Tora Mattheiszen

LEDARE: Förskola för femåringar kan fungera

Ska finländska barn börja förskolan redan vid fem års ålder? Utvecklingen verkar gå åt det hållet. Modellen kan vara bra om förskolan är anpassad för så här små barn men frågetecken förekommer också.
16.11.2018 - 07.00

I dag: Ett ljus i mörv

Mörv varar ungefär från mitten av oktober till början av mars.
16.11.2018 - 06.15

I dag: Livet 1:10 000

Jag föredrar storskaliga kartor: Sydpolen, Klippiga bergen, Grönland, Tibet – dagdrömmar om pingviner, grizzlybjörnar, slädfärder, eskimåer, Himalaya.
13.11.2018 - 06.15

Helén Kurri

Ledare: Tvångsinlösningen är ett smärtsamt minne

Var det ett politiskt maktspel av sällan skådat slag vi såg för tio år sedan när annekteringen av Östersundom genomfördes mot Sibboinvånarnas vilja?
9.11.2018 - 08.32

Björn Vikström

I dag: Etisk stress

Etisk stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras, men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta.
9.11.2018 - 06.15

Insändare: Diskrimineras Socialdemokraterna?

Många äldre har inte tillgång till nyheter på nätet och därför beställer man papperstidningen.
9.11.2018 - 05.45

Insändare: Arbetsmarknaden förnyas bäst genom samarbete

Företagare och arbetsgivare efterlyser mera lokala avtal, men samtidigt kör regeringen en diktatpolitik där arbetarna inte har något att säga.
9.11.2018 - 05.50

Insändare: Varför får inte kommunerna producera tjänster?

Varför kan inte kommunen sköta till exempel hemvården genom ett avtal med landskapet?
9.11.2018 - 05.55

Helén Kurri

Ledare: I Finland talar man svenska

Suomessa puhutaan suomea. Tack och lov är det här något man som svenskspråkig får höra allt mer sällan, men tyvärr finns det finns gott om exempel på hur svensk service stegvis monteras ner i dagens Finland.
5.11.2018 - 20.58

I dag: Dagen då världen inte förändrades

Världen består tillsvidare och i år ska jag fira min födelsedag.
6.11.2018 - 06.15

Insändare: Stoppa biltrafiken!

Är det verkligen nödvändigt att ha bil i en tid som erbjuder kollektivtrafik, cyklar, taxi, egna fötter?
6.11.2018 - 09.00

Insändare: Förbjud mobiltelefoner i skolan

Att barnen tvingas leva i vårt strålningsmättade samhälle är förfärligt, men ingen av oss är opåverkad av strålningstjockan.
6.11.2018 - 09.05

Helén Kurri

Ledare: Nu ska det sättas sprutt på centrum

Borgås levande centrum. Hur länge har inte invånare och företagare väntat på att det ska bli verklighet?
1.11.2018 - 19.58

I dag: En dag att minnas

Som liten visste jag att alla helgons dag existerade, men jag förstod aldrig riktigt skillnaden mellan halloween och den.
2.11.2018 - 06.15

Insändare: Skräddarsydda lösningar stöder de unga bäst

Det hjälper inte enbart att erbjuda till exempel stödundervisning om hemmet är en otrygg plats på grund av olika missbruk eller mentala problem i familjen.
2.11.2018 - 05.55

Insändare: Djurens välfärd måste säkerställas så länge djurproduktionen förstör planeten

Djurskyddsfrågorna borde handhas av ett ministerium som inte har kopplingar till aktörer som drar ekonomisk nytta av djuren.
2.11.2018 - 05.54

Helén Kurri

Ledare: Till Kina med avstamp i Borgå

De nordiska länderna och Estland har hittills varit de parter som Borgå haft ett tätt internationellt samarbete med. Nu har man undersökt möjligheterna att utvidga det internationella samarbetet att omfatta också Kina.
31.10.2018 - 10.19

Helén Kurri

Ledare: Stora pojkar bråkar i sandlådan

Under två dagar får skoleleverna i Borgå känna på hur det var att gå i skolan på den tiden när det inte fanns gratis skollunch.
23.10.2018 - 09.15

I dag: Om kärleken blir kärlekslös

Kyrkan skall i all sin verksamhet förkunna tro, hopp och kärlek.
23.10.2018 - 10.25

Insändare: Den gamla bokbussen har rullat länge nog!

Varför vill man dra in en av den sista service som finns kvar på lands- och glesbygden?
23.10.2018 - 05.50

Insändare: Arbetsmarknaden bör förnyas

Efter förtroendeomröstningen i riksdagen är det att hoppas att lagförslaget om uppsägningsskyddet kommer till riksdagen för behandling.
23.10.2018 - 05.55

Tora Mattheiszen

LEDARE: Kulturarv är lätt att förstöra

Borgå är en av Finlands sex medeltida städer. Över 1,6 miljoner turister reser årligen hit för att ta sig en titt på Gamla stan, som är en del av nationalstadsparken. Hur man handskas med kulturarvet är inte alls egalt. Att ställa krav är inte att jäklas.
19.10.2018 - 08.15

I dag: Är mer alltid bättre?

Vad är att vårda och rehabilitera och vad är att dalta?
19.10.2018 - 06.15

Helén Kurri

Ledare: Yle väcker inte känslor längre

Vad ska vi se på teve? En fråga man ställer sig allt mer sällan, och kanske en orsak till varför nyheten att svenska Yle lägger ner Sportmagasinet (Hbl) inte väcker massornas ilska och besvikelse.
16.10.2018 - 08.59

Insändare: Jord- och skogsbruket kan binda mera kol

Jord- och skogsbrukssektorn är en av de få sektorer som kan göra mera än bara minska på sina utsläpp.
19.10.2018 - 05.55

Insändare: Det händer på mordmarknaden

Man kan inte säga att detektivromanen mördats av sagda etablissemang, hellre att den fortlöpande tagits av daga i sin linda.
19.10.2018 - 05.40

Insändare: Valet måste vara ett klimatval

IPCC:s rapport visar klart att frågor som berör klimatet måste tas på allvar nu. Det här är inte en fråga som vi längre kan skjuta upp.
19.10.2018 - 05.48

Insändare: Trottoarerna skall vara säkra att gå på alla årstider

Vägar och trottoarer skall vara skötta så att normala vinterskor räcker. Det kan inte vara så att staden sparar på underhållet under den värsta tiden.
19.10.2018 - 05.50

I dag: Växthuset är sönder

Vi måste upphöra med risodling, sluta hugga ner regnskogar för produktion av biff eller palmolja.
16.10.2018 - 06.15

Insändare: Jord- och skogsbruket har klimatlösningar

Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnybara bränslen, och här är energi- och trafiksektorn avgörande.
16.10.2018 - 05.55

Insändare: De östnyländska kvinnornas rättigheter måste tryggas

Centraliseringen av de gynekologiska operationerna är en klar följd av att Borgå BB stängdes på grund av den ödesdigra jourförordningen.
16.10.2018 - 05.45

Insändare: Vilket struntprat!

Vi behöver ärlig och djupgående forskning även i Finland.
16.10.2018 - 05.40

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
16.10.2018 - 05.55

Helén Kurri

Ledare: Nu ska Lovisa sättas på kartan

Glädjen och euforin är stor i Lovisa efter att beskedet kom på onsdagskvällen: Lovisa arrangerar bostadsmässan 2023.
12.10.2018 - 09.59

I dag: Anklagade män går vidare

Anklagade män går vidare och blir presidenter, domare och välbetalda underhållare.
12.10.2018 - 06.15

Insändare: Är kvinnor fortfarande blåögda och passiva?

Är det så att kvinnorna inte längre alls har någon makt i hälsovårdspolitiken?
12.10.2018 - 05.50

Insändare: Varför måste Tolkis skola byta namn?

Om man på ett tillfredställande sätt kan motivera att skolan skall byta namn är min åsikt att skolan skall heta Eklöfska skolan i Tolkis eller Eklöfs skola i Tolkis.
12.10.2018 - 05.55

Max Nyberg

Ledare: Fortnite har dansat sig in i familjevardagen

Underliga danser på skolgårdarna pekar igen på en gammal debatt.
5.10.2018 - 08.00

Insändare: Förlossningssjukhus behöver mer än bara kirurgisk beredskap för kejsarsnitt

Allmänt taget behöver ett förlossningssjukhus definitivt gynekologisk kirurgi för att säkra och upprätthålla kompetensen samt tillgången till utbildning.
10.10.2018 - 10.25

Helén Kurri

Ledare: Fick du din tidning i dag?

Och hur var det med den övriga posten – kom den i tid? Postens svårigheter att leva upp till sitt gamla och pålitliga varumärke är närmast ett skämt numera. Ett skämt som det är svårt att skratta riktigt gott åt, eftersom det i praktiken innebär att människor blir utan post och tidningar.
25.9.2018 - 06.07