Helén Kurri

Ledare: Skandal att sälja hus med långa anor

Museum, restaurang eller hotell i domkapitlets hus? Nej tack.
27.10.2020 - 06.30 Premium

I dag: Valet före valet

Jag lyfter på min keps för er alla som i dessa tuffa och krävande tider ställer upp för det bästa vi har – en fungerande och rättvis demokrati.
27.10.2020 - 06.15 Premium

Helén Kurri

Ledare: Ledaren: Framtiden för ett självständigt Lappträsk väldigt osäker ut

Sisu, förmågan att jobba gemensamt, uppfinningsrikedomen att ta ut allt av de små resurserna, har burit långt, men nu ser alltså framtiden för ett självständigt Lappträsk väldigt osäker ut.
23.10.2020 - 06.30 Premium

i dag: Att värna om meningsfullheten

Jag vet genom mitt yrke att mycket går förlorat om ungdomen inte får levas.
23.10.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Är baktanken att stänga en skola?

Det kommer inte att byggas flera bildningscentrum på östra sidan av Borgå, utan det blir moduler i stället i tio års tid.
23.10.2020 - 05.35

Insändare: Äktenskapet inte en trosfråga

Kyrkan skall följa kyrkoordningen så att alla skriftskolgångna medlemmar i kyrkan har rätt till alla heliga kyrkliga förrättningar.
23.10.2020 - 05.40

Insändare: Parkeringsavgifter skrämmer bort kunderna från centrum

Man bor i Borgå även utanför centrum och kollektivtrafiken är närapå obefintlig. Det måste vara möjligt att röra sig i centrum även med bil och parkeringen måste vara så smidig som möjligt.
23.10.2020 - 05.45

Insändare: Typiskt kolonialt upplägg värdigt en bananrepublik

Som jag ser det kommer grannarna och staden att stå med Svarte Petter på hand, medan turbinerna mal avkastning åt fonderna.
23.10.2020 - 05.50

Insändare: Stör inte gravfriden!

Det otända ljuset var försvunnet.
23.10.2020 - 05.30

Helén Kurri

Ledare: Ledare: När suget är stort efter annan information

Vindkraftsmotståndarna vill ha mera svar och flera utredningar. Mönstret med massivt motstånd och ett sug efter annan info än den som presenteras är detsamma på de flesta orter där vindkraft planeras.
20.10.2020 - 07.29 Premium

I dag: Valtider

Jag hoppas att du tänker efter om någon frågar om du är intresserad av att ställa upp i kommunalvalet.
20.10.2020 - 06.15 Premium

Insändare: Borgå måste satsa på att få näringslivsfrågorna i bättre skick

Näringschefen skulle fylla det behov av dialog mellan staden och näringslivet, bristen på genuin dialog har varit påtaglig under många års tid.
20.10.2020 - 05.50

Insändare: Vem vill uppleva kontinuerlig rotation och bullerstörning?

Som en okontrollerbar risk får vi en jättelik, industriell investering för 20-30 år framåt, som oåterkalleligt förändrar Lovisa kommuns landskap och miljö.
20.10.2020 - 05.53

Insändare: Buller nattetid hotar i Lovisa

Hur långt borta från kraftverken skulle det vara tryggt för oss att bo för att kunna sova med mindre än 25 decibels buller, räcker ens tio kilometer till?
20.10.2020 - 05.55

Ledare: Ledare: Nu avgörs hur dina och mina pengar används

Om du vill påverka nästa års budget är det nu du ska ta din ledamot i fullmäktige på pulsen.
16.10.2020 - 06.48 Premium

I dag: Ge barnen kvantitetstid!

Det är ett modernt västerländskt problem, det här med kvalitetstid.
16.10.2020 - 06.50 Premium

Helén Kurri

Ledare: Ledare: Trafikfostran börjar i hemmet

När är unga tillräckligt mogna för att köra moped, motorcykel och bil? Olycksstatistiken visar på att inte heller 17-åringar är mogna för att sitta bakom ratten.
13.10.2020 - 06.30 Premium

Jan D. Oker-Blom

I dag: Rötter

Kolumn: Mina rötter till Östnyland finns både på farmors och på mormors sida.
13.10.2020 - 07.00 Premium

Insändare: Insändare: Ingen övervakar fisket i Sibbo å


13.10.2020 - 09.30

Insändare: Insändare: Skadorna i Tetom går inte att reparera om vindkraftspark byggs


13.10.2020 - 10.30

Ledare: Ledare: Nej i dag men kanske ja i morgon

9.10.2020 - 06.30 Premium

I dag: Kolumn: Gräsmattsklimat

9.10.2020 - 06.58 Premium

Insändare: Insändare: Massiv byggnadsrätt förstör en trivsam livsmiljö i Borgå

9.10.2020 - 06.30

Insändare: Insändare: Nu bygger vi vägen till framtiden

9.10.2020 - 06.41

Ledare: Ledare: Lämnar tåget Lovisa på perrongen?

6.10.2020 - 06.31 Premium

I dag: Kolumn: De skyddslösa

6.10.2020 - 06.33 Premium

Insändare: Insändare: Oerhört viktigt att patienter kan göra sig förstådda på sitt modersmål

6.10.2020 - 06.35

Insändare: Insändare: Läget är katastrofalt

6.10.2020 - 06.37

Ledare: Följ rekommendationerna men döm inte andra

2.10.2020 - 06.30 Premium

I DAG: Tack för mig

2.10.2020 - 06.30 Premium

Ledare: Sopa inte problemen under mattan

29.9.2020 - 06.30 Premium

I dag: Ny chans för Lovisa?

29.9.2020 - 06.35 Premium

Insändare: Arbetsplatshelvetet är verklighet

29.9.2020 - 06.40

Ledare: Vi måsta prata om droger

25.9.2020 - 06.30 Premium

I DAG: En skön liten bubbla

25.9.2020 - 13.07 Premium

Insändare: Jakten i skärgården hör skärgårdsborna till

25.9.2020 - 07.00

Insändare: Uppmuntrande framtidsvision

25.9.2020 - 07.00

Helén Kurri

Ledare: Den viktiga konsten runt omkring oss

När människor sporras att iaktta sin livsmiljö, upptäcka styrkor och svagheter, knyter man också starkare an till omgivningen. Hemmakänslan och stoltheten stärks.
22.9.2020 - 06.30 Premium

I dag: Skvallerbytta bing bång

Det finns många Krösa-Major i olika skepnader ibland oss.
22.9.2020 - 06.15 Premium

Helén Kurri

Ledare: Listan sådde ett frö av tvivel

Bestörtning är bara förnamnet på de känslor som förslaget och listan väckte hos många Sibbobor. Ska skolor verkligen dras in bara så där?
18.9.2020 - 06.30 Premium