Ytterligare vattenavbrott på Ågatan

VATTEN. Avbrottet berör området som är marketat på kartan. Bild: Skärmdump

På onsdag, den 5 juni, blir det avbrott i vattendistributionen på Ågatan.

Arbetena på Ågatan fortsätter, och nu är det kopplingsarbeten som är att vänta. Det innebär att vattnet stängs på onsdag den 5.6 mellan kl. 8-16. Ifall jobbet går fortare kopplas vattnet på tidigare. Vatten kan hämtas från en vattenpunkt vid Ågatan 5 - Ågatan 7.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Mer läsning