Ledare: Också i år kommer blomstertid

Lärare och elever är välförtjänta av sol och avkoppling. Men en märklig vår kan fortsätta i en lika exceptionell höst. Vad har vi lärt oss?
29.5.2020 - 07.01 Premium

"Fråga min chef i stället"

29.5.2020 - 14.44 Premium

I dag: Att skriva om viktiga saker

Men så tänker jag att man måste skriva om viktiga saker och att man inte mitt i en brinnande coronakris kan skriva om rävar och maskrosor och målning.
29.5.2020 - 07.04 Premium

Tre enkäter, hur hänger de ihop?

I takt med att samhället öppnas upp efter ett par månader av lock down får vi nu ta del av undersökningar om coronatidens följder.
26.5.2020 - 06.58 Premium

Insändare: Med NG8 går det mesta förlorat utan att kunna ersättas

Sibbo kommun har inlett detaljplanearbetet för Nickby gård (NG8) med löfte om delvis ersättande rutter för friluftsleder, flyttade frisbeegolfkorgar och mer parklik miljö för att ersätta det öppna åkerlandskapet.
26.5.2020 - 07.02

Insändare: Inte sunt att Sibbo domineras av expansion och exploatering

Trots försäkran om att åsikterna från tidigare rundor är hörda finns det fortfarande en opposition mot planen NG8 som hyser farhågor över att den här utvecklingen inte för det goda med sig som man påskina.
26.5.2020 - 07.02

Ledare: Nyhet som fick många att hicka till

När posten på onsdagen meddelade att man drar in utdelningen av post under sommarfredagarna hickade många med mig till: ska prenumeranterna i dagsutdelningen igen försättas i sämre situation än övriga prenumeranter?
21.5.2020 - 06.59 Premium

Mikael Grönroos

I dag: Positiva nyheter

Denna vår har också inneburit ett sällan skådat uppsving för folks handarbets- och hantverkskunskaper.
21.5.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Ingen börda längre


21.5.2020 - 05.55

Insändare: Ingen självklarhet med svensk psykvård

Nu måste beslutsfattarna ta sitt ansvar för att trygga den lagstadgade vårdgarantin och rätten till vård på modersmålet.
21.5.2020 - 05.50

Ledare: Smittan mitt ibland oss försvinner inte på länge

Det var inte på grund av att skolorna öppnade förra veckan som antalet coronasmittade plötsligt började öka i Borgå.
19.5.2020 - 06.39 Premium

I dag: Lyxen att ha det tråkigt

Det var som om någon hade stuvat en stavmixer in i hjärnan på mig och kört.
19.5.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Borgå Energis fjärrvärme är kostnadseffektiv och ekologisk

Vad beträffar olika värmelösningars miljövänlighet är det bra att hålla i minnet att Borgå Energis fjärrvärme till nästan 100 procent (99 %) produceras med förnybara bränslen, skogsflis och biogas.
19.5.2020 - 06.30

Insändare: Invånarna kommer att höras

Kommunens målsättning är att få persontågtrafik på sträckan Nickby-Kervo och det kräver fler invånare och bosättning också på gångavstånd från stationen.
19.5.2020 - 05.50

Ledare: Svårt val: Längre liv eller kvalitet i livet

Frågan som ställs allt oftare nu är om det är vettigt att isolera våra äldre för att förhindra smittospridningen.
15.5.2020 - 06.38 Premium

I dag: Tvåsamhet är bättre än ensamhet, eller?

Är du singel ska du hitta någon, är du ett par ska ni gifta er, när ni är gifta ska ni ha barn, när ni har fått barn ska ni få ett till barn och så vidare.
15.5.2020 - 07.35 Premium

Insändare: Hotat kulturlandskap

"Huvudpersonen" på området Nickby gård, en av kommunens äldsta byggnader, blir inklämd mellan alla nybyggen.
15.5.2020 - 05.59

Insändare: Fallna eller överlevande efter coronavåren?

Beslutsfattaren måste fatta målmedvetna och modiga beslut så att alla barn och unga hålls med på skolstigen och får en möjlighet att växa upp till välmående vuxna.
15.5.2020 - 05.56

Max Nyberg

Publiken finns där, men ändå inte

Dagens teknologiska lösningar gör den pågående krisen lättare att hantera. Konserter och kulturupplevelser är bara ett klick ifrån. Men den betalande publiken saknas.
12.5.2020 - 08.00 Premium

Thomas Rosenberg

I dag: En gäckande gåta

Man vet fortfarande väldigt lite om jungfrudansernas ålder, ursprung och funktion.
12.5.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Ska vi spara på bröd i skolan eller på Borgås stora planer?

Att spara i dag kan i stället bli en stor kostnad i morgon. Så blev det då under 1990-talet då man sparade på bekostnad av barnens och ungdomarnas välbefinnande.
12.5.2020 - 05.55

Insändare: Permitteringar kan leda till återbetalning av terminsavgifter

Det finns flera orsaker till varför permitteringar och nedskärningar inte är ett alternativ inom fostran och utbildning.
12.5.2020 - 05.56

Insändare: Relevanta fakta borde komma fram i all kommunikation

Det har långt före coronaviruset slog till, med hänvisning till kommunalt beslutsfattande, återkommande upprepats att det stora problemet är den åldrande befolkningen. I uttalande efter uttalande påstås det att intäkterna för kommunalskatten hela tiden krymper, då pensionärernas antal ökar.
12.5.2020 - 05.58

Ledare: Svåra beslut kräver mod och samsyn

Politikerna har tre veckor på sig att fatta beslut som ska förändra Borgå för en lång tid framöver.
8.5.2020 - 06.58 Premium

Erika Englund

I dag: Sommarjobb

Jag tror vi vuxna ofta glömmer bort hur det där första riktiga jobbet kändes.
8.5.2020 - 06.15 Premium

Ledare: Stöd stärker mångfalden

Behovet av trovärdiga nyheter under coronaviruspandemin är enormt. Därför är diskussionen om presstöd välkommen.
5.5.2020 - 07.01 Premium

I dag: Händer

Det är något väldigt vackert och fascinerande med händer.
5.5.2020 - 06.15 Premium

Ledare: Gör vardagen normal för barnen

Skolgårdarna fylls snart av lekande skolbarn, för en kort tid. Det är rätt att öppna skolorna även för två veckor, för barnens skull.
1.5.2020 - 07.02 Premium

I dag: Det tog så lång tid att bli magister

Vårt samhälle behöver all den styrka och det naiva hopp som finns i unga studerande.
1.5.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Skolreform eller jaktplan?

Även en enskild invånare måste göra värdeval om det egna levebrödet är i fara så som det tyvärr är ställt för många lönetagare och företagare.
1.5.2020 - 05.55

Ledare: Fastna inte på detaljer, se helheten

Vårdpersonalen är värda belysta vattentorn och muralmålningar, men det som de helst av allt vill ha är en kännbar löneförhöjning. Det går inte Finland i konkurs av.
28.4.2020 - 07.02 Premium

I dag: En dold verklighet

Hela den dolda grund som vårt samhälle rullar på kommer att förändras. Det är spännande.
28.4.2020 - 06.15 Premium

Kolumn: Det är insidan som räknas – pyttsan!

Utseendenormen i västvärlden är att man är attraktiv då man är smal, ungdomlig och vit. Tillspetsat kan man säga att mulliga kvinnor och korta män ratas i arbetsintervjuer.
25.4.2020 - 13.15 Premium

Ledare: Försiktigt ja till en normal vardag

I år är ingenting sig likt. Det kommer att ta lång tid innan livet blir normalt igen, men nu höjs rösterna för att stegvis öppna upp samhället och återgå till en vanligare vardag.
24.4.2020 - 07.01 Premium

I dag: Lantbruket kräver kunnande

Jordbruk kräver ett kunnande de flesta av oss saknar.
24.4.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Skär inte i timresursen

Om Borgå stad skär i timresursen leder det till större undervisningsgrupper och därmed till att lärarna inte klarar av att tillgodose elevernas ökade stödbehov.
24.4.2020 - 06.25

Ledare: Glöm inte flyktingarna under coronakrisen

När man oroar sig för att kommunerna är i gungning, företag står inför konkurshot och hundratusentals finländare är och blir permitterade, kan man då samtidigt lyfta upp flyktingarnas situation?
21.4.2020 - 06.38 Premium

I dag: Gränsen

Jag var inte på väg någonstans, ville bara känna hur det känns att vara fri igen. Jag hade vatten och bröd i ryggsäcken.
21.4.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Angående skolstängningarna i Lovisa

Hörandet av föräldrarna var under all kritik, tjänstemännen bara försvarade sig och sina tankar hade ingen förståelse för föräldrarnas förslag eller åsikter, skriver Daniel Thomasson i en insändare angående indragningen av skolor i Lovisa.
21.4.2020 - 07.02

Insändare: Varför respekteras inte tidigare fattade beslut?

Hur är det möjligt att beslut som tidigare fattats, upprepade gånger och med klara röstsiffror, inte tillmäts något värde? Finns det en liten inre ring av beslutsfattare som är mer jämlika än andra?
21.4.2020 - 07.01