Yttrandefriheten kan inte vara total

Det fria ordet är inte antingen eller. Det finns nyanser, och i Finland har vi acceptabla begränsningar.

Ett litet ord kan dölja komplicerade fenomen, som exempelvis i de omdiskuterade fallen med Päivi Räsänen, Jussi Halla-aho, Sebastian Tynkkynen och Hussein al-Taee. Det handlar förstås om yttrandefrih...