har är ganska roligt, jag känner mig ganska unik i mina namn och det finns ingen annan på denna jord som heter samma som jag.
31.1.2020 - 07.03 Premium

Helén Kurri

Ledare: Guld till vilket pris som helst

Barn och unga ska ha roligt när de idrottar. Få sunda vanor, umgås med kompisar och röra på sig. Vara trygga under träningarna och stärka sin självkänsla.
28.1.2020 - 07.03 Premium

Thomas Rosenberg

KOLUMN: Jag, en terrorist?

Då man i dag läser beskrivningar av den tidens händelser häpnar man över hur långt många var villiga att gå. Vi finländare brukar anses försiktiga till naturen, och ovilliga att höja rösten. Annat var det då.
28.1.2020 - 07.04 Premium

Insändare: Håll fast vid stadsfullmäktiges program om byastruktur

Borgå stadsfullmäktige har godkänt byastrukturprogrammet och därmed gjort beslut om att Borgå i fortsättningen styr befolkningstillväxten och stadens serviceställen huvudsakligen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden.
27.1.2020 - 15.42

Två separata skolor är en kortsiktig lösning

Ifråga om placeringen av ett bildningscenter för östra Borgå finns de avgörande skillnaderna i skolvägens längd samt i mängden födda barn på området.
27.1.2020 - 11.31

Insändare: Säg hellre "att dö" än att "gå bort"

Bästa journalister och läsare. Vi har länge observerat att verben "att dö" och "att avlida" i olika sammanhang blivit mer eller mindre tabubelagda.
27.1.2020 - 11.34

Insändare: Förbättra tillgången till vård och förkorta vårdköerna

Institutet för hälsa och välfärd uppger att de lägst utbildade och de som har de lägsta inkomsterna i allmänhet är sjukare och dör yngre än högt utbildade och de med höga inkomster. Också de arbetande är friskare än de arbetslösa.
27.1.2020 - 15.47

Stina Jäderholm

KOLUMN: Det är aldrig för sent att läsa lagen

Först hade jag mött ett par i min egen ålder, en man och en kvinna. De kunde säkert klassificeras som en övervakad grupp. Om det var han som övervakade henne eller tvärtom kan jag inte ta ställning till.
26.1.2020 - 19.30 Premium

KOLUMN: Vilken är din by?

I min första by surrade humlorna i rödklövern vid postlådan, där Anita droppade in post två gånger om dagen. Byn som begrepp finns i tankarna, när jag susar genom kurvorna från Paipis häromveckan.
25.1.2020 - 15.38 Premium

Helén Kurri

Ledare: Siktet inställt på tiden efter 2027 och 2030

2027 och 2030 är två viktiga årtal i Lovisa. Då går de nuvarande driftstillstånden ut för Fortums två kärnkraftsenheter på Hästholmen.
24.1.2020 - 08.03 Premium

Erika Englund

I dag: Vinter i skärgården

En stor skillnad mellan att leva i skärgården och i tätort är att vi på glesbygden inte har slukats av (eller har möjlighet till) 24/7 samhället.
24.1.2020 - 08.07 Premium

Helén Kurri

Ledare: Testa, analysera och fatta beslut

För att Borgå ska nå målet att vara koldioxidneutralt före 2030 måste vi våga testa också radikala förslag.
21.1.2020 - 07.02 Premium

I dag: Ungdomen var fylleri fallera

Den tämligen egendomliga figuren Råttis, som Kjell Westö målar upp i sin genombrottsroman Drakarna över Helsingfors, fanns i verkligheten. Det vet åtminstone alla vi som var tonåringar på 1970-talet och gick i skola i Munksnäs.
21.1.2020 - 07.02 Premium