Helén Kurri

Ledare: Skatta och skratta, dina pengar behövs

Friska daghem och skolor, tillräckligt med händer i vården. Kommunerna ska erbjuda en bra service, och det kostar.
20.10.2017 - 08.11

Björn Vikström

I dag: Syskonskap och solidaritet

Sexuell dragningskraft har alltid varit en maktfaktor och en konkurrensfördel, medan maktställning ofta har tagit sig uttryck i sexuell äganderätt.
20.10.2017 - 06.10

Insändare: Landskapsreformen är århundradets bluff

Ingen vet vilka de ekonomiska effekterna av landskapsreformen är, däremot vet vi väl vilka förlorarna är.
20.10.2017 - 05.55

Insändare: Åtgärda bristerna!

Den uppenbarliga bristen inom den ungdomspsykiatriska vården på svenska i Östnyland kan inte få fortgå.
20.10.2017 - 05.50

Max Nyberg

Ledare: Alla vinner på öppet förfarande

Det kanske är dags för staden att börja använda nya metoder för att sälja fastigheter.
17.10.2017 - 10.21

I dag: Sluta bejaka mäns våld!

I stället för värnplikt skulle män, alla män, då de fyller arton, lastas in i bussar och tåg och köras till pacifistläger.
17.10.2017 - 06.10

Tora Mattheiszen

Ledare: Ut med er, politiker och lyssna!

En intressant och aningen överraskande debatt uppstod för att Borgåfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) ville följa med hemvårdens arbete. Det frågas exempelvis om beslutsfattare har rätt att "tränga sig in" i klienternas hem.
10.10.2017 - 06.30

I dag: Halogener

När hälsan sviker och läkarna inte hittar orsaken är det normalt att efter en tid av ovisshet och frustration, börja experimentera med alternativa vårdmetoder.
10.10.2017 - 06.10

Insändare: Orkar Sibbo hålla sitt löfte?

De flesta av barnen har meddelat att de vill stanna i Sibbo där de beviljats kommunplats och där de långsamt, men säkert byggt upp relationer till människor omkring sig.
10.10.2017 - 05.55

Max Nyberg

Ledare: Många åsikter, men med fel fakta?

Expertföraktet verkar ha kommit för att stanna. Följderna kan vara allvarliga.
6.10.2017 - 08.11

I dag: Ett långsamt farväl

Hon ler mot mig, tittar på mig med en vänlig lite nyfiken blick. Jag vänder mig om för att dölja tårarna som börjar rinna ner för mina kinder.
6.10.2017 - 06.05

Insändare: Hur är det möjligt?

Christer Björkstrand, f.d. socialnämndens ordförande, är bekymrad för att äldre personers integritet skall skadas om någon är intresserad av hemåldringsvården och vill bekanta sig med den.
6.10.2017 - 05.55

Helén Kurri

Ledare: Målet är sunda lokaler inom tio år

Regeringen ser äntligen ut att inomhusluftproblemen på allvar. Men det är ännu öppet vad det betyder i praktiken för kommunerna.
3.10.2017 - 06.01

I dag: Den barmhärtige Hassan

Videoklippet dyker upp på Yles svenska nyhetssida. Jag ser på det två minuter långa klippet. Ser på det igen och ännu en gång.
3.10.2017 - 06.05

Insändare: Hur är det möjligt?

"En utomstående person är en utomstående person oberoende av ordförandeskap i stadens fullmäktigeförsamling."
3.10.2017 - 05.55

Insändare: Fastighetsstrategin och församlingarnas framtid

"Kyrkofullmäktiges ordförande får tyvärr i sin insändare det att se ut som om vi i Borgå svenska domkyrkoförsamling främst skulle bry oss om kulturhistoriska värden framom verksamheten då vi försvarar vårt församlingshem."
3.10.2017 - 05.50

Insändare: Skall yrkesutbildningen spridas över hela staden?

Inveons lärare vill härmed efter snart tio års osäkerhet om sin arbetssituation och platsen för undervisning säga sin mening om undervisningen och framtiden för de ungdomar som önskar få en svenskspråkig yrkesutbildning i regionen.
3.10.2017 - 05.45

Insändare: Vad hände med Hermansös särdrag?

Det var en gång en naturskön holme som bland annat Albert Edelfelt blev förtjust i. Senare byggdes många sommarvillor som anpassades till skärgårdsmiljön. Småningom vaknade planerare och politiker. Naturvärdena måste snabbt kapitaliseras.
3.10.2017 - 05.40

Insändare: Förbjud våldsamma extremiströrelser!

En ung kille får sätta livet till för att han har stått upp mot en demonstrerande högerextremist. Tyskland 1935? Nej, Finland hösten 2016. Tydligen har inte alla lärt sig något av historien.
3.10.2017 - 05.35

Max Nyberg

Hur grov brottslighet ska tolereras?

Också östnyländska fullmäktigeledamöter har gjort sig skyldiga till brott, också grova våldsbrott.
29.9.2017 - 06.01

I dag: Upp på barrikaderna gymnasister!

Ni är inne på slutrakan av höstens studentskrivningar. I går skrev någon av er samhällslära, på måndag ska ni kanske visa hur bra ni bemästrar franskan.
29.9.2017 - 06.05

Insändare: Vi tryggar församlingarnas framtida verksamhet genom gemensamma fastigheter

Uppdateringen av fastighetsstrategin har i Borgå kyrkliga samfällighet varit en svår och känslosam process. Församlingarnas alla utrymmen är viktiga och bekanta för oss på många olika sätt. Att uppnå ett beslut som alla församlingsmedlemmar skulle vara nöjda men kommer knappast att hända.
29.9.2017 - 05.55

Insändare: Sibbos stöd av familjer

Jag har läst artikeln om mamman med ett barn med flera neuropsykotiska diagnoser, ledaren om Sibbos bonusar och indragna närståendestöd och till sist servicedirektörens bemötande.
29.9.2017 - 05.50

Insändare: Vem vågar stå upp?

"Finns det ingen bland Sibbo kommuns förtroendevalda eller tjänstemän som längre tänker på kommuninvånarnas bästa utan låter pengarna tala?"
29.9.2017 - 05.45

Helén Kurri

Sammanslagning av församlingar innebär möjligheter, inte hot

Sammanslagningen av de sju församlingarna i Lovisa till två kan i bästa fall innebära ett lyft för församlingsaktiviteten.
26.9.2017 - 08.15

Helén Kurri

Ledare: Kärlek är kärlek

Allt fler präster tänker viga par av samma kön.
26.9.2017 - 08.13

I dag: Föreningslivet i förändring?

Det sägs ofta att Finland är föreningarnas förlovade land. Jag har hört sägas att vi skulle ha flera föreningar per person än något annat land i världen.
26.9.2017 - 06.05

Insändare: Kommunen stöder och hjälper familjer med eller utan närståendestöd!

I ledaren den 22.9 skrev ledarskribenten om en familj i Sibbo som blivit av med sitt närståendestöd. Ledaren var rubricerad på ett sätt som antyder att det finns ett direkt samband mellan avslag på ansökan om närståendestöd och med det bonussystem som de högsta ledarna i Sibbo kommun haft.
26.9.2017 - 05.55

Insändare: Äta bör man, annars dör man

Det är skrämmande att läsa om äldre personer som dör av undernäring i vårt land. Hur går det ihop med att mat slängs bort för många miljoner årligen?
26.9.2017 - 05.50

Insändare: Körsångens framtid i Sibbo

Jag har under en längre tid följt med, och aktivt deltagit i körsången i Sibbo. Vid ingången till denna höst blev jag både förundrad och mycket ledsen över ett fenomen, som jag inte tidigare kunnat drömma om.
26.9.2017 - 05.45

Helén Kurri

Direktör får bonus, närståendestöd stryks

Kriterierna för resultatbonus i Sibbo ses över. Det är på sin plats, för när bonus betalas ut samtidigt som familjer mister sitt närståendestöd, ser det inte bra ut.
22.9.2017 - 05.58

I dag: Smidigt som bara hen

Nu har även Finland fått en debatt om det lilla men ack så explosiva ordet ”hen” och det är som att kastas in i den svenska debatten för ungefär tio år sedan. Och jag ska erkänna att även jag, trots att jag är en feministiskt lagd genusforskare var väldigt skeptisk till ordet i början.
22.9.2017 - 06.05

Max Nyberg

Ledare: Det lönar sig att hänga med i utvecklingen

Den digitala världen förnyas konstant. Det lönar sig att hänga med i svängarna.
20.9.2017 - 08.10

I dag: Apornas planet

Stormar och översvämningar av bibliska proportioner raderar människans infrastrukturer från den amerikanska östkusten. Europas vågor består av människor som flyr krig och strävar efter ett drägligare liv.
19.9.2017 - 06.05

Insändare: Lokala skarvproblem måste åtgärdas

Problemet med alltför stora skarvkolonier lokalt eller regionalt har länge förringats av olika orsaker. Sifferlekar om antalet häckande par, tvisten huruvida skarven bara äter skräpfisk och olika tolkningar av vad EU:s fågeldirektiv möjliggör har präglat diskussionen.
19.9.2017 - 05.55

Insändare: Varför är det så svårt?

Jag har under de många år jag hade förmånen att tro mig kunna påverka i kommunalpolitiken här i Sibbo fått erfara att vägen från förslag via beslut till att få någonting verkställt ibland är stört omöjlig.
19.9.2017 - 05.50

Helén Kurri

Ledare: Ställ inte språken mot varandra, båda behövs

Det är bra om man kan se de riktiga orsakerna till varför svenskspråkiga värnar om sina svenska rum.
15.9.2017 - 08.10

Björn Vikström

I dag: Yttrandefrihet

Yttrande- och åsiktsfriheten ger ingen rätt att förstöra livsglädjen och tryggheten för en annan.
15.9.2017 - 06.10

Ledare: Lovisa fullmäktiges märkliga ställningstagande

Beslutet om hur Lovisa stad ska annonsera i fortsättningen kom i skymundan av direktörsvalet, men är ändå ett beslut av stor principiell betydelse.
14.9.2017 - 15.36

Insändare: Bibliotek är en lönsam affär

Utomlands har man kommit fram till att varje euro som satsas på biblioteken ger 3–4 euro tillbaka till samhället i form av välfärd.
15.9.2017 - 05.55